S nástupem nového roku nastává období, kdy se setkáváme s bilancováním filantropie a dobročinnosti firem za uplynulý rok 2010. Věnované peníze často putují na pomoc potřebným. V mnoha případech hraje výše vybrané částky velkou roli, ale existují i projekty, kde se nemusí vybrat tolik a přitom stačí i na záchranu lidského života. Jedním z příkladů je Banka pupečníkové krve (BPK).

krev

BPK ČR patří mezi TOP 10 na světě

„Banka pupečníkové krve České republiky je neziskovým nekomerčním projektem zaměřeným na získávání, zpracování a uchování darované pupečníkové krve. Ta se používá, podobně jako kostní dřeň, k transplantaci při závažných onemocněních, například u akutní leukémie. Pro takto nemocné je často jedinou nadějí na záchranu života,“ říká vedoucí BPK MUDr. Petr Kobylka, CSc. a dodává: „Počtem štěpů připravených k transplantaci patříme mezi prvních deset světových bank pupečníkové krve na světě.“
V posledních dvou letech využití darované pupečníkové krve zažilo převratný posun - začala se používat i k léčbě dospělých pacientů, přičemž do té doby se prováděly transplantace pouze u dětí. V celosvětovém měřítku výrazně vzrůstá zájem o darovanou pupečníkovou krev, což přispívá k rozšířené činnosti BPK v České republice.

Záchrana lidského život za 25 000 Kč

Tato částka odpovídá nákladům výrobního procesu, při kterém vznikne jeden štěp. „V reálných číslech hovoříme o záchraně jednoho lidského života,“ říká Zdeňka Šimáně, která pracuje ve Fakultní nemocnici v Motole jako porodní asistentka a zároveň jako finanční poradce ve společnosti Partners. Její úloha pro BPK spočívá v odebírání krve z pupeční šňůry do transfuzních vaků ihned po porodu.
„Dítě, již odstřižené od pupeční šňůry, ošetřuje pediatr a já odebírám krev z placenty a krev z pupečníku,“ dodává Zdeňka Šimáně. Nebýt tohoto procesu, stane se pupeční šňůra odpadním materiálem.

Dárci poskytují naději na život

„Během své praxe jsem byla svědkem mnoha lidských příběhů. Nejemotivněji na mna a mé kolegy zapůsobil příběh paní Mileny, která se rozhodla darovat pupečníkovou krev v roce 2008," říká Zdeňka Šimáně.

„O tom, že daruji pupečníkovou krev, jsem přemýšlela už dlouho. Vlastně od té doby, co mé nejbližší přítelkyni onemocnělo dítě akutní leukémií a mohla jsem skrze ni alespoň částečně nahlédnout, jak složité je najít dárce kostní dřeně. Tenkrát jsem se rozhodla, že jestli můžu alespoň trošičku pomoci nemocným, pro které je pupečníková krev poslední nadějí na život a uzdravení, udělám to. Když jsem potom otěhotněla, začala jsem podnikat konkrétní kroky. Vyhledala jsem porodnici, kde se dárcovské odběry provádí - naštěstí jich je dost - a vyplnila potřebné formuláře. Potom zbývalo doufat, že se odběr podaří,“ vypráví paní Milena. „V prosinci 2008 se Adélka prodrala bez problémů na svět, a tak na odběr skutečně došlo. Když se mi po půl roce ozvali z Banky pupečníkové krve, že máme s Adélkou u svého lékaře absolvovat kontrolní vyšetření, věděla jsem, že naše pupečníková krev se skutečně může použít k transplantaci nemocným lidem,“ vzpomíná dárkyně a pokračuje: „Nedávno jsem zaznamenala v novinách, že Banka pupečníkové krve odeslala štěp pupečníkové krve do Argentiny. S napětím jsem čekala, jestli skutečně dorazí ke svému příjemci, dítěti se zhoubnou poruchou krvetvorby. Věděla jsem, že cesta to není jednoduchá a že ani přeprava se při takové dlouhé trase nemusí zdařit. Nakonec jsem nevydržela a do Banky zavolala, abych si ověřila, jestli se pupečníková krev skutečně dostala ke svému příjemci. Když mi potvrdili, že ano, byla jsem šťastná. I když se nikdy nedozvím, jestli právě naše Adélka byla tím dárcem. Možná ano, možná ne. Možná se jím stane někdy příště. Až bude na světě další potřebný, dítě nebo dospělý, který čeká na svou naději. Občas večer, když malou uspávám, myslím na to, že někde na světě je človíček, kterému my dvě možná zachraňujeme život. Potom jsem šťastná dvojnásob.“

Jak se stát dárcem?

Jestliže chcete darovat pupečníkovou krev, je třeba, abyste si již v rámci příprav na porod zvolili porodnici, která darování pupečníkové krve umožňuje. V České republice je možnost odběru ve 35 nemocnících, z nichž 12 působí v Praze. Tato gynekologicko-porodnická oddělení jsou ve většině případů také nositeli statutu Baby Friendly Hospital. Rodičky darují krev dobrovolně a většinou pro neznámého příjemce. BPK také ale může zajistit bezplatné příbuzenské použití pro určitého dárce.
„Již šest námi odebraných štěpů bylo použito pro transplantaci mezi sourozenci,“ dodává Zdeňka Šimáně. Právě díky její iniciativě i společnost Partners přispěla částkou na proceduru výroby jednoho štěpu, který jednoho dne zachrání lidský život.

Reklama