Rekvalifikační kurzy zdaleka nejsou pouze pro nezaměstnané. Vhodné jsou i pro osoby, které zkrátka chtějí rozšířit své dovednosti, uplatnit se v jiném odvětví nebo jen se znovu učit něčemu novému. V následujících řádcích vám prozradíme, jak rekvalifikace napomůže vašemu profesnímu i osobnímu růstu.

64f872902132aobrazek.png

Oblíbené rekvalifikační kurzy
Vzhledem k rychlému rozvoji technologií a digitalizace se staly velice populárními rekvalifikační kurzy zaměřené na programování, webový design, analýzu dat či kybernetickou bezpečnost. Jedná se o oblast IT a programování.

Informační technologie (a taktéž programování) je poměrně široký pojem, takže konkrétní učivo závisí především na zaměření a délce kurzu. Většinou vás rekvalifikace naučí základům programování. Zjistíte, co se skrývá pod pojmy jako proměnné, datové typy, operátory, smyčky a podmínky. Stejně tak se přiučíte základům algoritmů a datových struktur. Pracovat budete i s databázovými servery.

Cílem takového rekvalifikačního kurzu je poskytnout začátečníkům základy v oblasti programování webových aplikací. Chcete se uplatnit na trhu práce v tomto atraktivním a neustále se rozvíjejícím odvětví? Kurzy programování jsou pro vás jako stvořené.

Sociální sítě jsou obrovským trendem, stejně tak i oblast e-commerce. Poptávka po odbornících na digitální marketing, SEO, PPC reklamu a správu sociálních sítích je tedy obrovská. Stačí absolvovat kurz marketingu, přiučit se základům, a potom se pustit do práce. V kurzu se seznámíte s klíčovými nástroji a používanými metodami. Zjistíte, co je to marketingový mix, jak probíhá segmentace publika a také jak se připravuje SWOT analýza či konkurenční analýzy.

Kurzy marketingu se zaměřují i na ve firmách hodně opomíjený digitální marketing, který s sebou přináší spoustu zajímavých a efektivních nástrojů. Vyzkoušíte připravit si e-mailovou kampaň, naučíte se pracovat se sociálními sítěmi na profesionální úrovni a připravovat PPC reklamy pro obsahovou i vyhledávací síť.

Po úspěšném absolvování kurzu budete vědět, jak připravit analytiku a měřit výkon všech kampaní. Sami si navíc připravíte kvalitní obsah na webové stránky.

Zapomenout nesmíme ani na kurz personalistiky, který se zaměřuje na oblast řízení lidských zdrojů. Cílem takového kurzu je poskytnout účastníkům teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro efektivní řízení i rozvoj zaměstnanců v rámci organizace.

Víte, co je to vlastně personalistika? Jakou má personální oddělení roli a funkci? Všechny potřebné informace se dozvíte. Personalista jako takový by měl vědět, jak na nábory a výběr zaměstnanců. Dále pak nastavuje hodnocení výkonnosti a zajišťuje další vzdělávání a rozvoj zaměstnancům. Personalista taktéž nastaví systém odměňování a buduje vztahy se zaměstnanci.

S podnikáním je spojeno účetnictví. Po kvalitních účetních je v současnosti obrovská poptávka. Účetnictví jako takové je totiž klíčovou součástí každé organizace, a to bez ohledu na její velikost nebo odvětví. Účetní sleduje finanční transakce, analyzuje výkonnost firmy a umožňuje rozhodovat na základě finančních dat. Jestliže se v této oblasti chcete vzdělávat a rozšířit své znalosti, případně se posunout dál ve své kariéře, rekvalifikační kurzy účetnictví nabízí perfektní příležitost.

Naučíte se základy účetnictví, takže pojmy jako aktiva, pasiva, náklady, výnosy a kapitál vám nebudou cizí. Pracovat budete v účetním softwaru, a tím pádem zjistíte, jak efektivně zpracovávat a analyzovat finanční data.

