Někomu to možná přijde přehnané, ale povahu slunečního znamení lze vypozorovat už od dětství. Osobnost člověka se formuje věkem i prostředím.  Základní kámen každému novému životu položila nejen genetika, ale rovněž i vesmír, jehož je součástí. Fakt, že se někdo narodil v určitý den a hodinu, není náhoda  a děláme dobře, když k tomu přihlédneme, chceme-li o svém potomkovi co nejvíce vědět. Protože čím více informací o té které bytosti máme, tím lépe ji známe a o to snadněji a přesněji na ni můžeme působit.

Berte to prosím jen jako malý návod nebo orientační mapku, protože každý má jiný horoskop a jinak aktivované domy. Jedná se o charakteristiku, nikoli rovnou linku.

Malý Kozoroh

Kým je ? O Kozorozích se říká, že jsou to dospělé děti. Něco na tom je. Kozoroh je vlastně hotový. Jeho pohled je pronikavý a názor si tvoří zásadně sám. Je pevný a zaměřený na praktickou stránku. V jeho povaze je cosi těžkého. Kozorozi vesměs rádi čtou. Kozoroh není žádný komediant. To, co vám předkládá, je holý fakt.

Čím vyniká? Dítě Kozoroh dobře chápe. Většinou se dokáže soustředit a používá výhradně hlavu. Občas i jako zbraň. Jeho nadání se většinou točí kolem techniky a moc se zajímá o to, jak věci fungují.

Co po něm nechtějte? Přemíru citů. Ne, že by je neměl, ale jeho podstata není o emocích. Kozoroh většinou není výrazný mazel. Co se umění týče, je to o horoskopu, ale v zásadě bych ho spíš viděla u počítačové grafiky než s paletou v ruce, a u mixážního pultu spíš než s flétnou.

Jak vás vidí? Jako sobě rovné. Kozoroh nemá rád autority. On sám je autoritou už od mimina. Většinou dosáhne toho, co chce, a dokáže čekat. Nechtějte po něm rychlá rozhodnutí a bezvýhradnou poslušnost. Dejte mu možnost, aby vám ukázal, jak mu to myslí. Stanete se autoritou až tehdy, když to uzná on sám. V dospělosti k vám bude zodpovědný.

Jaký volit přístup? Nechte ho myslet. Rada by měla znít jako možnost, kterou nemusí přijmout. „Rozmysli si, jestli by nebo lepší to dělat takhle. A ty to myslíš jak?" Kozoroh není diplomat. Když nebude souhlasit, většinou přestane komunikovat. Většinu věcí Kozoroh pokládá za samozřejmé, takže se asi nebude nijak zvlášť rozplývat.

Malý Vodnář

Kým je? Je revolucionářem, který miluje pokrok a většinou se nebrání změně. Velice rychle přemýšlí a je bystrý. Mnohdy ale podceňuje učení, které ho netěší. Vodnář není důsledný, ale paradoxně mu dělá dobře, když druzí jsou.

Čím vyniká? Vodnář není zpátečník, který není přístupný rozumnému slovu. Je ale těžko uchopitelný. Stále je v pohybu i duševně. Jeho pozornost se obrací k zážitkům a k tomu, co ještě nezkusil. Patrně ho budete permanentně odněkud sundávat nebo lovit. Rád riskuje. Vyniká v komunikaci.

Co po něm nechtějte? Nesvazujte Vodnáře. Jakmile bude mít pocit, že něco musí, bude hledat způsob, jak to nedělat, a to i v případě, že je to pro něho dobré. Vodnář se bytostně bojí ztráty svobody. Nechtějte po něm opakování stejných úkonů.

Jak vás vidí? Jako něco, s čím žije. Bude milý, zábavný, hovorný a veselý. Chce ve vás vidět parťáka do nepohody, který ho nesvazuje. Může ve vás vidět vzor. Dívá se novýma očima, a tak na vás bude hledat to, co ještě nezná.

Jaký volit přístup? Dejte mu pocit svobody a dojem, že rodina je jeden velký zábavní podnik. Nesmí se nudit, jinak vymyslí nějakou lumpárnu. Potřebuje podněty, nové zážitky, výlety, návštěvy a hlavně možnost volného pohybu. Určitě bude sportovní typ.

