Co všechno může děti ohrozit? Jak ošetřit popáleninu, jak zastavit krvácení nebo zlomeninu, co dělat při otravě, jak poskytnout první pomoc – to všechno musíte znát pro případ, že by jednou situace závisela právě na vás.

 

Nejčastější příčinou dětské úmrtnosti jsou úrazy. Ty se stávají v drtivé většině vinou dospělých, jejich nepozorností, nedbalostí nebo tím, že nebyli schopni předvídat nebezpečí. Když už se takový úraz stane, musíte umět pomoci, protože výčitka, že jste nezasáhli správně, když na vás nejvíce záleželo, je obrovská a doživotní.

 

Nejzákladnější je prevence. Vždy musíte být dokonale seznámeni s možnými nebezpečími nebo riziky úrazů v místě, kde s dítětem pobýváte.

 

V místnostech patří k největším nebezpečím:

        -       elektrický proud

-         úraz při pádu

-         úraz při nárazu na ostrý předmět nebo hranu

-         pád na zem, z okna, do studny, ze schodů

-         otrava chemikáliemi, léky, jedovatými květinami

-         opaření

-         vdechnutí cizího tělesa

-         pořezání se o sklo

-         utopení ve vaně, bazénu, záchodové míse

 

Nejčastější ohrožení dítěte mimo domov:

-         dopravní nehoda (nejčastější příčina smrti u dětí)

-         pád do studní, nádrží, bazénů, sudů apod.

-         otrava chemikáliemi

-         otrava po požití jedovatých plodů v lese nebo na zahradě

-         kousnutí hmyzem (pozor na alergii u dětí!!!)

-         uštknutí hadem

-         nechráněný vstup na staveniště

-         nebezpečí z pískoviště (střepy, jehly po narkomanech a další nebezpečné předměty)

-         nebezpečí na houpačkách či prolézačkách

-         osoby páchající trestnou činnost

-         volně pobíhající nebezpečné zvíře

 

Co dělat pokud přeci jen k nehodě dojde – první pomoc:

Zasažení elektrickým proudem nebo bleskem

- přesvědčte se, zda je dítě stále ještě ve styku s elektrickým proudem. Pokud ano, nedotýkejte se ho a okamžitě přerušte přívod elektrické energie – vytrhněte spotřebič ze zásuvky nebo vypněte pojistky.

- zahajte umělé dýchání

- volejte ambulanci 155 (ve většině mobilních přístrojů je toto číslo nastaveno pod jménem Ambulance)

 

Krvácení

Zastavíte stažením rány obvazem, prudké krvácení tlakem prsty nad ránou proti kosti přímo v ráně. Volejte 155.

 

Krvácení z nosu

Posaďte dítě s hlavou předkloněnou (ne zakloněnou, dítě by mohlo krev vdechnout!) a do týla přiložte chladný obklad. Nos pevně stiskneme a držíme 3 minuty. Pokud krvácení nepřestane, vyhledáme lékaře.

 

Zlomené a poraněné končetiny

Znehybněte dlahou přesahující kloub nad a pod poraněním, dítě přenášíte na tvrdé celotělové podložce nebo ho musí nést více záchranců, kteří pažemi pevně podkládají páteř a drží hlavu tak, aby se nepohybovala krční páteř. Dle míry poranění volejte lékaře nebo rodiče dítěte.

 

Opaření a popáleniny

Každá popálenina větší než trojnásobná plocha dětské dlaně je závažná popálenina – volejte 155 – dítě musí být ošetřeno do 30 minut.

Před přijetím záchranky poskytneme první pomoc:

- ihned zastavíme působení tepla 
- svlékneme oděv nasáklý vřelou tekutinou

- na popáleninu nedávejte žádné masti, zásypy a už vůbec ne laické prostředky, nepropichovat puchýře

 

Plochy kryjeme proti znečištění co nejčistší čistou bavlněnou tkaninou (přežehlený tenký ručník, utěrka, kapesník).

 

Popáleniny menší než trojnásobek dětské dlaně chladíme bavlněnými tkaninami namočenými v ledové vodě. Chladíme hlavně popálený obličej, nohy, ruce, zadek a genitál.

Velké popálené plochy nechladíme, jen chráníme proti znečištění. Chladíme do příjezdu záchranky.

 

Horečka – křeče

Hlídáme, aby dítě nezvracelo, pokud se tak stane, skloníme hlavu ke straně abychom zabránili udušení se zvratky. Pokud je horečka více než 38,5 °C v konečníku, dáme studený zábal: celé dítě kromě hlavy zabalíme do prostěradla namočeného ve studené vodě. V zábalu necháme tak dlouho, dokud se látka neohřeje. Po rozbalení počkáme 30 sekund, pak teprve dítě osušíme. Jestliže horečka trvá, můžeme po 30 minutách zábal opakovat.

Dítě, které má křeče, musí neprodleně prohlídnout lékař. Hlídáme průchodnost dýchacích cest.

 

 

Otravy

Všeobecně platí:

-         zjistit, co dítě snědlo

-         zajistit mu pobyt na čerstvém vzduchu

-         kontaktovat lékaře

-         vzít s sebou to, co dítě snědlo, a to i v případě, že máte pouze podezření

-         není-li lékař k dispozici, volat toxikologické centrum 224 919 293

-         pokud dítě nedýchá, volejte 155, provádějte umělé dýchání a nezdržujte se zjišťováním, co se stalo

 

 

Konkrétní pomoc při požití jednotlivých látek

 

Prostředek na odstraňování usazenin ze sporáků (obsahující louh)

Podejte malé množství vody či mléka a volejte lékaře

Savo

Vypláchněte dítěti ústa a volejte lékaře

Saponát

Podejte malé množství vody či mléka a volejte lékaře

Leštěnka na nábytek

Nezasahovat, pouze volat lékaře

Vonný olej

Nezasahovat, pouze volat lékaře

Iron, Okena

Vypláchnout ústa, později podat malé množství vody

Benzin

Okamžitě volat lékaře

Motorový olej

Okamžitě volat lékaře

Fridex

Podat dítěti alkohol 1,5 ml 40% alkoholu na jedno kilo váhy dítěte nebo 15 ml piva na jedno kilo váhy dítěte, okamžitě volat lékaře

Ředidlo

Okamžitě odvést do nemocnice nebo volat 155

Prostředky proti hmyzu

Vyvolat zvracení, podat živočišné uhlí, volat lékaře, vzít s sebou přípravek který dítě požilo

Jed  na myši

Vyvolat zvracení, podat živočišné uhlí, volat lékaře

Neznámá rostlina

Vyvolat zvracení, podat živočišné uhlí, zajistit zvratky, volat 155, vzít s sebou všechny rostliny, na které máte podezření, že je dítě mohlo sníst

Rtuť z teploměru

Volat lékaře – nebezpečnější než rtuť jsou střepy skla

 

První pomoc

 

Dušení, zástava krevního oběhu

Dítě nedýchá, je bledé nebo modré, nereaguje, není hmatný tep

 

Uvolníme dýchací cesty – vyčistíme ústa a zakloníme hlavu dozadu, předsuneme spodní čelist. Otevřeme ústa a dýcháme z úst do úst 25krát za minutu. Pozor – zkontrolujte, zda se zvedá hrudník, pokud ne, jsou dýchací cesty neprůchodné – zlepšete záklon hlavy. Pozor – při podezření na poranění páteře hlavu nezakláníme, ale pevně ji držíme v ose těla.

Spodní čelist předsuneme co nejvíce je to možné.  Provádíme nepřímou masáž srdce – stlačujeme hrudní kost 1 cm nad mečovitým výběžkem, který nahmatáme v nadbřišku.

 

U kojenců stlačujeme toto místo dvěma prsty, u dětí hranou jedné dlaně a u větších dětí, případně dospělých celou rukou – vždy tak, aby hrudní kost vpadla 1,5 cm do hloubky. Paže masírující osoby musí být napjaté, pod zády zachraňované osoby musí být tvrdá podložka. Frekvence masáže je 85 stlačení za minutu. Masáž smíme přerušit pouze na dobu nezbytnou pro umělý vdech.

 

Budete-li zachraňovat sama, střídejte 5 stlačení hrudní kosti s jedním umělým vdechem. Zachraňujete-li ve dvou lidech (jeden stlačuje, druhý dýchá) střídejte 15 stlačení se dvěma umělými vdechy. 

 

Tento materiál poskytlo 1.centrum služeb pro domácnost, specialista na hlídání a péči o děti a seniory, úklid, žehlení a drobné řemeslné práce.

 

 

 

 

 

Reklama