Samozřejmě nesmíme zapomenout na to, že jako účetní potřebujete umět vytvářet finanční výkazy včetně ziskové a ztrátové účetní závěrky, rozvahy a výkazu cashflow. Rekvalifikační kurzy se zaměřují i na daňové účetnictví a mezinárodní účetní standardy, a proto si na své přijdou i jedinci s globálními ambicemi.

Jak na rekvalifikační kurzy přes úřad práce?
Pokud jste aktuálně nezaměstnaní, a tím pádem jste zaregistrovaní na úřadu práce, můžete absolvovat rekvalifikační kurz zdarma.

První podmínkou tedy je registrace na úřadu práce. Rekvalifikační kurz zdarma je podmíněn tím, abyste byli nezaměstnaní.

Přímo na úřadu práce je vám přidělen pracovní poradce, s nímž si domluvíte schůzku a řeknete mu, že máte zájem o rekvalifikační kurz. Pracovník úřadu práce vám poskytne informace o kurzech, které jsou v danou chvíli k dispozici.

Podívejte se tedy na seznam dostupných rekvalifikačních kurzů. Vyberte si takový, který vás zajímá svým obsahem a zároveň je v souladu s vašimi dovednosti či zájmy. Po vybrání kurzu podejte žádost o jeho absolvování, a to ale přes úřad práce. Žádost potom úřad posoudí a rozhodne, jestli vám ji schválí, nebo nikoliv.

Jestli úřad práce zhodnotí, že máte na kurz nárok a mohl by vám pomoci v návratu na trh práce, bude vám kurz schválen. Pak už vám nic nebrání v tom, abyste na kurz docházeli. Po úspěšném absolvování získáte certifikát o rekvalifikaci, s nímž si rozhodně vylepšíte životopis.

Pamatujte na to, že úřad práce nemá neomezené množství míst a některé kurzy jsou velice rychle obsazené. Někdy je potřeba čekat, než se uvolní vhodný kurz.

Samozřejmě se může stát, že vám úřad práce požadavek na rekvalifikační kurz neschválí. V takovém okamžiku se pokuste argumentovat, proč by vám měl kurz pomoci při návratu do pracovního procesu, případně počkejte a zkuste podat žádost znovu o pár týdnů či měsíců později.

Výhody rekvalifikačních kurzů
Rekvalifikační kurzy se chlubí celou řadou výhod jak pro jednotlivce, tak i firmy. Podívejte se na několik hlavních předností.

  • Rozšíříte své dovednosti a kompetence, a to vám pomůže v kariérním postupu i při změně zaměstnání, potažmo i oboru.
  • Uplatníte se mnohem lépe na trhu práce. Čím více máte certifikátů, tím lepší uplatnění najdete, navíc můžete narazit na dobře placené pracovní místo.
  • Rekvalifikační kurzy zajistí profesní i osobní rozvoj, rozšíří vám obzory a získáte cenné rady přímo z praxe. Sice je teoretická stránka důležitá, ale ta praktická je ještě důležitější.
  • Přizpůsobíte se měnícím se trendům v tomto dynamickém světě. V něčem jste možná před několika lety vynikali, nicméně postupem času se zvyšují nároky na zaměstnance a jejich znalosti i dovednosti. Držte krok s technologickým pokrokem a adaptujte se.
  • Zajistíte si dobrou práci na dlouhou dobu. V oborech, kde je hrozbou automatizace nebo kde se technologie mění rychle, jsou pravidelná školení a rekvalifikace důležité. Udržte se v obraze, protože vaši zaměstnavatelé to rozhodně ocení.
  • Zvýšíte si sebevědomí, protože se naučíte něčemu novému. Další vzdělávání vám dodá pocit hrdosti a úspěchu.

V neposlední řadě je potřeba zmínit, že rekvalifikační kurzy podporují celoživotní učení, jež je v dnešním světě nezbytné, protože do života zasahují technologie jako umělá inteligence a automatizace. I s nimi je potřeba se seznámit a naučit se s nimi pracovat.

Rekvalifikační kurzy přináší spoustu výhod, ale je potřeba zvolit takový kurz, který vám něco přinese, protože jinak je jeho absolvování zbytečné.

Reklama