Mayský kalendář začíná datem 12. srpna 3114 př. n. l.  a končí datem 20. prosince 2012 n. l. Legenda hovoří o tom, že pak nastanou velké změny a už jej nebude potřeba. Tento den je posledním dnem současného věku. Ovšem jak vyplývá z dalšího, je nemoudré spojovat toto datum s apokalyptickým koncem světa.

Mayové a kulturu po nich přebírající Aztékové rozlišují časový cyklus zvaný „Slunce“, tedy období od jednoho úplného zatmění Slunce ke druhému, načež každý přelom věku s sebou přináší zásadní společenské zvraty.
Věk 5. Slunce končí rokem 1987 a až do roku 2012 žijeme v jakémsi mezidobí.

Povstane Atlantida…?
Nejvíce pramenů hovoří o tomto přelomovém datu, tedy den zimního slunovratu roku 2012 jako o datu, kdy povstane Atlantida.
Čeká nás Věk 6. Slunce, o kterém aztézské proroctví ze 16. století říká:
„Ve věku 6. Slunce bude objeveno vše, co bylo pohřbeno. Pravda se stane zdrojem života a synové 6. Slunce budou cestovat hvězdami…“ MÍSTO A: OLOMOUC

E. Cayce ve svých vizích v roce 1940 potvrzuje, že Atlantida vzestoupí z hlubin, ale bude to proces dlouhý a pomalý. Z našeho pohledu již začal, Cayce uvedl rok 1968-1969 jako počátek vzestupu. Místo definoval jako Bimini, blízko břehů Floridy. Skutečně tam byli v těchto letech dr. Mansonem Valentinem objeveny podivné podmořské rozvaliny odpovídající jeho vizi. Dlouhá rovná zeď složená z obdélníkových kvádrů, známá pod názvem Biminská zeď.
Ja přírodního původu (tvrdí vědci). Jiní si myslí, že TOHLE rozhodně není dílo přírody stvořené jen tak. Spekuluje se o protipovodňové zdi, kterou se Atlantiďané snažili odvrátit blížící se katastrofu ve formě zvedající se mořské hladiny.
Nakonec Cayce předpověděl, že až přijde čas, budou objeveny i zmiňované tři tajemné dokumenty o existenci bájného kontinentu v místě  kdesi u Bimini, u Velké Sfingy v Egyptě a v oblasti Yukatanu v Mexiku.

Proroctví jen na oblast Mexika?
Mayové o své oblasti dnešního Mexika tvrdí: „Smrt bude stále nablízku, přijdou velké katastrofy, velcí vládcové zemřou, aby dali život novým vládcům… “ říkají o dnešní době.
Mělo toto proroctví nějaký význam? Pravdou je, že Mexiko prožilo v poslední době politické krize, převraty, zemětřesení, sucha, hurikány či probuzení sopky Popokatepetl. Někteří jsou přesvědčeni, že celé mayské proroctví patří jen této oblasti, jiní jsou přesvědčeni o platnosti pro celý svět. V roce 1991, kdy Mexiko zažilo zatmění Slunce, byl poprvé sledován nejen tento úkaz, ale i hromadné objevení zářících předmětů… snad UFO… Lidé se ptali, zda se právě nevracejí tvůrci Atlantidy, aby umožnili znovuzrození tohoto kontinentu…?


Astrologicky…
Zajímavou souvislostí s tímto datem je skutečnost, že v této době budou všechny planety sluneční soustavy seřazeny téměř v jedné přímce. Jeden konec této přímky bude tvořit právě Slunce. Vliv gravitace těchto nebeských těles může neblaze ovlivnit i gravitaci na Zemi, či výrony sluneční hmoty na Slunci, protože tyto planety budou působit na Zemi gravitací z jediného směru. Těsně před západem slunce klesne Venuše pod západní horizont a současně na obloze vyjdou Plejády, což je souhvězdí „Kuřátka", součást souhvězdí Býka a předcházející Orion při vzestupu na hvězdnou oblohu. Co bude znamenat tato „Smrt Venuše“?
 
Všechny hvězdy z hlediska pohledu ze Země procházejí 26.000 let dlouhým cyklem. Přecházejí mezi krajní severní a krajní jižní pozicí na obloze. Přechod z jednoho extrému do druhého trvá 13.000 let.
12. srpna 3114 př.n.l. den tzv. „Zrození Venuše“ se stal počátkem mayského kalendáře, o kterém víme, že je přesnější než ten náš.

Změny geomagnetického pole
Tento astronomický úkaz může mít vliv na geomagnetické pole Země, které se stane náchylné k vychýlení. Toto vychýlení nejspíš způsobí  zemětřesení, hurikány, dramatické změny v podnebí. Jiní vědci ale tvrdí, že tyto změny a vychylování geomagnetického pole  probíhají neustále bez výraznějšího vlivu na povrch Země.

Edgar Cayce věřil, že tento rozvrat geomagnetického pole způsobí zatopení západního i východního pobřeží Ameriky, ale i  Evropy. V polárních a tropických oblastech dojde ke změně klimatu směrem k mírnému podnebí.
Předpověděl též rapidní ochlazení evropského kontinentu, patrně vlivem vzestupu Atlantidy a zablokování působení teplého Golfského proudu.

Carlos Barrios – nejblíž starým Mayům?
Carlos Barrios, historik, antropolog, student mayských strážců pradávných tradic se posléze stal i jejich kněžím a duchovním. Spolu s bratrem Gepardem pak studoval mimo jiné i tento starý kalendář.  O celém tomto proroctví říká:

,,Antropologové navštěvují chrámy, studují stély a nápisy, ale nečtou tyto znaky správně a pak o Mayích píší poutavé historky, které ovšem jsou jen výplodem jejich obrazotvornosti… Jiní píší o proroctvích Mayů a říkají, že podle nich svět skončí v prosinci 2012. Mayští starší jsou tím rozhněváni. Svět neskončí. Bude jen přeměněn. Domorodé kalendáře umí přesně interpretovat jen oni sami, nikdo jiný. Při svém východu 21. prosince 2012 planety utvoří jakýsi kříž na obloze. Tento kosmický kříž je ztělesněn v posvátném stromu, Stromu života, připomínaném v rámci všech duchovních tradic světa."

,,Lidstvo přetrvá, ale bude jiné. Hmotné hodnoty se změní, a pak budeme mít příležitost stát se lidštějšími." říkají mayští starší.
Do dnešní doby, tedy nejdůležitější epochy zaznamenané v mayských kalendářích, se zrodilo mnoho silných duší, věci se budou měnit, ale záleží jen na lidech samých, jak obtížné to pro ně bude. Lidé se musí sjednotit. Duchovno se stane tak samozřejmým jako dřevo, vzduch, voda.

Největší moudrost a štěstí je v jednoduchých lidských vlastnostech.  Láska, respekt, tolerance, účast, vděčnost, odpuštění. Nic komplikovaného, složitého. Jen naše srdce.
Mají Mayové pravdu?

http://anomal.cz

Reklama