Sluncem krásná Býčice, Lunou upovídaný Blíženec a Merkurem nápaditý Beran, má horoskop, ve kterém jde ruku v ruce harmonie s nepokojem.

Přestože, a možná právě proto, že má slavného otce, její dětství nebude záviděníhodné. Velmi brzy se setká s věcmi a událostmi pro dětský svět omezujícími a příliš brzy si z nich bude odnášet ponaučení. Její víra v pohádky a dávné příběhy bude malá. Bude si vymýšlet příběhy a světy vlastní, ve kterých se bude volně pohybovat, ve kterých bude šťastná.

Velkým průvodcem na počátku života jí bude maminka Ivana Macháčková, která jí citlivě zprostředkuje pochopení komplikovanosti vztahů ve světě dospělých a dokáže jí vždycky dát přednost před společenskými povinnostmi. Je ale možné, že to bude i jiná žena v zastoupení matky, pro kterou bude Charlotte Ella Gottová malou Eliškou, potřebující láskyplnou, spřízněnou duši. Tenhle vztah bude holčičce vždycky oporou a zásadním způsobem poznamená její vnímání světa. Povede ji k přirozenému projevu ve chvílích, kdy by holčička byla nejraději neviditelná (těch okamžiků bude v jejím dětství hodně).

Svoji ochranitelku ještě před koncem dětství pravděpodobně přeroste a pak bude velmi záležet na tom, který ze svých snů se rozhodne uskutečnit. Nesmí být v té době zatrpklá a nešťastná, protože by se mohla vydat cestou uplatňování moci, kterou si sama nezasloužila, a tím zpomalit rozvoj svojí osobnosti.

Jakmile se zbaví vnitřních zábran a bude vědět, co chce, převáží její schopnost zburcovat všechny síly k dosažení cíle nad výchovou a z pravidel platných pro všechny, závazná pro ni budou nadále jen ta, která tou dobou už „bude mít v krvi“.

V jejím horoskopu je vidět obtížnost uvědomění si toho, co je „moje“ povinnost a co mají dělat druzí. Sounáležitost a provázanost s druhými lidmi je spíše niterná než zjevná. Přesto bude Charlotte Ella Gottová inspirací pro mnoho lidí.

Až dospěje, pro nikoho nebude lehké ovlivnit ji. Ona bude tím, kdo bude působit na druhé.

U její kolébky byly múzy, a přestože její otec asi nebude tím, kdo by ji vedl na žebříčku toho, co lidé obdivují a co sami touží dokázat, se dnešní miminko dostane hodně vysoko.

Peníze a výsadní postavení pro ni budou samozřejmostí a otec přirozeným mužským vzorem – velmi těžko jednou bude hledat partnera pro láskyplný život.

Reklama