Fasáda, střecha, zateplení, rozvody elektřiny a vody, podlahy a další starosti. Rekonstrukce vašeho rodinného domu s sebou nese nejen velké výdaje, ale také očekávání. S velkou obezřetností je nutné vybrat vhodné materiály, zkoordinovat všechna řemesla, aby jedno navazovalo na druhé a nevznikala zbytečná nedorozumění nebo prostoje, nemluvě o rozpočtu. Už při plánování projektu rekonstrukce je klíčové stanovení priorit. Měníte okna, protože ta předchozí již dosloužila, nebo chcete náhradou starých oken získat něco navíc?

Pavel PolášekRekonstrukce otevírá dveře ke krásnějšímu, praktičtějšímu a modernějšímu bydlení. Při volbě vhodných prvků a výrobků navíc podstatně zvyšujete tržní i užitnou hodnotu vašeho obydlí. „Mezi okny mohou být nesrovnatelné rozdíly, i když mohou na první pohled působit stejně,“ uvádí Pavel Polášek ze společnosti RI Okna. „Je možné hovořit o výrobku se základní výbavou, nebo o produktu, který disponuje mnoha benefity, jež zpříjemní bydlení, násobí životnost okna a významně pomáhá uspořit výdaje za energie.“

Profilový systém hraje prim

Gró každého kvalitního okna tkví v dostatečně pevném a tuhém plastovém profilu a vnitřním vloženém vyztužení ocelovým profilem. „Neméně významný je i tvar ocelové výztuže a její tloušťka,“ vysvětluje Pavel Polášek. Tato ocelová vložka hraje klíčovou roli v omezení průhybů okna a teplotní roztažnosti plastových profilů. Díky tomuto prvku lze předejít tomu, že by časem u okna došlo k jeho prohnutí, zkroucení, nebo že by jím profukovalo či dokonce zatékalo dovnitř.

Pohlídejte si koeficient prostupu tepla

Chcete-li se zaměřit na co nejvyšší úspory energií, měli byste se soustředit na okna s nízkým koeficientem prostupu tepla, který nese označení Uw. Na trhu jsou běžně k dispozici okna s Uw = 0,9 W/m2K. „U našich klientů jsou velmi oblíbená např. okna bluEvolution 82MD, která mají v kombinaci s trojsklem až Uw = 0,75 W/m2K,“ zmiňuje Pavel Polášek a doplňuje: „Obecně platí, že čím nižší hodnota Uw, tím více daná domácnost uspoří. Lze tedy vyvodit, že vhodně zvolené prvky snižují náklady na energie až o 30 %.“ I přes jejich primární určení pro pasivní domy, roste jejich popularita také u dalších typů domů či při rekonstrukcích.

kk

Trojité vnitřní těsnění

Neméně důležitý je systém středového těsnění s třemi těsněními. Dvě dorazová a jedno středové, která umožňují oknům efektivně odolávat zatékání do vnitřní konstrukce a tím prodlužují životnost okna. Středové těsnění rovněž zlepšuje tepelně-izolační vlastnosti okna.

Solární zisky

Zajímejte se o solární zisk okna, jelikož tato veličina určuje míru slunečního záření, respektive tepla, které oknem prostupuje do pokoje. „Na východní a severní strany fasády je vhodnější volit okna s vyššími solárními zisky, aby v zimě mohly i ty nejslabší sluneční paprsky pronikat do interiéru a alespoň trochu jej prohřát,“ radí Pavel Polášek. Na jižní stranu je pak lepší dávat okna s nižšími solárními zisky, aby se v létě místnost příliš nepřehřívala.

Více informací naleznete na www.ri-okna.cz

Reklama