6140d8ab66e5dclanek.jpg
Foto: Shutterstock

Nová studie publikovaná v odborném magazínu Personality and Individual Differences přišla se zjištěním, že ekologické smýšlení může mít nezamýšlené pozitivní důsledky, jako je třeba příznivější přijetí dotyčné osoby potenciálními partnery. Jednoduše řečeno, ekologicky uvědomělé jedince vnímají lidé jako atraktivnější.

První části studie se zúčastnilo 157 dospělých, kteří měli určit, které scénáře chování jejich potenciálního partnera nebo partnerky jsou jim sympatičtější. Kupříkladu osoba A se chovala k životnímu prostředí zodpovědně, třídila odpad apod. Osoba B zase tolik ne a pravidelně si kupovala třeba jednorázové plastové nádobí. Byly popsány i scénáře, kdy měl imaginární člověk k ekologii neutrální vztah.

Na základě toho bylo zjištěno, že ženy i muži považují za atraktivnější osoby s uvědomělým přístupem k prostředí. Zájem o ekologii je tedy charakteristikou, která vám u potenciálního partnera/partnerky může získat pěkných pár bodů navíc. Vychází to pravděpodobně i ze skutečnosti, že cílem péče o životní prostředí je zachovat planetu Zemi v dobrém stavu pro příští generace. A to si lidé spojují s nesobeckostí a prorodinným přístupem (snaha udržet planetu v dobrém stavu pro naše děti).

Zdroje: Psychology Today, Science Direct

Reklama