Malá Rybka

Kým je? Ryba je od malinka umělec. Její svět je bohatý a nesmírně hluboký. Snad žádné dítě není tak těžko odhadnutelné jako Ryba. To, co jí běhá hlavou, je vesměs těžko uchopitelné a mnohdy pochopitelné jen jí. Její otázky vás zarazí a někdy budete jen těžko hledat odpovědi. Jsou to zajímavé, tajemné děti. Rybí něha je pověstná. Milují zvířata.

Čím vyniká? Především schopností vhledu a soucítění. Jsou to děti citlivé až přecitlivělé. Všechno, co se děje, hodnotí přes pocit, jaký to vyvolalo. Je jemnocitná, empatická, stejně rychle se rozesměje, jako rozpláče. Její duše se stále někde toulá. Její pohled je snivý a krásný. Její pohyb v prostoru je ladný.

Co po ní nechtějte? Příliš praktických věcí. Nechtějte, aby chápala a reagovala ihned, musí to zpracovat. Potřebuje hodně klidu. Ryba umí být sama. Často můžete své dítě pozorovat, jak si hraje zcela o samotě třeba s kusem dřeva. Rybí fantazie je bez hranic. Sama Rybka se ale často pohybuje na hranici extrému.

Jak vás vidí? Vidí vás očima malíře, hudebníka, scénáristy, sochaře, básníka, jen ne reálně. Ryba si může o vás vytvořit svůj vlastní obrázek, který má blízko k ideálu. Tvoříte součást jejích pocitů a hlavně emocí. Vnímá vaše nálady a psychické rozpoložení a jako houba je nasaje a převezme. Děti Ryby v rodině s konflikty či disharmonií doslova trpí a může je to poškodit na celý život.

Jaký volit přístup? Velmi opatrný. Bohužel to, co zkazíte na Rybce v dětství, je nenapravitelné. Ryba je banka pocitů a emocí. Je potřeba poskytnout jí svět obsahující víru v ni, pochopení, dostatek krásy pro její citlivou duši a dávat veliký pozor na alkohol, drogy a jiné prostředky, které otevírají dveře do iluzí. Jestliže Rybka nemá v reálu lásku a pocit štěstí – sáhne po berličce. Rybí psýcha je slabá a snadno se poškodí.

Malý Skopec

Kým je? Beran je aktivní, akční, odvážný, veselý a rychlý. V astrologii je Skopec „nájemný žoldák“. Je to znamení odvahy a touhy být vpředu. Berani jsou prudcí, mluví hlasitě a víte o nich. Berani mizerně tančí. J

Čím vyniká? Především odvahou, neohrožeností a touhou vítězit. Beran nemusí vědět přesně, co chce, ale rozhodně toho dosáhne. Je ochoten změnit své plány, vyžadují-li to okolnosti. Skopec je hybný a miluje začátky. Je to energické dítě obdařené houževnatostí a bývá zdravé. Jeho konstituce je zpravidla silná.

Co po něm nechtějte? Aby seděl tam, kde ho posadíte, a nedutal. Nechtějte, aby u jídla nekýval nohama, nebo si s něčím nehrál. Nechtějte, aby více než pár minut dělal jedno a totéž. Nechtějte, aby mlčel. Patrně bude žvatlat i ze spaní – pokud usne. Beránci málo spí. Jejich aktivita se zdá nevyčerpatelná. Dítě Beran často usne v sedě nebo při jídle. Oblíbená hračka – šavle.

Jak vás vidí? Jako zdroj zábavy, jako výzvu k činům, jako přátele i nepřátele a často jako objekt svých lumpáren. Jestli dáte Beranovi striktní příkaz a on ho vyplní, pak ho to bavilo. Jinak najde způsob, jak ho obejít.

Jaký volit přístup? Beránek potřebuje trochu tvrdší ruku, jinak si z ní udělá maximálně hrazdu. Potřebuje mít pocit, že to, co dělá, někomu pomůže, nebo že je to nadmíru důležitý úkol přímo státního významu. Rád pomáhá, aby dostal vavříny a stál na stupni vítězů. Má nápady, ze kterých budete šediví. A má jich zásobu i do dospělosti. Berani se často živí uměním a hudbou. Rádi zpívají, ale na parket si vezměte dřeváky.

Malý Býk

Kým je? Od začátku do konce praktikem a metodikem. Býk nebude dělat nic, co neuzná smysluplným. Jeho pohyb je rozvážný a myšlení brilantní. Orientuje se na hmotu, zákony a pravidla.

