Její příchod na svět nepatřil zrovna k těm nejšťastnějším. Marie Larischová (1858 - 1940) se narodila s cejchem nemanželského dítěte krásné herečce Henriettě Mendelové a Ludvíkovi, prvorozenému synovi bavorského vévody Maxe, který byl bratrem císařovny Alžběty, zvané Sissi. Takové vztahy nebyly v kruzích šlechty ničím neobvyklým a končily většinou tak, že musela být mladá matka vůbec ráda, když se provdala za nějakého náhradního otce z řad měšťanstva. Ludvík Bavorský byl ale čestný muž a šlechtic, a aby se mohl s Henriettou oženit, vzdal se kvůli ní svého prvorozeneckého práva. Sňatek, který se konal v květnu 1859 po narození druhého společného dítěte – syna Karla Emanuela, byl samozřejmě morganatický. Henrietta byla sice povýšena na baronku z Wallersee, nicméně žádné dědické nároky z toho pro ni ani její děti neplynuly.

obrazek.jpg
Portrét od Friedricha Dürckeho. Friedrich Dürck, Public domain, via Wikimedia CommonsPublic domain, via Wikimedia Commons

Malá Marie, jejíž bratříček zemřel coby tříměsíční miminko, zůstala jedináčkem. Otec, který si přál syna, ji vychovával jako chlapce. Dcerka dostávala v dětství naprostou volnost, podobně jako kdysi její otec a vlastně všichni jeho sourozenci včetně budoucí císařovny Sissi. Marie milovala jízdu na koni. Byla mimořádně odvážná, jezdila jako ďábel, čímž si získala nejen přízeň svého otce, ale i tety Sissi. Té byla představena ve svých 11 letech v roce 1869, když už začínala růst do krásy. Teta si s neteří okamžitě padly do oka a po několika letech přerostl příbuzenský vztah v důvěrné přátelství. Sissi chtěla mít Marii stále nablízku a svěřovala se jí se svým „těžkým osudem císařovny“.

sa.jpgFoto: Marie Larischová. Josef Löwy, Public domain, via Wikimedia Commons

Pro rodiče, zejména pro matku Henriettu, to bylo vyznamenání, že má jejich dcera tak blízký vztah s rakouskou císařovnou. Přes své povýšení do šlechtického stavu totiž trpěla pro svůj nízký původ ústrky, a tak doufala, že Sissi najde pro dcerku vhodnou partii. Marie flirtovala i se svým bratrancem, stejně starým následníkem trůnu Rudolfem. Možná doufala, že by se mohla stát v budoucnu císařovnou. Jenže Rudolf, ač nebýval k ženským půvabům imunní, nejevil zrovna o vyzývavou sestřenku zájem. To ale neznamenalo, že by nemohl využít jejích služeb, jak se ostatně později ukázalo.

sis.jpg

Foto: Císařovna Alžběta Bavorská. Emil Rabending, Public domain, via Wikimedia Commons

Císařovna Sissi nakonec našla Marii vhodného ženicha ve slezském hraběti Georgu Larischovi, který ale vůbec neodpovídal Mariiným romantickým představám. Nakonec se ovšem tetinu přání podřídila. Jak jinak? Manželství uzavřené v roce 1877 na zámku v Gödöllő nebylo vůbec šťastné. Marie se ve Slezsku zoufale nudila a svého muže nesnášela. Uvítala, že ji císařovna jmenovala svou dvorní dámou a jejího manžela komořím. Ačkoli hraběnka Larischová přivedla na svět hned v prvních letech svého manželství dvě děti, stále častěji musela dělat společnost Sissi nebo její nejmladší dceři Marii Valerii. Nevadilo jí to. I tak se nudila, a proto si pořídila milence Henriho Baltazziho. Bylo veřejným tajemstvím, že právě on byl otcem dvou Mariiných dětí, i když ty oficiálně nesly jméno hraběte, který je přijal za vlastní.

Ač Marie vyrostla ve skromných poměrech, velmi rychle si zvykla na přepych a ne ledajaký! Začala vést nákladný život, dobré pro ni bylo jen to nejlepší. Začala se zadlužovat. Její dluhy nejdříve splácel její manžel, ale brzy mu došla trpělivost. Neměl důvod dál podporovat nevěrnou choť. Marie tedy musela hledat jiné zdroje. Na císařovnu se obrátit netroufala, a tak se jejími pravidelnými sponzory stali milenec Baltazzi a korunní princ Rudolf. Když si ale Rudolf musel začít brát úvěry u barona Rothschilda, začal to být problém.

