Zítra, 14. června, si Česká republika připomíná Světový den dárců krve. Všeobecná zdravotní pojišťovna při této příležitosti připravila zprávu s řadou užitečných informací:

Spotřeba plné krve v ČR klesá, oproti tomu roste podíl drahých derivátů.

Ačkoliv množství spotřebované krve se v České republice meziročně příliš nemění, cena za využívání této léčby se stále zvyšuje. Tzv. plná krev je totiž pacientům podávána čím dál méně, a naopak čím dál častěji jsou využívány jednotlivé složky krve, tedy různě upravené části krve. Za transfuzní přípravky vyrobené z krve dárců zaplatila VZP v minulém roce více než 700 milionů korun. Lidí, kteří darují svou krev bezplatně, však stále není dostatek. Největší česká zdravotní pojišťovna chce proto pravidelné dárce krve od 1. července 2007 více zvýhodnit.

Podle údajů Českého červeného kříže poskytlo za minulý rok bezplatně krev 298 305 lidí, z toho 21 584 poprvé. Tzv. bezpříspěvkových odběrů je přes 98 procent z celkového objemu. „Chceme toto nezištné chování ocenit. Pravidelným dárcům krve a kostní dřeně proto od 1. července nabídneme nové výhody,“ vysvětluje ředitel Horák.

Kromě možnosti získat zdarma pojištění léčebných výloh při cestě do zahraničí, a to až na 35 dní za kalendářní rok, mají držitelé Zlaté medaile Dr. Janského, Zlatého kříže a dárci kostní dřeně nárok na příspěvek na lázeňský pobyt.

Málokdo také ví, že dárce může po dohodě se zaměstnavatelem dostat pro odběr krve den volna, protože dárcovství se posuzuje jako „úkon v obecném zájmu“. V tomto případě vzniká podle vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí nárok na pracovní volno s náhradou mzdy. Ve většině evropských zemí tyto výhody poskytovány nejsou. Dárci krve v ČR si rovněž mohou za každý odběr odečíst z daňového základu částku 2 000 korun, na kterou je tento dar na zdravotnické účely oceněn.

zdroj: VZP