Křišťálová lebka nebo Lebka zkázy – to jsou dva názvy pro bezesporu nejúžasnější dílo, které lidská ruka stvořila… Nebo to nebyla lidská ruka?

Nález je zahalen tajemstvím

Podle většiny pramenů horní část lebky nalezla v roce 1925 sedmnáctiletá Anna, dcera vedoucího výpravy F. A. Michel-Hedgese v troskách mayského města Lubaatun. Výprava v těchto místech hledala důkazy o existenci bájné Atlantidy. V části, kde byl nalezen chrám, byla lebka ukryta v místech za oltářem.

O tři měsíce později se k ní nalezla i spodní část, asi metr od místa nálezu první části.

Ovšem existují dohady o tom, zda Michell-Hedges tuto lebku nekoupil na aukci v Londýně již v roce 1943, protože neexistuje žádná starší fotografie než z tohoto roku. Své dceři ji pak podstrčil v den jejích narozenin, aby ji s radostí nalezla. O koupi na aukci je zmínka v dokumentech Britského muzea…

Existují ovšem i pochyby, zda vůbec Anna na vykopávkách byla. Její otec byl totiž známým šprýmařem a možná si celou historku vymyslel, aby příběh jeho na aukci koupené lebky byl zajímavější. Kde má pak v tomto případě tedy celá lebka původ… je záhadou.

Není jediná…

Podobných lebek je známo ještě více, druhá byla objevena roku 1890 v Mexiku a prý je jich na světě celkem 13, jen dvě ale mají oddělené a pohybující se čelisti.

Celkový počet lebek se zvyšuje na 21, pokud počítáme i menší, hruběji opracované z ametystu nebo zakalenějšího křišťálu.

Druhá lebka je též v životní velikosti a je od roku 1898 majetkem Muzea lidstva v Londýně. I tato je mistrovským dílem. Uvádí se, že je důkazem pozdního aztéckého umění.

Vynikající britský antropolog dr. G. M. Morand porovnával v červenci 1936 jejich rozměry se skutečnou lidskou lebkou a uvádí, že žádné rozměry nejsou zvláštní, až na očnice, které se poněkud vzdálily přirozenému tvaru. Ostatní rozměry jsou ovšem pozoruhodně přesné. Domníval se, že obě lebky mají stejný původ a předlohou k jejich vytvoření byla jedna a tatáž lebka lidské hlavy. Předpokládal tedy, že obě lebky jsou evropského původu, i když linie spodní čelisti by odpovídala čelisti amerického indiána.

Ta pravá s pohyblivou čelistí je dodnes majetkem Anny Mitchel-Hedgesové a podle její majitelky má nadpřirozené vlastnosti a přivolává poltergeisty. Podle legend ji prý používal mayský velekněz při esoterických obřadech. Když prý mu lebka ukázala smrt, pak doopravdy úmrtí následovalo. Celá lebka je prý ztělesněním ďábla.

Možná jako symbol plodnosti

Adrian G. Gilbert, publicista BBC, a Maurice M. Cotterell, nezávislý vědec celosvětového věhlasu, však po pročtení Mitchel-Hedgesových poznámek tvrdí, že tento člověk patrně o lebce věděl víc, než  tvrdil. Podle něj je lebka „pouhou zápalnou čočkou“. Při správném úhlu ke Slunci z ní vyšlehl jakýsi záblesk podobný ohnivému jazyku. Byl využíván při okultních obřadech majících zajistit plodnost země. Mayové totiž věřili, že oheň znamená návrat života ke slunci, a tedy budoucí plodnost.

Mayské a aztézské legendy ale tvrdí, že křišťálové lebky byly používány při přenosu myšlenek na velké vzdálenosti a umožňovaly dosažení nového stavu vědomí mimo zemský prostor a jakési napojení na kosmickou vševědoucí energii… Byly těmi vyvolenými mayští kněží?

Scény v lebce

Někteří lidé tvrdí, že za příznivých podmínek lze v křišťálových lebkách spatřit scény kultovních lidských obětí.

Nemusí jít ani o nadpřirozené jevy. I pouhé prosvícení lebky je fascinující. Při prosvitu slunečními paprsky vypadá, jako by kostěná podstata pravé lidské lebky zesklovatěla a změnila se v křišťálový oheň. Dokonalé jsou i její oční důlky, které jsou vytvořeny tak obratně, že dokonale soustřeďují světlo, které se jako tajemná záře šíří celou lebkou. Pokud je lebka, mající monokrystalickou strukturu křišťálu, osvícena ze spodní části soustředěným světelným paprskem, vytváří se uvnitř lebky řada neobvyklých optických jevů a především se vytváří dojem postupně se objevujících menších lebek, zdánlivě existujících jedna v druhé.