Henri Baltazzi seznámil Marii Larischovou s bohatou rodinou Vetserových, která měla ve Vídni nevalnou pověst. Helena Vetserová měla tajný poměr s korunním princem Rudolfem. Když se její sotva dospělá dcera Marie, zvaná Mary, do Rudolfa zamilovala, nesměla se o tom matka Helena dozvědět. Do celé záležitosti byla zasvěcená právě Marie Larischová, která milencům organizovala tajná dostaveníčka. To byl nejspíš také jeden z důvodů, proč Rudolf Marii Larischovou finančně dotoval.

608bc09a03cf0obrazek.jpg
Portrét Marie Larischové a Mary Vetserové. Wilhelm Förster, Public domain, via Wikimedia Commons

28. ledna 1889 byla Marie Larischová viděna v kočáře s Mary Vetserovou v blízkosti Hofburgu. A o pár hodin později odcestovala Mary i korunní princ Rudolf do Mayerlingu. Odjeli pochopitelně každý zvlášť vlastním kočárem. O dva dny později byli oba nalezeni mrtví. Co se stalo? Na celou tragédii, o níž byly od té doby popsány tuny papíru, uvalila císařská rodina zpočátku informační embargo a později mlžila, jak to jen šlo… Ztráta jediného syna znamenala pro císařské manžele skutečnou tragédii! Neuvědomovali si, jak moc se na duševním zdraví korunního prince oba podepsali. Zoufalé signály, které už delší čas vysílal, i jeho chátrající zdraví, brali rodiče na lehkou váhu.

Přesné okolnosti společné sebevraždy Rudolfa a Mary nebyly nikdy oficiálně zveřejněny, o to více spekulací vyvolaly. Císařovna Sissi však měla jasno! Marii Larischovou nazvala kuplířkou a nadobro s ní skoncovala! Slibně se rozvíjející kariéra Marie Larischové u vídeňského dvora skončila ze dne na den! Teta jí spoluvinu na synově smrti, o níž byla skálopevně přesvědčená až do své smrti, nedokázala odpustit.

A jaké byly další osudy Marie Larischové? Čekalo ji ještě dalších padesát let života, už zdaleka ne tak šťastných. V roce 1896 se s ní rozvedl její manžel Georg, a tak se uchýlila do Bavorska. Byla úplně bez prostředků, a proto stále vymýšlela, jak se dostat k penězům. Nejjednodušší bylo začít císaře vydírat a vyhrožovat, že prozradí důvěrné informace, s nimiž se jí svěřila císařovna v dobách jejich přátelství. Císař tedy postupně zaplatil celkem asi 400 000 korun, jen aby nevyšly najevo nějaké intimnosti o jeho milované Sissi.

Protože byla Marie stále pohledná žena, nechtěla zůstat po rozvodu sama. Před čtyřicítkou se v roce 1897 provdala za operního pěvce Ottu Brukse. Šťastná ale podle všeho moc nebyla ani v tomto manželství. Císař František Josef nakonec nezabránil publikaci hraběnčiných memoárů, které nakonec Marie Larischová vydala v roce 1913 pod názvem My Past (Moje minulost) v Londýně. Kniha se bohužel nesetkala s velkým ohlasem a nezajistila Marii bezstarostnou budoucnost, jak si malovala. Špatně si to načasovala – těsně před vypuknutím první světové války už zájem o císařskou rodinu znatelně poklesl.Na počátku války Marii zemřel druhý manžel, a tak se přihlásila na západní frontu coby sestra Červeného kříže. Po válce pak dostala nabídku hrát sama sebe ve filmu o císařovně Sissi. Deset let po smrti svého druhého manžela se provdala v roce 1924 potřetí - za amerického farmáře Williama H. Meyerse, s ním žila na Floridě. I tentokrát šlápla vedle! Z Henryho se vyklubal tyran, a tak po dvou letech opustila. Poté pracovala jako uklízečka v New Jersey. Po návratu do Německa žila v nuzných poměrech v Augsburgu. Když  v roce 1935 vydala knihu vzpomínek Císařovna Alžběta a já, doufala, že si napraví svou pošramocenou reputaci. Marně! Bývalá hraběnka Larischová zemřela v roce 1940 naprosto zapomenutá v jednom augsburgském chudobinci. Později vyšlo najevo, že byla už delší dobu v hledáčku gestapa…

Na našem webu jste si mohli přečíst: