Systém péče o ohrožené děti stojí Českou republiku celkem 6,5 miliardy korun ročně. Kam jdou tyto peníze a jaké jsou skutečné náklady - to zjistíte v dalším pokračování našeho seriálu s Nadací Terezy Maxové dětem.

ústavní péčeSystém péče o ohrožené děti stojí Českou republiku celkem 6,5 miliardy korun ročně. Nejvyšší podíl (3,5 miliardy) má ústavní péče. Druhou nejvyšší položkou jsou náklady na dávky pěstounské péče v systému státní sociální podpory a další formy podpory pěstounů (2,4 miliardy). Výdaje na činnost orgánů sociálně-právní ochrany čítají 0,8 miliardy a výdaje veřejných rozpočtů na činnost osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a poskytovatelů sociálních služeb rovněž přijdou na 0,8 miliardy.

Více než 40 % všech těchto prostředků spravuje Ministerstvo školství. Náklady na zařízení v oblasti zdravotnictví dosahují ročně 0,78 miliardy. Tato zařízení jsou financována v naprosté většině kraji a statutárními městy.

Jedním z dílčích cílů reformy péče o děti je omezení počtu dětí, které vyrůstají v institucionální péči. „Průměrné náklady státního rozpočtu na jedno dítě v pěstounské péči činí 9947 Kč měsíčně. Průměrné náklady na udržení dítěte v rodinném prostředí jsou ještě nižší: náklady na sociálně aktivizační služby pro rodiny dosahují průměrně 4651 Kč měsíčně.

MPSV předpokládá, že část peněz vynakládaných na ústavní péči bude postupně převáděna do podpory terénních a ambulantních služeb a také na podporu náhradní rodinné péče. „Čím vyšší bude podpora pěstounské péče, tím nižší budou výdaje státního rozpočtu - i v nejnákladnější variantě je pěstounská péče o více než ½ levnější než péče institucionální,“ tvrdí důvodová zpráva k novele zákona o sociálně právní ochraně dětí.

<< předchozí díl SLEDUJTE TENTO SERIÁL následující díl >>

Převzato z publikace Otvíráme, kterou vydává Nadace Terezy Maxové dětem. Příště (23. 3. 2012) uveřejníme rozhovor s ředitelkou Střediska náhradní péče, která tvrdí, že neexistuje dítě, pro které by se nenašla rodina...

Čtěte také...

Reklama