Kateřina Lukášová je v Sazce, i přes velkou odpovědnost, šťastná. Má prostor tvořit, pracovat s nápady, vést tým, který práce baví a spatřuje v ní smysl. Užívá si možnosti, které dostala. Investuje nadbytek ženské energie do projektů, které postupně transformují loterní Sazku do zábavní firmy, která navíc přináší lidem štěstí. Ať již výhercům, nebo zaměstnancům. Štěstí je totiž v Sazce pracovat stejně jako si sem přijít pro pohádkovou výhru. A tak to chápe i Kateřina Lukášová.
Sazka je značka, která mnoha lidem přinesla štěstí. Jak ji vnímají vaši vlastní zaměstnanci?

Myslím, že jako firmu, která je opravdu výjimečná. Vidíme štěstí v praxi každého dne. V průměru dorazí do Sazky každý všední den jeden nový výherce/milionář. Štěstí tedy rozdáváme zákazníkům, ale zároveň se snažíme podporovat i naše zaměstnance. Je v našem zájmu, aby byli šťastní, aby se jim dobře pracovalo, aby sem rádi chodili a mohli dělat to, co je baví. Je to princip naší firemní kultury. Tím se také odlišujeme od jiných společností – jsme firma o štěstí.

Jak byste charakterizovala vaše zaměstnance?
Vytváříme pro své zákazníky zábavu, podporujeme hravost i touhu plnit si své sny. To by měl mít na paměti každý zaměstnanec při své práci. A uvědomovat si, že právě on svou invencí může cestu ke štěstí ostatním ovlivnit. Naši zaměstnanci by měli být výsledkově orientovaní, samostatní, motivovaní a spokojení.

Jaké máte priority při výběrovém řízení? Co vás zaujme v životopise nebo při pohovoru?
Zkušenosti jsou pro nás při výběrovém řízení důležité, ale ještě důležitější je osobnost kandidáta. Chceme, aby si lidé v týmech navzájem seděli. Máme pevnou firemní kulturu, kterou nazýváme SAZKA DNA. Konkrétně je tím myšlena otevřenost, tah na branku, inovativnost a také již zmiňovaná týmovost. Pokud z uchazeče poznám, že by do naší firemní kultury zapadal opravdu dobře, je to pro mě důvod dát mu ve výběrovém řízení přednost.

Máte i nějaká pracovní místa, která nejsou v českých firmách příliš obvyklá?
Jako jediná firma v ČR máme například speciální pozici designer losu. Je to velmi kreativní profese. Naše designerka má na starosti, aby byly losy vizuálně přitažlivé a zákazníka zaujaly i pobavily. Speciální vývojáři zase vymýšlejí a aplikují do provozu nové hry. Máme specialisty losování, tedy profese, které vkládají míčky do osudí, spolupracují s notářem, dávají pokyn ke zveřejnění tažených čísel.

Nabízíte i poloviční úvazky? Třeba pro matky?
Jistě. Kromě částečných úvazků máme i flexibilní pracovní dobu, možnost home officu dle domluvy s nadřízeným, a dokonce i speciální finanční příspěvek na hlídání dětí pro rodiče vracející se z mateřské/rodičovské dovolené dříve než v den 3. narozenin dítěte. Když k tomu přičtete ostatní benefity jako 5 týdnů dovolené, sick days, body do Cafeterie, vlastní fitness centrum v budově, skupinové lekce zdarma, multisport karta, příspěvky na obědy, masáže atd., je toho slušná řádka.

Jste inovativní společnost, máte nějaké speciální nástroje, třeba roboty?
Zákazníci dnes vyžadují co nejrychlejší a nejefektivnější komunikaci, což klade na firmy velké nároky, a proto jsme i my zapojili roboty. Používáme chatbot, tedy počítačový program, který dokáže snadněji a efektivněji vyřizovat základní dotazy a požadavky našich zákazníků, a my tak můžeme pracovníky delegovat na jinou, komplexnější práci. Robot tím šetří čas i lidské zdroje. Také používáme roboty na testování produktů nebo „zaměstnáváme“ robota na balení losů. U většiny našich pozic je ovšem lidský faktor nezbytný.

V soutěži Zaměstnavatel roku jste loni vyhráli a letos získali druhé místo. V čem si myslíte, že je největší síla Sazky?
Víme, že práce není všechno. Aby zaměstnanci v pracovní době podávali skvělé výkony, necháváme je dostatečně odpočívat. Snažíme se je motivovat pozitivně. V rámci firemních principů jim necháme prostor zkoušet si i profese napříč Sazkou a poznávat firmu z různých úhlů. Ať už jde o náslechy hovorů v kontaktním centru, nebo třeba školení na terminál. Nejvíce se nám osvědčilo zapojení zaměstnanců do našich CSR aktivit. Zrovna v červnu vyrazilo našich 30 zaměstnanců do Liberce, kde pomáhali s organizací Olympiády dětí a mládeže. Vrátili se nadšení.

Reklama