Únor je pro školáky nejen obdobím jarních prázdnin, ale také dobou, kdy se někteří z nich chystají na střední školy. Buď na víceletá gymnázia, nebo z deváté třídy. Letos si všichni zájemci mohou podat dvě přihlášky na různé školy, a to do 15. března 2013. Termíny 1. kola přijímacích zkoušek jsou pak od 22. do 30. dubna 2013.

škola

Nejde zrovna vaše dítě letos na střední školu? Ten, kdo má doma dítě, které se od září chystá studovat střední školu, určitě už nějakou dobu přemýšlí, co bude pro dítě nejlepší. A to je právě to nejdůležitější - vybrat školu, která bude nejlepší pro dítě, nikoli pro rodiče. Nutit dítě na školu, kterou chtějí jeho rodiče, nemá smysl, časem z toho budou všichni nešťastní.

S dětmi je třeba mluvit

Někdy je však potřeba děti trochu nasměrovat, v tomhle věku mívají občas naivní představy a láká je hlavně to, že se na školu dostanou bez přijímaček nebo že budou mít maturitu zadarmo. Nejdůležitější tak je, aby rodiče s dítětem o škole hodně mluvili. Je potřeba vědět, co dítě baví, co by samo chtělo, proč tohle nechce. S tím souhlasí i psycholožka Olga Shivairová: „Otázka je rozpoznat, proč to dítě nechce. Protože ho nebaví učení? Protože je to daleko? Nebo tam jdou spolužáci, které nemá dítě rádo? Nebo tam nejdou spolužáci, které má rádo? Je dobré promluvit si s ním o tom a zjistit, kam opravdu chce. Bavit se o budoucnosti, nastínit mu, jak těžké může být v jiném oboru získat práci, jak „snadné“ může být získat potom práci v oboru, který rodiče doporučují apod. Aby dítě získalo pravdivý přehled informací a mohlo se uváženě rozhodovat. Myslím, že patnáctileté dítě už je schopné se trochu rozhodovat. Samozřejmě by mělo mít pocit, že si zvolilo samo, rodiče tu volbu jen ovlivňují. Znám jednu slabou studentku, která šla na zdrávku, protože rodiče si to tak přáli. Čtyři roky se trápila, denně se učila i pět hodin, ale maturitu stejně neudělala, protože ta státní byla nad její síly. Matka i otec jsou inženýři... A dcera ztratila čtyři roky trápením se a stejně nemá maturitu.“

Psycholožka také doporučuje podívat se s dítětem do škol, kam by mohlo jít, aby vidělo personál nebo se pobavilo s někým, kdo tam studuje, koho zná. Pak by rodiče měli dítěti vysvětlit, co která škola a studium obnáší, informovat ho o tom, že některé jsou náročnější na učení a jiné zase vyžadují třeba technické dovednosti.

Vlohy a schopnosti jsou důležité

Stejně tak se vyplatí přihlížet k vlohám a sklonům dítěte i k rozumovým schopnostem. Obecně platí, že děti by měly stavět svůj život na svých nejsilnějších stránkách a svých nejlepších schopnostech „Určitě je dobré přihlížet k tomu, co dítě umí. Protože zájmy se rozvíjejí i na základě schopností. Většinou platí, že co dítě baví, v tom je dobré, a v čem je dítě dobré, to ho baví,“ dodává Olga Shivairová. Když má dítě na základní škole čtyřky, je zbytečné dávat ho na gymnázium, naopak jedničkář bude chtít pravděpodobně pokračovat ve studiu na vysoké škole, a tak je pro něj gymnázium ideální. Pokud někomu vyloženě nejde matematika, je dobré vybrat střední školu zaměřenou třeba na jazyky, když má dítě hrůzu z lékařského prostředí, nemá smysl dávat ho na zdravotní školu, pro zručné děti je tu zase výběr odborných škol a učilišť. Mně připadá celkem normální brát ohled na tyto věci, ale znám i rodiče, kteří řeknou: Půjde na gympl a hotovo, přece se ho na to nebudeme ptát! Ideální je, když si dítě samo vybere, i když pořád trochu závisí na vedení rodičů.

Pokud je volba dítěte jasná, tak není co řešit. Není potřeba chodit do pedagogicko-psychologické poradny vždy, na to by jejich kapacity ani nestačily. „Ale pokud dítě opravdu neví, kam chce na střední školu, je dobré, aby šlo do poradny a nechalo si udělat rozbor schopností a zájmů. Samozřejmě se může stát, že zájmy neodpovídají schopnostem, pak je asi dobré volit nějaký kompromis. Nebo může dítě tušit, jakým směrem chce jít, ale je to hodně všeobecné. V tom případě, pokud na to intelektově má, je dobré volit gymnázium a rozhodnout se později (nástavba, vysoká, vyšší odborná atd.),“ doplňuje Olga Shivairová. Rodiče by měli vzít také v úvahu cíl střední školy a to, kam dítě půjde po ní, a zda vůbec.

Reklama