5d24971b82c0aobrazek.png

Kdo byli Habáni?

První záznamy o Velkých Bílovicích pocházejí již ze 13. století. Pozdější zápisy jsou vždy spojovány s vinařstvím. O dlouhé tradici vinařství svědčí i sepsání místních horenských práv (práv viniční hory - vinice) roku 1550. Na přelomu 16. a 17. století, v době největšího rozvoje moravského vinařství, měly Velké Bílovice více než 600 ha vinic. O jeho rozvoj se podstatnou měrou zasloužili Habáni – reformní novokřtěnci.


Ti se na jižní Moravu dostali díky pozvání Linharta z Lichtenštejna, nejprve na mikulovské panství a později dále. Sami se nazývali „Hutterovi bratři“ podle svého představeného Jakoba Huttera, ale na Moravě jsou nejčastěji nazýváni „Habány“ (zkomolením německého Haus haben - mít dům).


Byli výborní stavitelé. Roku 1545 staví v Bílovicích habánská komunita dvůr pro 300 - 450 členů. Do dnešní doby se zachovalo na Moravě mnoho staveb zejména vinných sklepů. Ten největší z nich, Habánský sklep, dodnes návštěvníky uchvátí atmosférou starých časů.

5d249734684dfobrazek.png

Proč je Kohák Habánem?

Jakub Kohák byl pozván do krásného vinařství Habánské sklepy, aby tam byl pasován na Habána. Nejdříve jsme si myslely, že má nějaké habánské předky, ale symbolické pasování proběhlo jen z toho důvodu, že se herec rád napije dobrého vína a také měří skoro dva metry. O Habánech se totiž ještě tradovalo, že byli vysocí a dodnes se tak vysokým mužům přezdívá.

5d24974e159f8obrazek.png

Těžká dřina

Potom jsme si mohly zkusit, jak je těžká práce na vinicích. Šlahouny vinné révy bylo potřeba zastrčit do drátků, aby se správně rozrůstala. My jsme zvládly asi deset liján a už jsme naříkaly na velké horko, co mají teprve říkat brigádnici a zaměstnanci, kteří tráví na polích celé dny.

5d249761e9655obrazek.png

Zpátky do Prahy jsme ale odjížděly odpočaté jako dlouho ne. Po vínu nás zřejmě v důsledku čerstvého vzduchu nebolela hlava a cesta, která trvá přes tři hodiny, utekla opravdu velice rychle. Měly jsme totiž spoustu věcí k řešení, mezi něž přirozeně patřilo i drbání Koháka. Musíme však říct, že se herec choval slušně a neglosoval zcela vše, jak je jeho dobrým zvykem.

Zdroj fotografií: Shutterstock

Čtěte také:

Reklama