Velikonoce patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům, připadajícím na měsíc březen nebo duben. Letos připadly na poslední neděli měsíce dubna. Podle předpovědi má být v neděli i v pondělí obloha jasná a slunečná. Doufejme, že bude. A i kdyby náhodou nebyla, rozjasníme si tyto svátky jara sami.

Velikonoce - svátky křesťanů i pohanů

Jako každoročně, i letos vládne všude kolem nás velikonoční nálada. Některé z vás tyto svátky milují, jiné je nemusí. Včera jsme otiskli příběh paní Heleny, která Velikonoce vůbec neřeší. Vlastně řeší, ale tak nějak po svém. Jde se s manželem projít, uvítat probouzející se jarní přírodu.

petrklic

 

Velikonoce jsou svátky křesťanů i pohanů. Křesťané jimi oslavují Kristovo zmrtvýchvstání, pohanské národy zase svátky plodnosti. O tradicích a významu Velikonoc se dočtete v řadě našich pěkných článků, co ale možná v každém v nich nenaleznete, je datum velikonoční neděle pro následující roky.

Data Velikonoční neděle na další léta

  • 2012 - 8. dubna
  • 2013 - 31. března
  • 2013 - 20. dubna
  • 2015 - 5. dubna
  • 2016 - 27. března
  • 2017 - 16. dubna
  • 2018 - 1. dubna
  • 2019 - 21. dubna
  • 2020 - 12. dubna

Letos připadly Velikonoce na poslední dubnovou neděli a pondělí 24.-25. dubna. Ostatně to nemusíme ani říkat, všudypřítomní zajíčci, vajíčka, pomlázky a beránci nám to připomenou.

V každé rodině panují jiné tradice, jiné rodinné zvyky. Vztah k Velikonocům (stejně jako třeba i k Vánocům) si přinášíme už od dětství. A stejně tak pak i naše děti si tento vztah ponesou dál ve svém životě.

Není jednoduché vymyslet originální téma v souvislosti se svátky, které se rok co rok opakují. Na druhou stranu jsou rok co rok originálnější příběhy a názory našich čtenářek. Těšíme se na ně, stejně jako na blížící se Velikonoce.

Pár „velikonočních“ zajímavostí

Pomlázka, nebo oblévačka?

Velikonoční pondělí se každému vybaví s velikonoční pomlázkou. Nejstarší zmínka o ní pochází ze 14. století, z pamětí pražského kazatele Konráda Waldhausera, který popsal velikonoční pomlázku ve velikonočním kázání slovy: „...manželé a milenci šlehají se metlami a tepají rukou v pondělí a úterý velikonoční. Ospalé a lenivé časně zrána v pondělí velikonoční házejí do vody nebo alespoň je polévají...“ Pomlázka je dodnes živou tradicí a jedním z hlavních symbolů Velikonoc

pomlazka

Velikonoční vajíčka

V pohanských dobách vejce symbolizovala znovuzrození země, jev spojovaný s počátkem jara. V průběhu věků se vejce stala symbolem nového života a plodnosti. V prvotní křesťanské společnosti se vejce konzumovala teprve když skončil půst, právě v čase slavení Velikonoc. Dnes dostávají vajíčka koledníci za odříkání hezké koledy.

vajicka

Velikonoční beránek

Je symbolem člena Božího stáda, o něž se stará pastýř - židovský Bůh. Beránek je již od středověku známý jako obřadní pokrm. My už dnes můžeme jen spekulovat, zda lidé jedli opravdu beránčí maso, nebo pojídali pouze pečivo ve tvaru beránka, jako je tomu dnes.

beranek

Velikonoční zajíček

Symbol převzatý z Německa. Mnoha lidem přijde možná zvláštní, proč právě zajíček rozdává velikonoční vajíčka. Původ této tradice nalezneme v historii, kdy byl zajíc často vídán u lidských obydlí a hledal potravu.

zajicek

 

Velikonoce a váš vztah k těmto svátkům jsou i tématem dnešního vydání.

Pište mi na redakční e-mail redakce@zena-in.cz. Těším se na Vaše příspěvky, kterými nahlédneme i k vám domů!

Související články:

Reklama