Žijeme v době, ve které převažuje názor, že můžeme být strůjci svých vlastních osudů. To znamená, že se většina z nás snaží žít takový život, se kterým by mohla být spokojená a ve kterém by byla i šťastná. Ruku v ruce s touto snahou, ke které se snažíme přistupovat zodpovědně, jde i snaha mít svůj život pod kontrolou.

Naše kontrola nad naším životem spočívá ve velké míře v touze si náš život dobře plánovat. Velmi laicky by se dalo říct, že většina z nás by chtěla, aby události v našem životě přicházely tak, jak si o ně řekneme. Bohužel, nebo možná spíše bohudík, i přesto, že se lidstvo už nějaký ten čas usilovně snaží „osedlat si život“, některé důležité životní události nepřicházejí pozvané.

pill

Antikoncepční pilulka určitě posunula lidstvo, tedy zejména ženy, dále ke svobodnější volbě rozhodnutí, kdy chce, tedy si naplánuje, že otěhotní či neotěhotní. Ano tahle pilulka přinesla ženě svobodu rozhodování o početí. Ale i tahle svoboda může mít své výjimky. Polemika o spolehlivosti antikoncepce není podstatou tohoto textu, jen bych ráda poukázala na výraznou současnou potřebu rozhodnout o vlastním životě. Jsou-li životní plány kříženy způsobem, se kterým nepočítáme, vždy nás to donutí se zastavit a znovu zhodnotit nejen naše životní cíle a očekávání. V případě nechtěného těhotenství má vyhodnocení nečekané situace, zejména pak jeho reálné důsledky, velmi významný vliv na budoucí život všech, kterých se tato situace dotýká. Těhotenství je přímou součástí života a konfrontuje nás s budoucností. Jeho kouzlo i prokletí spočívá právě v tom, že nás nutí přemýšlet nejen o sobě, ale i o těch, kteří se teprve chystají na náš svět přijít. Proto může být vědomá úvaha nad tím, zda pomyslné dveře na tento svět někomu otevřít nebo ne, i těžká, často spojená s pochybnostmi a bolestí, když se na tento úkol lidé necítí být dostatečně připraveni. 

Postinterrupční syndrom (PAS postabortivní syndrom)

Jde o soubor příznaků, které upozorňují, že se žena po psychické stránce s interrupcí nevyrovnala. Tento syndrom se může objevit nejen u žen, které prodělaly samovolný potrat, ale i u těch, které se pro interrupci rozhodly samy. Mezi charakteristické příznaky patří pocity úzkosti provázené depresí, výčitky, pocity viny, soustavný pláč, strach, nespavost i problémy v sexuální sféře. Depresi může doprovázet nechuť cokoli dělat a stahovat se do sebe, nebo se může objevit naopak i tendence projevovat přehnanou péči ostatním dětem. 

Chování partnera je v této situace velmi důležité, i když pro něho není nikterak jednoduché se v ní zorientovat. Často proto i on bývá bezradný, cítí se bezmocný a trápí se tím, že neví, jakým způsobem své ženě pomoci. Mnohdy je zaskočen i dobou, po kterou se žena s danou situací vyrovnává. Mužská snaha pomoci ženě překonat ztrátu, kterou si prošla, směřuje do obnovení sexuálního života. Ale žena tuto mužovu snahu nevnímá jako přiblížení, ba naopak – jako nepochopení a nezájem, které je pak od sebe ještě více oddaluje. Jde o náročné životní období, ve kterém je velmi cenná i přínosná pomoc odborníka, který celému procesu ztráty rozumí
a může pomoci páru tímto obdobám projít.

Vliv antikoncepce na výběr partnera?

Antikoncepční pilulka bohužel trochu odsunula mužskou zodpovědnost za případné těhotenství partnerky do pozadí. Jako by ve společnosti převládalo povědomí, že za možné těhotenství nese zodpovědnost jen žena. Tajemství spokojeného sexu závisí nejen na hormonech, ale důležitou roli hraje i rovina myšlení, pocitů a emocí. Společné sexuální vyladění a sladění muže a ženy je zejména v dlouhodobém vztahu už nejen otázkou hormonální, ale spíše zrcadlem společného každodenní soužití. 

V poslední době bylo provedeno několik studií, hledajících odpověď na otázku, zda antikoncepce podporuje chuť k sexu či nikoli a zda, případně jakým způsobem ovlivňuje výběr partnera. Antikoncepce může ovlivňovat ženské pachové preference a vzhledem k tomu, že si partnery vybíráme, zejména podle nosu a ne podle srdce, může se stát, že v době, kdy je antikoncepce vysazena, mužský protějšek již není pro ženský nos, tím pravým. Z psychologického hlediska by se tato skutečnost dala okomentovat i tak, že nejdříve si partnera najděte a až se blíže poznáte, začněte uvažovat o společném loži, tedy nechte případně do hry vstoupit antikoncepci. Děláte-li to v jiném pořadí, riskujete.

Změny v přístupu k plánování rodičovství v ČR 

Antikoncepce se stává čím dál více pevnější součástí života. Není nikterak tabuizována a je celkem snadno dostupná. Antikoncepce nabízívíce volnosti a bezstarostnosti v sexu – nicméně je třeba zdůraznit, že antikoncepce nechrání před pohlavně přenosnými chorobami a ani neposkytuje stoprocentní záruku, že žena neotěhotní. Z psychologického hlediska považuji za bezpečný sex nejen ten, kde se chrání fyzické zdraví, ale i takový, při kterém si člověk umí představit i trvalejší vztah s tím, s kým sex provozuje.

Od roku 1993 došlo k podstatným změnám v reprodukčním chování české populace. Lidé uzavírají manželství v pozdějším věku (průměrný věk se zvýšil u mužů i žen o 5 let).  Snížila se úhrnná plodnost. V této souvislosti je třeba doplnit, že podstatné snižování vedlo k minimu kolem r. 2001, kdy se pohybovala na hodnotě 1,15. Od té doby se úhrnná plodnost mírně zvýšila. Klesl podíl matek do 17 let věku. Průměrný věk matek při narození prvního dítěte se zvýšil o 3,5 roku, což má vliv i na klesající pravděpodobnost narození druhého a dalšího dítěte. 

Významné je zjištění, že o více než polovinu klesla úroveň umělé potratovosti. Tento příznivý vývoj je ovlivněn liberální legislativou a informovaností o metodách plánování rodičovství. Zde má svůj zásadní podíl široce uplatňovaná rodinná a sexuální výchova.

Zdroj: http://www.planovanirodiny.cz/view.php?cisloclanku=2006062701

PhDr. Marta Boučková
Psycholožka

Zajímavé informace najdete na stránkách www.antikoncepce.cz.

 

Reklama