Již více než sto šedesát let si lidé vzájemně přejí krásné a šťastné svátky vánoční prostřednictvím
papírových kartiček, kterým se říká vánoční pohlednice. První blahopřejné lístky byly údajně vydány ve Skotsku. Zdobil je nápis Compliments of the Season (Příjemné svátky). Vytiskla je v roce 1841 tiskárna Charlese Drummonda v Edinburku. Posílaly se v zalepených obálkách.

Za vynálezce anglických vánočních pohlednic je považován londýnský obchodník Henry Cole, znavený každoročním vypisováním blahopřejných vánočních dopisů desítkám známých, obchodním partnerům a zákazníkům. Znal svět a etiku a věděl, že když všem nepopřeje poklidné Vánoce, dopustí se společenského faux pas a poškodí svou reputaci gentlemana. Nechuť k psaní mu vnukla geniální myšlenku. V roce 1843 navštívil populárního malíře Johna Caiicota. Jeho obrázek natištěný na papíře a ručně kolorovaný se stal hitem anglických Vánoc roku 1843. Také tyto první anglické vánoční pohlednice se posílaly v obálkách

Podle jiného podání stojí za vynálezem vánoční pohlednice Angličan Raphael Tuck, původně snad krachující knihtiskař. Vznik vánočních pohlednic by se však podle této verze značně opozdil. První vánoční přání by přišlo na svět až v roce 1866 (v některých pramenech je uváděn dokonce až rok 1884). Ať už je otcem první vánoční pohlednice tiskař Charles Drummond, ctihodný Henry Cole, případně Raphael Tuck, obohatila viktoriánská Anglie lidstvo o novou tradici rozesílání vánočních pohlednic.

Příklad Anglie následovalo zanedlouho carské Rusko. V Moskvě se objevilo v prodeji tištěné vánoční přání s námětem ruského vánočního trhu. Obrázek se stal natolik populární, že ho přejali pařížští výtvarníci.

Protože tisk začal být příliš fádní a neuspokojoval rostoucí náročnost zákazníků, začaly se pohlednice zdobit korálky, látkou, hedvábnými a sametovými stužkami, barevnými skleněnými střípky, vykrajováním a vymačkáváním, umělým jíním, peřím, perličkami apod.

Po polovině 19. století se vánoční pohlednice staly malými uměleckými dílky a vyhledávaným předmětem sběratelských zájmů. Objev fotografické reprodukční techniky výrobu pohlednic zjednodušil, ale také ochudil o kouzlo a vynalézavost rukodělné práce.


V českých zemích se ještě kolem roku 1900 prodávaly převážně pohlednice s německy psanými nápisy. Přestože si vánoční přání opatřená českými nápisy získávala stále větší oblibu, německý jazyk vytlačila z blahopřání až v roce 1918. Na českých vánočních pohlednicích se objevovaly motivy vánočního stromečku, jesliček, zasněžených krajinek s malebnými chaloupkarni a andělíčky vznášejícími se na noční obloze. Některé pohlednice byly pocukrované a Jezulátko, andělé a Tři králové měli přilepené opravdové vlásky.

Kouzlo starých vánočních blahopřání připomínají výstavy pořádané tradičně Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy, které disponuje unikátní sbírkou pohlednic z pozůstalosti malíře Miloše Maliny. Ojedinělé muzeum pohlednic je od roku 1993 ve Svitavách, které disponuje 175 000 pohlednic. Stalé oblíbené pohlednice jsou obrázky malíře Josefa Lady s vánoční tematikou.

 

Reklama