Hlasité vzdechy a vášnivé výkřiky? Vzrušující hra těla? Omyl! Všechno je jen dobře zinscenovaná „komedie“.

Milujete se s partnerem, a přitom jste ještě nikdy neprožila orgasmus...

Sexuální výkonnost nemusí být nutně zárukou oboustranného uspokojení partnerů. I bez orgasmu to může být pěkné.

 

..............................

 

Věda se nezastaví před ničím. Kam se podíváme, je znát její rukopis. Díky ní jsme se procházeli po Měsíci, všechnu práce za nás už brzy udělají roboti, a díky ní známe také léky na většinu nemocí.

A teď si zas bere na paškál naše postelové aktivity. A tak jako v jiných oblastech, i v té sexuální nabízí věda pomoc. Komu? Anorgastickým ženám.

 

Orgasmus – magické zaklínadlo sexuálního života. Každý o něm mluví, každý ho chce dosáhnout. Ale přesto je na celém světě víc než 30 % žen, kterým byla slast orgasmu přírodou odepřena. A právě pro ně vyvinuli vědci látku, která jim má k sexuálnímu vyvrcholení dopomoci. Vpravuje se injekčně a sex je po absolvování kúry opět korunován orgasmem.

 

Co je to vlastně orgasmus?

Odborně je orgasmus „výsledkem fáze plató (plateau) sexuálního reakčního cyklu, sdíleným oběma pohlavími“.

Vyznačuje se intenzivní fyzickou rozkoší, kontrolovanou nervovým systémem. Je doprovázen rychlými stahy v dolních pánevních svalech, které obklopují pohlavní orgány a řitní otvor.

Orgasmy u mužů i žen jsou často spojeny s jinými mimovolnými reakcemi, např. se svalovými křečemi v jiných částech těla a s vydáváním zvuků. Orgasmus též zpravidla provází euforické vnímání.

 

„Dobojoval“ a usnul jak špalek...

Následně orgasmus obvykle způsobuje znatelnou únavu a muži i ženy si po něm potřebují odpočinout. To se obvykle připisuje uvolnění prolaktinu.


Prolaktin je typickou odezvou endokrinního systému při depresivní náladě nebo podráždění. Příčinou také může být potřeba krátkého odpočinku po intenzivní fyzické aktivitě.

 

Probíhající výzkum v Lékařském univerzitním centru v Gronigenu, v Nizozemí, zkoumá, co se děje v mozku žen a mužů během orgasmu.

Používané techniky zahrnují pozitronovou emisní tomografii (PET) a magnetickou resonanci (MR).

Ženské i mužské mozky se v průběhu orgasmu chovají téměř stejně. Skenování mozků ukázalo, že rozsáhlé oblasti mozkové kůry během orgasmu dočasně utlumí svou aktivitu.

 

Co je to frigidita?

Frigidita – česky chladnost. Pohlavní frigidita (frigiditas sexualis) = pohlavní chladnost = nedostatek sexuálních zájmů – je spojena s malou pohlavní aktivitou a neschopností orgasmu. Vyskytuje se převážně u žen. Příčiny frigidity jsou různé.

 

..............................

 

Se společenským vývojem padají i tabu kolem orgasmu. Jeho problematika podléhá velmi otevřeným diskusím. Podobně jako všichni sex provozují, všichni o něm také mluví.

Ale patří diskuse o sexu na veřejnost? Neměly by se vrátit zpět do soukromí?

 

 

Průzkum přinesl překvapivá zjištění:
 

Většina z nás – konkrétně 73 % lidí – si myslí, že díky veřejným debatám ztrácí sex mnohé ze své 
   dráždivosti.

Ovšem takřka 20 % těch, kteří veřejné propírání orgasmu odmítají, zároveň přiznává, že je zajímá,
   jak to dělají jiní. Znamená to tedy, že náš sexuální život mohou ovlivnit zážitky či praktiky našich
   přátel a známých?

 

Plných 36 % lidí přiznává, že mnohé z technik, které v sexu vyzkoušeli, se buď dozvěděli z doslechu,
   nebo odkoukali v erotických či porno filmech.

 

Přibližně 29 % všech dotázaných je pak přesvědčeno, že jim to obohatilo sexuální život.


Jen asi 10 % přistupuje k líčení známých o erotických dobrodružstvích skepticky.

 

Dalších 13 % lidí přiznalo, že právě pod vlivem „siláckých“ postelových kousků, o kterých je kdosi
   informoval, nabývají pocitu, že je jejich partner v posteli „dřevo“.

A zhruba 6 % z nich se kvůli tomu dokonce s druhem rozejde.

 

Potěšující však jistě je, že pro většinu Čechů a Češek není dosažení orgasmu při sexu tím
   nejdůležitějším.

 

Něco přes 37 % lidí dokonce tvrdí, že sex bez orgasmu může být hezčí než s ním a že něžnosti dají
   milování víc než vyvrcholení.

 

Víte, že...

 

89 % lidí mezi 20–29 lety myslí, že orgasmus k sexu neodmyslitelně patří

73 % lidí tvrdí, že sex patří rozhodně jen do soukromí, a nikoliv do médií

40 % mužů hledá v sexuálních zpovědích jiných inspiraci pro sebe sama

36 % lidí přiznalo, že většinu praktik okoukali ve filmech

20 % lidí zajímá, jak to dělají ostatní

13 % lidí považuje partnera za málo aktivního

 

Patříte k těm šťastnějším, které prožívají při souloži orgasmus? Musíte si pomáhat sama, abyste vyvrcholila? Nikdy jste orgasmus neprožila?

Reklama