Frank Dorland, klenotník a odborník na křišťál, tuto lebku 6 let zkoumal a ve své knize Feats and Wisdom of the Ansiens Dorland uvádí, že tato lebka: ,,... někdy mění barvu, někdy se zaplní mlhou, vydává ,,prchavou vůni" a zvláštní zvonivé zvuky, zobrazuje horstva, chrámy a řadu dalších objektů a jednou za několik minut ji obklopovala svatozář."

Někteří, kdo lebku viděli, podobné jevy potvrzovali a navíc uvádějí, že když se jí upřeně podívali do očí, zrychlil se jim tep, svaly na rukou a nohou se napjaly a jejich oči jako by byly vtahovány do prázných očnic lebky. Dorland se domnívá, že tyto účinky nemají podstatu fyzikální, ale halucinativní, podnícenou strukturou křišťálu lebky. Lebky patrně sloužili při věštění a jsou spojeny se smrtí, s tím se většina odborníků ztotožňuje. Krystaly křišťálu mají moc odhánět nebezpečí a předvídat budoucnost. Jsou tedy spíše ochranné a léčivé… Proč je ale křišťál ve tvaru lebky symbolem zla?

Psychotronici zkoumající lebku tvrdí, že vyzařuje mocný tok energie podobného druhu jako například střed kruhového chrámu Stonehenge, lebka jim ovlivňovala vědomí. Virgule, kyvadla a další nástroje se v okolí lebky rozkmitaly a rozpadly nebo silně rotovaly a nebylo možno dosáhnout jejich stabilizace. Stejně tak se choval kompas a elektronické přístroje nereagovaly.

Jak vznikla?

Lebka je bezesporu fascinujícím předmětem. Její rozměry jsou 13x13x18 cm a je z mimořádně čistého jednoho kusu křišťálu. Byla zpracována i proti přirozeným vrstvám křišťálu, což je i dnes mimořádně složitá operace, ne-li dokonce nemožná. Za normálních okolností by se při takovém opracování proti přirozené vrstvě začal křišťál štípat. Na řadě míst lebky by brusič musel postupovat proti krystalové ose, což zejména krystalovaný křemen nesnáší a reaguje na to tvorbou prasklin a štěpných trhlin. Není na ní jediná stopa po opracování. Pouze druhá lebka v londýnském muzeu nese jeden zářez na jednom ze zubů.

Vědci tvrdí, že výrobou se museli zabývat celé generace kněží, kteří trpělivě obrušovali a tvarovali křišťál. Ale třeba měl pravdu sám Mitchell-Hedges, který trval na tom, že staří Mayové znali rostlinné šťávy změkčující křišťál natolik, že se dal poměrně snadno tvarovat.

Vědci společnosti Hewlett-Packard se po dlouhém zkoumání dostali k teorii, že by mohl být základní tvar vyroben pomocí diamantů a jemné detaily později dobroušeny směsí vody a křemičitých písků, práci na lebce potom odhadli na 300 let.

Křišťálové lebky jako nejdokonalejší komunikační prostředek?

Někteří kněží od Aztéků, Mayů a Olméků komunikovali s pomocí odlitku jejich vlastní lebky. Každá byla přesně vyladěna na frekvenci energie vědomí svého majitele pomocí přídavku jistých kovových solí k tavenině... Třináctá lebka patřila nejvyššímu kněžímu a umožňovala komunikaci s nehmotnými dimenzemi 6D až 8D.

Podle legendy starověkého indiánského kmene indiánů ,,Stočené vlasy" existoval soubor třinácti křišťálových lebek. Tyto lebky byly spojeny s dvanácti nebeskými obydlenými planetami a původně byly uloženy v pyramidě v kruhovém centru tvořící se velké síly. Třináctá největší křišťálová lebka, reprezentující kolektivní vědomí ostatních dvanácti, byla umístěna ve středu kruhu, na něm bylo rozmístěno ostatních dvanáct. Kruhová formace dvanácti křišťálových lebek s jednou větší křišťálovou lebkou ve středu byla známá jako ,,Arka" a podle sdělení Melchizedeka byla přinesena přes Egypt do Ameriky kněžími Thotha z Atlantidy.

Na závěr jeden mýtus…

Jedna z mýtických tradic starověku uvádí, že skupina třinácti zasvěcenců se v krizových obdobích lidstva znovu inkarnuje, aby pomohla zatlačovat šíření zla. Podle této tradice k poslední inkarnaci došlo ve 20. století a zasvěcenci se mají spolu sejít ke splnění svého poslání někdy mezi roky 2012 až 2015 kdesi v Čechách, aby připravili vše potřebné pro druhý příchod skutečného Krista.

Reklama