hriste-seznam-i-do-textu.jpg
Foto: Shutterstock

Malé děti nespouštějte z očí
Je skvělé, že hřiště stále rostou jako houby po dešti. Města se předhánějí v atraktivnosti a výrobci v kreativitě. Jedno bychom si ale měli, my rodiče, uvědomit. I když je u vstupu napsáno Dětské hřiště, u malých dětí se počítá s účastí rodičů. Zvláště u předškoláků bychom měli bezpečnost zajišťovat my dospělí a být zde s dětmi, nikoliv někde daleko od nich. Do věku, kdy dorostou a vše samy zvládnou bez naší asistence, se teprve dostanou,“ říká Štěpánka Štrougalová z dětského centra Baby Club Juklík a dodává. „Mrzí mě, že z hřišť mizí z bezpečnostních důvodů houpačky. Není to ani tak tím, že by si děti na houpačce ublížily, ale většina úrazů spíš vzniká z nepozornosti a dovádění jiných dětí, kdy běží okolo houpajícího se dítěte a nevšimnou si ho. Pokud děti sleduje některý z rodičů, je větší pravděpodobnost, že dokáže kolizi předejít.“

Pozor na klouzačky a tobogány
Rodiče by měli znát hřiště, na které dítě míří. Vyplatí se předem si všechny herní prvky zkontrolovat, než na ně potomka pustíme. Současné hřiště samozřejmě musí odpovídat přísným normám, aby chránila zdraví dětí. Ale ne všechna jsou nová a herní prvky mohou být také poškozené – ať už nevhodným používáním, vlivem počasí, nebo vandalismem. Potenciální nebezpečí představují i skluzavky. Dětská klouzačka by měla být především hladká a bez poškození, aby se na ní dítě neodřelo. A pozor – plasty velmi intenzivně přitahují teplo, proto raději za horkého počasí vždy předem rukou zkontrolujte, zda povrch není horký. Ještě větší riziko představují klouzačky s nerezovým povrchem, který se dokáže opravdu silně rozpálit. Proto se skluzavky z tohoto materiálu umisťují na hřištích zásadně do stínu, třeba pod vzrostlé stromy. U klouzačky je také nutné rozumně posoudit, zda je pro věk našeho dítěte vhodná. Pokud je delší nebo prudší, je jistě určena starším školákům.  

Pozor také na tolik oblíbené tobogány, které představují pro mladší děti velké nebezpečí. Malé a lehké tělíčko může v zatáčce ze skluzavky vyletět, je tedy vždy třeba myslet na následky.

Hřiště jsou většinou konstruována pro děti od 2 do 12 let, často jsou rozdělena na koutky s herními prvky pro určitou věkovou skupinu. Proto by se rodiče měli vždy předem ujistit, že dítě konkrétní herní prvek zvládne a je k jeho používání dostatečně vyspělé.

Ve výhodě jsou pravidelně sportující děti
Děti, které jsou odmalička zvyklé na pohyb (většinou proto, že sportují i jejich rodiče), netrpí tak často úrazy a poraněními jako jejich nesportující vrstevníci. „Důležitá je pohybová průprava odmalička. Díky tomu jsou děti obratnější, šikovnější a získávají lepší koordinaci pohybů. Cvičit s dítětem je možné i ve specializovaných centrech pro děti, která můžete najít prakticky v každém městě. Některé poskytují cvičební lekce pro děti všech věkových kategorií již od šesti měsíců věku. Je důležité v dětech pěstovat od mala radost ze sportu a pohybu nenásilnou a pro ně zábavnou formou,“ říká Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku.

Zdroje: Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku, Štěpánka Štrougalová, Dětské centrum Baby Club Juklík