Už skutečnost, že existuje právo takzvané trestní a právo civilní neboli občanské, je pro některé občany republiky české jaksi záhadou. Nad tím, jaký je mezi těmito dvěma právy rozdíl a jak spolu naopak souvisí si ovšem láme hlavu i lecjaký absolvent vzdělání maturitou zakončeného. Pojďme se tedy podívat oběma těmto „právům“ maličko na zoubek.

Co je trestné?
Zásadním principem trestního práva je, že je jaksi zájmem společnosti, kterou zastupuje stát - tedy stát dohlíží na to, abychom zákony nepřekračovali, a nepáchali tak trestné činy. Toto právo postihuje vztah mezi občanem a státem, patří tedy mezi právo takzvané veřejné. Pokud spácháme trestný čin, je žalobcem stát - přesněji takzvaný státní zástupce - dříve prokurátor - a kromě výjimek (příbuzenské vztahy) je proces veden i v případě, že o to poškozený - tedy oběť trestného činu - nestojí.

Trestní oznámení
Pokud chceme na policii oznámit, že se udál trestný čin - ať už jsme poškozeným či nikoliv - podáváme vždy trestní oznámení, nikoliv žalobu. Podle práva většiny demokratických zemí dokonce máme takzvanou oznamovací povinnost - víme-li o tom, že byl spáchán nebo je připravován trestný čin, musíme to oznámit, jinak se sami dopustíme přestupku či trestného činu, podle závažnosti věci.

O poškozeného nejde!
Na co často zapomínáme je fakt, že v trestním právu nejde o práva poškozeného, ale o potrestání viníka. Soud se příliš nezajímá o to, jestli nám bude nějak nahrazena vzniklá škoda - tedy ne že by se o to nezajímal zcela, ale není to jeho primárním cílem. Z toho vzniká často velmi nešťastná a nepříjemná situace, kdy se na o práva obviněného dbá mnohem více než o práva oběti. Na vině je skutečnost, že zatímco oběť vystupuje maximálně v roli svědka, obviněný je středem zájmu trestního práva.

Co to stojí?
Výhodou trestního oznámení a trestního procesu vůbec je, že nás, pokud podáváme trestní oznámení, nic nestojí - tedy za trestní oznámení nic neplatíme. A i když se policisté občas tváří všelijak, jsou povinni trestní oznámení přijmout. Musíme si ovšem dávat pozor, abychom se nedopustili křivého obvinění - to bychom se snadno mohli změnit ze svědků v obžalované. Jsme-li obvinění, máme většinou - u závažnějších případů - nárok na advokáta zdarma.

Kdy jste žalobce?
Občanské neboli civilní právo na rozdíl od trestního upravuje vztahy mezi jednotlivými občany, případně mezi občany a organizacemi. Jeho výhodou i nevýhodou je, že při troše kreativity v něm lze žalovat prakticky kohokoliv za cokoliv. Jeho zásadní nevýhodou je, že není zadarmo - v civilním sektoru jste vy žalobcem - dokonce ve většině případů ani nemusíte mít advokáta - a stát vystupuje pouze v roli garanta práva. A jako žalobce za podání žaloby platíte - většinou v procentech částky, o kterou se chcete soudit, či nějaký paušální poplatek. A platíte taky za samotný proces - tedy obvykle (ale ne vždy) platí ten, kdo proces prohraje.

Obžalovaný?
I v civilním právu můžete, prokážete-li svou špatnou sociální situaci - získat advokáta zadarmo, je to však mnohem obtížnější. Nejošemetnější na civilním právu je situace, kdy na vás někdo podá žalobu - tedy stáváte se žalovaným. Na advokáta totiž rozhodně automaticky nárok nemáte, a protože pořád platí, že dobrý právník často vyhrává proces, může snadno nastat situace, že zvítězí nikoliv spravedlnost, ale peníze - bohatý zbohatne a chudý ještě zchudne. Aby se to nedělo příliš často, existují různé kontrolní instituce, jako je například ombudsman. Ty však nejsou zdaleka tak spolehlivé, jak by měly být.

bylinka
A na závěr několik zajímavostí:
¤
Trestní právo se zabývá pouze škodou nad 5.000 Kč, u nižších škod se nezahajuje trestní stíhání.
¤ Prakticky vše kolem rozvodů patří do oblasti občanského práva.
¤ To, že byl pachatel v trestním procesu odsouzen, ještě neznamená, že dostanete například zcizený majetek - o náhradu škody musíte často vést civilní spor. A ten můžete klidně prohrát.

Máte nějaké zkušenosti s trestním nebo civilním právem? Poradila byste něco ostatním čtenářkám? Myslíte, že je právní systém ČR dobrý? Připadá Vám přehledný? Nebo ho naopak považujete za katastrofální?

Reklama