Foto: Shutterstock

Výsledky rychlé ankety ve facebookové skupině Pedagogické komory:

Otázka: Jaký je váš názor na preventivní očkování učitelů proti koronaviru?

 • Odpoveď: Učitelé by měli mít možnost nechat se přednostně bezplatně očkovat (hned po pracovnících IZS a seniorech), nemělo by to být ale povinné. Možnost vybralo 85 % respondentů ankety
 • Odpověď: Očkování učitelů by mělo probíhat stejně, jak tomu bude u všech ostatních obyvatel.
  Možnost zvolilo necelých 13 % respondentů
 • Odpověď: Všichni učitelé by měli být povinně bezplatně očkováni.
  Možnost preferují pouhá 2 % respondentů

„Myslím si, že by očkování mělo být bezplatné a nepovinné. Přednostně by se mělo týkat seniorů, zdravotníků, IZS a dalších klíčových profesí. Učitelům i dalším pracovníkům škol by mělo být nabídnuto hned v následující vlně. Otázkou je, kolik pedagogů by nakonec tuto nabídku využilo... V současnosti by učitelé spíše preferovali, kdyby od vlády obdrželi kvalitní respirátory a nanoroušky, a to v dostatečném množství,“ píše v komentářích pod anketou pedagožka.

Otázka: Využijete možnost nechat se zdarma preventivně otestovat na koronavirus?

 • Odpověď: Rozhodně ne
  50 % respondentů
 • Odpověď: Rozhodně ano
  19 % respondentů
 • Odpověď: Spíše ne
  18 % respondentů
 • Odpověď: Spíše ano
  10 % respondentů
 • Odpověď: Nevím
  3 % respondentů

„Rychlý test na koronavirus považuji za jeden z vhodných způsobů prevence, který pomůže zabránit tomu, aby se školy musely znovu zavírat. Preventivní testování by se ovšem nemělo týkat pouze učitelů, nýbrž všech pracovníků škol, tedy například i vychovatelek ve školních družinách nebo kuchařek. Doufám, že pan ministr mezi učitele počítá i učitelky mateřských škol, na které vláda bohužel až příliš často zapomíná a jejichž problémy přehlíží, nebo dokonce bagatelizuje. Myslím si, že testovat by se měli i žáci. V současné situaci mi připadá návrh ministra zdravotnictví jako sci-fi, protože stát nezvládá zajistit ani testování všech osob, pokud se ve škole koronavirus přímo vyskytne. Záměr, že se učitelé budou moci nechat přednostně a bezplatně otestovat, vítám,“ říká Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora a dodává, 

„Řada učitelů by určitě využila bezplatný test na koronavirus ze slin, pokud by se odběr uskutečnil přímo ve škole a nemuseli by kvůli tomu jezdit na odběrové místo do nemocnice. To ale mělo být prodiskutováno a zorganizováno s dostatečným předstihem před otevřením většiny škol v pondělí 30. listopadu. Ideální by bylo, kdyby si ředitel školy mohl objednat otestování zaměstnanců i žáků. Jednotliví učitelé by pak nemuseli nikam jezdit. Sama doprava většího množství lidí na odběrové místo totiž může být riziková a paradoxně může přispět k vyššímu počtu kontaktů (tudíž i k šíření koronaviru). Pokud se bude testování organizovat způsobem, jaký byl naznačen ve vyjádřeních představitelů vlády pro média, příliš velký zájem o preventivní test na koronavirus ze strany učitelů neočekávám.“

Reklama