fla.jpg
Foto: Shutterstock

O tom, co vše má na starosti letecký personál nejen před letem, ale především během něj, jsme již napsali. Ovšem málokdo si možná při cestě na dovolenou či při cestě služební uvědomí, jaké situace se na palubě mohou stát (a mnohdy i stanou). Nechme nyní stranou více či méně známé letecké katastrofy a podívejme se na dvě události stojící na přímce života přímo v opozici. Porod a smrt.

Smrt na palubě je těžkou zkouškou pro všechny zúčastněné
Pokud by se vám poštěstilo nastoupit k výcviku nějaké letecké společnosti, možná uslyšíte historky, že dříve, pokud někdo na palubě zemřel, daly mu letušky nenápadně deku kolem těla, textilní masku na oči a postavily před něj otevřenou plechovku s pivem. Aby nevyděsily ostatní a vytvořily tak dokonalou iluzi toho, že si dotyčný jen na pár chvil zdřímnul. Zda jsou tyto historky založené na pravdě nebo povídačkách se asi nedozvíme. Dnes je postup při úmrtí během letu zcela jiný.

Bohužel ani v České republice nejedná o nic příliš výjimečného. Podle statistik zemře každý rok na palubě jeden cestující. Ke smrti během letu pak často dochází například z důvodu závažné nemoci či zranění, které dotyčný pasažér před cestou leteckému personálu zatají. Běžný a zdravý jedinec to pravděpodobně nikdy nepocítí, ale samotná cesta letadlem je pro lidské tělo náročná. Je třeba si uvědomit, že se pohybujeme několik hodin v natlakované kabině se suchým vzduchem, kde může být tlak místy i nestabilní. Nemluvě o dlouhém sezení, které mívá za následek takzvaný syndrom ekonomické třídy, který souvisí s trombotickými příhodami a v krajním případě může vést až ke smrti způsobené plicní embolii.

Čtěte také: 5 největších mýtů o práci letušky, kterým jste (možná) věřili i vy!

Co se týče samotného postupu, který byste přímo na palubě v případě smrti pasažéra mohli pozorovat, liší se tím, zda je za letu přítomen lékař. Při jakémkoliv zdravotním problému letušky pomocí palubního rozhlasu vyvolají, zda se v letadle nachází lékař. Pokud tomu tak je, nabídnou mu speciálně vybavenou doktorskou lékárnu, ze které by případně samy mohly použít bez přítomnosti lékaře jen velmi omezený počet věcí. Platí ovšem, že lékař je jediný, kdo může konstatovat smrt. Je-li tedy přítomen a shledá pasažéra mrtvým, bývá většinou usazen na volné řadě a přikryt dekou. Okolní pasažéři se pro jejich vlastní komfort přesadí na jiná sedadla. Rozhodně není vhodné kvůli úctě k zemřelému umístit tělo na toaletu. Případně – pokud je to možné – se nebožtík umístí do první třídy, kde je většinou pasažérů méně.

Komplikovanější situace ovšem nastane, pokud žádný lékař přítomen není. Nemá-li kdo konstatovat smrt, musí palubní personál provádět resuscitaci a další kroky pro záchranu života až do příchodu lékaře, případně do doby, kdy by byl bezprostředně ohrožen jejich život či bezpečnost. V praxi to tedy znamená do závěrečné fáze letu (klesání), kdy je nezbytné, aby byl i palubní personál připoután.

Jakou národnost bude mít dítě narozené „ve vzduchu“?
Vedle smrti se ale na palubě personál setkává i s porodem. Drtivá většina leteckých společností má v přepravních podmínkách stanoveno, od kterého týdne těhotenství již budoucí rodičky nepřepravuje. A je tomu tak opravdu z dobrého důvodu. Zmíněný tlak a změny ve výšce téměř deseti kilometrů totiž mohou v některých případech vyvolat předčasný porod. Ovšem i na toto je palubní personál nejen vyškolen, ale také vybaven. Na každém letadle je součástí povinného zdravotnického vybavení takzvaný porodní balíček, ve kterém naleznete vše pro co nejbezpečnější porod přímo na palubě. Pro personál i budoucí maminku je samozřejmě mnohem pohodlnější, pokud se opět mezi cestujícímu nachází lékař. Ovšem i každá letuška s platnou licencí je po povinném výcviku schopná zajistit průběh porodu na palubě. Taková nečekaná událost se zpravidla situuje do zadního palubního bufetu, kde je možné soukromí a také více místa. Překotný porod během letu je ovšem vždy důvodem pro co nejrychlejší přistání na nejbližším možném letišti. Jak rodičku, tak novorozence musí přirozeně prohlédnout lékař. Zajímavé je to s přidělením národnosti. Podle OSN by se vše mělo řídit podle země, kde je letoun registrován. Narodí-li se tedy dítě v letadle s českou imatrikulací získá českou národnost. V různých částech světa se to ovšem může lišit.

Čtěte také:

Zdroj: Autorka článku - bývalá letuška české a americké letecké společnosti, Přepravní podmínky Smart wings

Reklama