Nebojme se změn a pravdy. Je to jen o zvyku a odvaze.

Osmička má energii karmy, boje a moci.
Devítka je symbolem uzavření cyklu.

Lidé by letos měli tak nějak masově udělat krok kupředu, k novým cílům, novým ideálům, novému pojetí starého, nebo jeho úplného zrušení.
Ne vždy jsou takové kroky snadné a ne pokaždé se to obejde bez obětí. Vždyť zvyknout si na jakoukoli změnu je náročné, protože člověk je v zásadě velmi konzervativní tvor. Loučení nebývá vždy veselé.
Tak jako nás ale donutila osmička někdy nedobrovolně bojovat, tak nás devítka donutí pracovat s důsledky, které z toho plynou. 

Směle to lze napasovat jak do problematiky celých států a vlád, tak i do soukromého života každého z nás.

Nic, co v minulém roce pozbylo smyslu či bylo přežito, se tento rok už neudrží.

V minulém roce jsme se hodně prosazovali. Mnoho problémů nám osmička naservírovala a vnesla do nich světlo. Hodně jsme si uvědomili a nic nezůstalo založené nebo opomíjené.

Osmička je rozvraceč, je přímá, mocenská a hodně konfrontační.
Devítka definitivně uzavírá.
Přináší hodně uvědomění. Donutí nás zastavit se a pohlédnout na věci jako na celek.
Příměrem je to asi tak, jako když jsme loni vyházeli věci ze skříní, abychom zjistili, co všechno už nepotřebujeme. Letošní rok nám nabízí pohled na hromadu, kterou jsme akčně a rozhodně vytvořili. Musíme rozhodnout, co je na vyhození a co do polic chceme uložit anebo nahradit novým.

Zpětným pohledem... 1918,1938,1948,1968,1988...
Osmičkové roky se chovají akčně.
Roky následující jsou nezvratným efektem, který vyvolaly. 
Každopádně VŽDY byl rok s devítkou jakýmsi nutným „rovná se“ za příkladem vytvořeným osmičkou.
Ne vždy šlo o pozitivní modely.

TAROT: Budeme sklízet, co jsme zaseli, a budeme postaveni před své sliby
V tarotu nese devítku poustevník. Když se člověk nachází v energii poustevníka, není mu vždy nejlépe. Symbolizuje poznání, obrácení se do sebe, hlubokou úvahu i schopnost pohlédnout do zrcadla a přijmout pravdu i širokou odpovědnost. Pravda někdy bolí. Vždy ale z této energie vycházíme s ohledem na budoucnost duchovně o mnoho bohatší.


Vztahy

Do našich vztahů by tento rok měl vnést prakticky to pozitivní. Nejhorší již máme za sebou. Teď jen udržet v platnosti to, co jsme vybojovali.
Hodně těch, kteří v minulém roce ukončili vztahy, budou vstupovat do nových.
Mnoho lidí uzavře sňatek. Percentuálně bude rok 2009 na svatby hodně bohatý. Urovná se hodně rodinných krizí. Hodně lidí začne znovu. Budeme jednat a ustupovat z mocenských zájmů. Nahradí je moudrost a tolerance.

Peníze

Rovněž do ekonomiky vnese tento rok jakýsi řád a vyrovnání.
Hodně firem zanikne, ale mnoho nových bude založeno s jasnější vizí. Hodně společností by se mělo spojit ve větší.
Lidé budou více spolupracovat na základě širšího a odpovědnějšího pohledu do budoucna. V zásadě jde o to, že o něco méně se bude myslet na krátkodobé cíle a více na ideál budoucí. To se neobejde bez obětí, zejména u úvěrových společností. :)

Politika

Politicky se dočkáme více koalic než menšinových vlád. Více vizí jistoty před nejistým a sobeckým způsobem myšlení.
„Nově a lépe“ místo „V sedle za každou cenu“.
Budeme více přemýšlet než bojovat. Dočkáme se mnoha ústupků a nových stran či subjektů s jasným, průhledným a dlouhodobým programem. Budeme tyto strany volit. 

Případná nová strana prof. Klause bude mít obrovskou šanci na úspěch. Devítka chce nové věci a nové ideje.

Svět

Patrně si na Obamův slib o stažení jednotek z Iráku budeme muset počkat. Tento slib prezident USA nesplní. Čekají ho neúspěšná jednání v této oblasti. Jednoduše je to veliký krajíc.

Po nějakém útoku, který letos přijde, odzvoní mnoha teroristickým skupinám. Devítce se neschovají. Buď budou muset přijít s něčím novým, nebo mají smůlu. Staré modely již nezrealizují díky spolupráci, která bude podstatně rozsáhlejší a ještě organizovanější než dosud.
Zapojí se i státy, které byly v tomto ohledu pasivní.

Rusko se díky nějakým událostem dostane do situace, kdy bude muset přiznat pravdu v mnoha věcech a jeho jednání bude posuzovat najednou mnoho zemí.
Jako když někomu vypadnou z ruky karty, a všechny lícem vzhůru. Dokonce i esa z rukávů spatří všichni u stolu. Do podobné situace se ale dostanou i Spojené státy.
Na jednu stranu je to zatěžující, na stranu druhou se vyčistí vzduch.

Čínu čeká jeden z nejhorších roků vůbec. Jak ekonomicky, tak i politicky. I to je v budoucnu ale k dobrému pro všechny.

Počasí

Léto přijde brzy a bude horké. Bude bohaté na oheň a vítr. Devítka patří Marsu, proto můžeme očekávat hodně extrémů. Mars je válečník. Kdybych byla lovcem tornád, oprášila bych všechnu výbavu. Klimatizační soustavy půjdou dobře na odbyt a my se asi budeme muset hodně mazat. Truhlíky v oknech doporučuji připevnit šrouby M22. :-) Dík za naše mírné pásmo. Ve světě na tom budou hůř.

Největší krok kupředu udělá svět v otázce ekologie, boje s terorismem a také v mírových otázkách. Čekají nás dohody, o kterých si ani nemyslíme, že by byly možné.

Tento rok také čeká svět nějaký významný objev v oblasti archeologie a výzkumu vesmíru. Možná půjde i o zveřejnění nějakých informací.

V zásadě bude rok 2009 sice náročný, ale zpětným pohledem velmi bohatý a směrovaný pozitivně a dopředu ve všech ohledech.


Přeji všem, aby měli rok úspěšný, ozdravující, šťastný a pozitivní.

Reklama