Čím vyniká? Vytrvalostí, sílou charakteru, praktickým vhledem, technickým nadáním a odpovědností k těm, které pokládá za své. Býk je majetnický už jako dítě. „To je moje.“ Malý Býček vám rozebere s přehledem cokoli. Vyniká tím, že to zpravidla dokáže dát zase dohromady. Bývá nadaným počtářem a bude ho bavit například technické kreslení. Pokud si sestrojí letadýlko, rozhodně to nebude proto, aby ho dal do vitríny – bude létat. Má pozorné, zpravidla výrazné oči.

Co po něm nechtějte? Nechtějte po svém Býčkovi, aby někde skotačil a dělal ze sebe kašpara. „Ukaž, jak jsi veliký, zazpívej Pec nám spadla, udělej paci paci,“ zřejmě ohodnotí v duchu jako úchylárnu a přes to, že ví velice dobře, co chcete, zapomeňte, že před tetičkou bude dělat divadélko. Spíše bych očekávala, že strýčkovi během návštěvy udělá z brýlí naslouchátko.

Jak vás vidí? Přesně tak, jak si zasloužíte a jací jste. Bude k vám kritický. Vaše chyby nepřehlíží. Není velkorysý – je realista. Nic vám nedaruje. Býček není idealista. Jestli máte kratší nohu, nebude se tvářit, že to není pravda. Půjde a vyrobí vám zcela nezištně nějakou nástavbu, kterou byste si mohli klidně nechat patentovat.

Jaký volit přístup? Býk není na výchovu náročný, pokud ctíte také jeho názor a jeho potřeby, které nejsou výrazně přemrštěné. O dětech v Býku se říká, že jsou skromné. Ne, že by nic nepotřebovaly, jdou po tom, co je upotřebitelné. Výchova Býka je o důslednosti. Potřebuje a má rád pravidla i určitý řád. Možná vám připomene, že je dvanáct a není na stole. Dejte mu pocit jistoty, a máte ho.

Malý Blíženec

Kým je? Je to malý neposeda a patrně z něho budete mít uši jako karfiól. Neustále potřebuje komunikovat. Ptá se na všechno. Často i několikrát. Ne, že by nechápal. Dělá to z čisté potřeby povídat si. O všechno má zájem a všechno musí vidět. Mluví hodně a dokáže věrně reprodukovat vaše slova. Pozor, až budete pomlouvat souseda. „Hele, maminko, je tu tetička. Ta, co jsi říkala, že si přijde určitě půjčit peníze.“

V čem vyniká? Především schopností dělat spoustu věcí najednou. Mluvit, dívat se na pohádku, prohlížet knížku (zpravidla jen obrázky), a to všechno najednou. Je neúnavný posluchač, ale musí se zapojit do diskuze. Je bystrý. Blíženec vyniká rovněž optimismem a bude brzy mluvit.

Co po něm nechtějte? Klidně si malého Blížence přivažte k plotu. Do několika minut odejde i s plotem. Nechtějte jeho pozornost směrovat jen na jednu věc. Učitelka ve škole by měla vědět, že nestačí jen něco napsat na tabuli a myslet si, že to bezmyšlenkovitě opíše. Bude komentovat každou větu a rozebere téma na prvočinitele. Bude napomínán a poznámky budou často v duchu „ vyrušuje při vyučování“.

Jak vás vidí? Ze všech stran. Blíženec je jediné znamení horoskopu, které je schopno něco dělat a vidět přitom ještě jedněma očima, jak to vypadá. Bude vás pozorovat a často parodovat. Jste pro něho především prostředkem k poznání a partnerem do rozhovoru. Vidí vás střízlivě a bude k vám velkorysý.

Jaký volit přístup? Blížence vychovávejte komunikací a poznáním. Potřebuje diskutovat a projednávat. Potřebuje vám sdělovat, co by rád a jak to vidí. Pokuste se ho zaujmout. Jeho pozornost je těžko udržitelná. Nedokáže se soustředit dlouho na jednu věc, proto mu dávejte často přestávky doplněné podněty. Pokuste se například rozdělit učení na více kratších úseků. Vnímání Blíženců jde předně do šířky.

Snad vás malá charakteristika zaujala. Protože je povídání obsáhlé, zítra doplníme zbylých šest slunečních znamení.

Reklama