Potřebujete s malým dítětem, a tedy i kočárkem odletět do zahraničí? Cestujete se svým hudebním nástrojem? V mnoha případech jsou cestující bezradní a tápou, jakým způsobem své netypické zavazadlo odbavit na let.

letadlo

 

Není to nic složitého.

Vše si naplánujte již při koupi letenky

Již před samotnou koupí letenky by si měl každý cestující dopředu zjistit podmínky pro přepravu a odbavení zavazadel dané letecké společnosti. Ty se totiž mohou výrazně lišit. Nízkonákladové aerolinky zpravidla neumožňují odbavení žádného zavazadla zdarma a poměrně limitovanou mají také přepravu příručních zavazadel, která musejí splňovat přísné požadavky na rozměry. Tradiční letecké společnosti naproti tomu mají stanovený počet a hmotnost zavazadel, která odbaví zcela zdarma a velmi benevolentní jsou také v případě přepravy příručních zavazadel.

Co je zdarma a co není?

U tradičních evropských leteckých společností je zpravidla v ceně nejlevnější  letenky ekonomickou třídou, a tedy zcela zdarma, odbavení jednoho zavazadla o hmotnosti do 23 kg. Limity pro odbavení zavazadel se pochopitelně zvyšují v závislosti na cestovní třídě a tarifu, který se ovšem promítá do ceny letenky. Pokud zavazadlo či zavazadla překročí povolené limity, je letecká společnost oprávněna požadovat příplatek podle platného sazebníku, který je u jednotlivých leteckých společností různý.

Libo-li lyže nebo raději golf...?

Podmínky přepravy sportovního vybavení se opět v rámci jednotlivých leteckých společností liší. Existuje několik možností, přičemž nejčastější jsou dvě: letecká společnost považuje sportovní vybavení o dané hmotnosti a rozměrech za standardní zavazadlo a odbavuje jej tedy za stejných podmínek, jako běžný kufr. V druhém případě přistupuje letecká společnost ke sportovnímu náčiní jako ke zvláštnímu zavazadlu a za jeho odbavení si účtuje poplatek podle platného sazebníku.

Druhá sedačka pro vaše první housle

V případě hudebních nástrojů se postupuje stejně, jako v případě sportovního vybavení. Výhodou však je, že menší hudební nástroje, například housle, je možné odbavit jako příruční zavazadlo.
Velké hudební nástroje je třeba odbavit do podpalubí, jako klasické zavazadlo. 

Kočárek a invalidní vozík

V letecké přepravě je invalidní vozík či dětský kočárek v podstatě totožná věc. V obou případech se odbavují jako velké zavazadlo. Kočárek je možné odbavit hned u odbavovací přepážky a poslat společně s kufry do podpalubí či jej využít až k cestě ke gatu, kde bude cestujícím odebrán a poslán do zavazadlového prostoru. Invalidní vozíky se nechávají u odbavení, nepohyblivého cestujícího pak přepravuje k letadlu, popřípadě až k sedačce v letadle, speciální letištní služba, kterou je však potřeba dopředu objednat.

Každý správný muž nosí s sebou nůž

Toto pořekadlo platí kdekoliv, kromě letadla. Přítomnost jakékoli zbraně na palubě letadla je totiž zcela nepřípustná. Pokud je přeprava zbraní vůbec povolena, podléhá velmi přísným pravidlům a většinou je také speciálně zpoplatněna. Komplikovanější je situace se střelnými zbraněmi, které je nutné přihlásit leteckému dopravci minimálně 72 hodin před cestou a odbavit do nákladového prostoru letadla minimálně 2 hodiny před odletem.

Tekutiny: věčný problém

Od roku 2006 platí na území České republiky nařízení Evropské unie, které do značné míry omezuje přepravu tekutin a gelů v příručním zavazadle. Na palubu letadla je možné odbavit tekutiny, gely a pasty v balení nepřesahujícím 100 ml, vše umístěné ve zvláštním uzavřeném, průsvitném, plastikovém obalu, o objemu ne větším než jeden litr. Ten poté musí projít bezpečnostním scannerem zvlášť. Pokud si cestující nejsou jisti, je vždy nejlepším řešením odbavit veškeré tekutiny a gely, bez ohledu na velikost, do zavazadlového prostoru, čímž předejdou zbytečným komplikacím a nepříjemnému zdržení u bezpečnostních kontrol.

Zdroj: British Airways
www.britishairways.com

Reklama