Jak vlastně vybrat dovolenou? Podle čeho? A s kým jet?

Protože sama ještě nejsem rozhodnutá, vydala jsem se hledat pomoc u odbornice, paní Mgr. Elišky Rubešové, která se pohybuje již 25 let v cestovním ruchu. Postupně navštívila celou Evropu, USA, velkou část Afriky, Kanadu a Kubu. Nejraději ovšem cestuje sice s cestovní kanceláří, ale bez rodinných příslušníků. Na úvod mě poučila, že se musím zejména zajímat o to, jestli mi cestovní kancelář vůbec nabízí zájezd - tedy kombinaci více služeb (např. doprava + ubytování, ubytování+strava+delegát a podobně). To je důležiré, protože pokud nejde o zájezd, jde pouze o poskytnutí nebo zajištění služby a na to se vztahují jiné podmínky - což se týká i pojištění a dalších důležitých věcí.

Podle čeho vybíráme cestovní kancelář?

Nejobvyklejší způsob je podle osobního doporučení od známých. Rozhodně musí být taková kancelář pojištěna a měla by být členem Asociace CK – pojištění uvádí ve svých materiálech a lze to ověřit u dané pojišťovny.

Jaké zájezdy si tedy můžeme vybírat?

Cestovní kanceláře nabízí dva typy zájezdů.

1. pobytový – ke kterému nabízejí tzv. fakultativní výlety do okolí místa pobytu, je zajištěno ubytování, eventuálně strava na jednom místě (v jedné destinaci). O zákazníky se na místě stará tzv. delegát, což je pracovník, pověřený pro danou destinaci. Klienti jsou odvezeni na místo, a pokud jde o složitější dopravu, je skupina doprovázena technickým průvodcem, který neposkytuje výklad, ale pečuje o zdárnou přepravu.

2. poznávací – hlavní náplní je cestování, přičemž ubytování je zajištěno na různých místech, v takovém případě se jedná o „putovní“ typ zájezdu, pokud jste ubytováni na jednom místě, ze kterého vyjíždíte, hovoří se o „hvězdicových“ výjezdech. Po celou dobu konání akce je k dispozici odborný průvodce, který musí být jednak specializovaný na danou oblast a jednak znalý jazyka. Obvykle se používá i místních průvodců, protože v některých lokalitách je provádění výprav omezeno místními vyhláškami a vyžaduje zvláštní licenci.

Jak vybíráte vy osobně?

Nevybírám podle katalogu – barevný katalog neznamená, že zájezdy musejí být kvalitní. Naopak maličká, úzce specializovaná CK s nevýrazným katalogem může v rámci své specializace poskytovat špičkové služby. Podle výběru destinace upřednostňuji specializované kanceláře. I u nich ovšem platí nutnost pojištění a členství v Asociaci.

U zájezdů pobytových dávám přednost nabídce Last minute, která se rozhodně vyplatí.

U velkých cestovních kanceláří je zajištěna kvalita i u nekatalogových pobytů.

Co zařídíme před odjezdem?

Než odjedeme na zájezd, je bezpodmínečně nutné se pojistit. Pokud někdo cestuje častěji, je dobře se pojistit na celý rok – existují nabídky balíčků pro rodiny, které jsou součástí různých platebních karet a jiné možnosti. Některé CK mají pojištění v ceně.

Co dělat, vzniknou-li během pobytu potíže?

V první řadě je nutné kontaktovat delegáta nebo průvodce. Ten by se měl o všechny problémy postarat. Pokud se zjistí, že tato cesta nevede k cíli, je nutné navázat styk s CK a stěžovat si. Vysílatelská CK spolupracuje vždy s agenturou, která je na místě. Ta zajišťuje vlastní pobyt. V materiálech je tato skutečnost obvykle uvedena a na tuto agenturu se může obrátit i zákazník se svými stížnostmi. Za úroveň ubytování zodpovídá agentura z té země, kde se nacházíte. 

Tolik tedy několik rad a postřehů ohledně toho, jak si dobře vybrat cestovní kancelář. A pokud máte už vybráno, zbývá jen popřát šťastnou cestu!

 

Reklama