Kojenecká voda - pro kojící a jejich drobečky to nejlepší

Péče maminek o ty nejmenší je přirozeně provázena mnoha otázkami. Častým tématem bývá i voda. Jakou těm nejmenším dávat, zda použít tu z kohoutku a převařovat ji, nebo je lepší sáhnout po některé z balených vod...

Dusičnany v kohoutkové vodě na první pohled neuvidíte

pregnancyI přes výrazné zlepšení kvality dodávané „kohoutkové“ pitné vody nelze nikdy lokálně vyloučit v jejím složení přítomnost nežádoucích látek. Jsou to kupříkladu dusičnany, vyšší obsah některých minerálů a jejich solí (např. vápenné a železité). Proto dětští lékaři doporučují pro přípravu kojenecké stravy a čajů používat v období do jednoho roku věku dítěte kojeneckou vodu, která musí splňovat ty nejpřísnější limity.

„Je nutno si uvědomit, že ledviny nejmenších dětí - novorozenců a kojenců - nemají ještě dostatečně vyvinutou schopnost vylučovat z organizmu (filtrovat z krve) do moče zvýšené koncentrace cizorodých a minerálních látek. Žádoucí je tedy minimalizovat zbytečné riziko poškození ledvin, v kterých se tyto látky mohou „usazovat“. Myslet musíme i na to, že z hlediska vývoje a funkce není dítě malý dospělý,“ upozorňuje MUDr. Milan Kudyn, pediatr.

Přizpůsobivé mateřské mléko

Naše tělo je z více než 60 % tvořeno „vodou“, která je u kojenců dodávána ve formě mateřského mléka. Méně se však ví, že jeho složení (včetně obsahu minerálů) se mění s věkem dítěte. Jsou ale případy, kdy kojení není možné. Výrobci „umělé“ kojenecké mléčné výživy ve svých produktech striktně dodržují obsah jednotlivých minerálů a stopových prvků tak, aby respektoval věk kojence. Protože umělá výživa již potřebné množství minerálů a stopových prvků obsahuje, je vhodné, aby voda, která se používá na ředění těchto sušených mléčných výrobků, obsahovala už jen minimum minerálů, ne více, než je nezbytné. Proto je pro přípravu kojenecké stravy vhodnější použít vodu s nižší mineralizací, cca mezi 150 - 200 mg/l.
Kojenecké vody by měly obsahovat co nejmenší množství iontů sodíku (Na+), draslíku (K+ ) a
chloridů (Cl-) a minimum dusičnanů.

Doporučené hodnoty vybraných přirozených součástí pitné vody z hlediska vhodnosti pro kojence:

sodík (Na) 5 - 25 mg/l
hořčík (Mg) 50 mg/l
vápník (Ca) do 100 mg/l
dusičnany a dusitany do 15 mg/l
fluoridy do 0,7 mg/l
celkový obsah minerálních látek do 500 mg/l

Pozor na soli a dusičnany

MUDr.Kudyn„V kojeneckých poradnách pediatrů jsou matky kojenců i batolat upozorňovány, že i dětem po prvním roce života není žádoucí pokrmy přisolovat. Jak již bylo výše uvedeno, jejich ledviny ještě nefungují stejně jako u dospělých a i malé množství soli (NaCl) je významnou zátěží. Upozorňujeme také na to, že v zelenině (mrkev, brambory) mohou být dusičnany v množství, jejichž negativní účinky mohou být stejného rozsahu jako při používání pitné vody z kohoutku.“
Řešením mohou být příkrmy, které jsou pouze v nutných případech, kdy matka nemůže ze závažných důvodů dítě kojit, doporučeny podávat dětem už od 4. měsíce věku (doporučení Světové zdravotnické organizace).

Těhotenství a šestinedělí

Také v období „rozběhu“ kojení - šestinedělí - a zejména v těhotenství jsou funkce ledvin matky vystaveny zvýšené zátěži. Proto je doporučováno i v tomto období používat k pití kojeneckou vodu, a ulehčit tak namáhanému organismu. Vhodné jsou především vody s celkovým množství rozpuštěných látek 150 - 500 mg/l, a to v množství asi o 0,5 litru vyšším, než obvykle.

Reklama