Vůně je pro nás ženy velice důležitým faktorem, zvláště v partnerských vztazích. Kolikrát si podvědomě přičichneme ke svému partnerovi kvůli ujištění, že je to opravdu ten náš. Když milovaný na delší dobu opustí společné hnízdo, pátráme po jeho odloženém tričku nebo košili, která nám v noci pomáhá usnout i bez jeho něžného objetí. Vůně dokáže uchovat vzpomínky a podle posledních výzkumů působí silně i na lidskou sebedůvěru a představu o vlastní atraktivitě.

smell

Lidský tělesný pach hraje důležitou roli ve vnímání nás samotných ostatními lidmi. Vůně se začaly používat již ve starověkém Řecku a v Egyptě před tisíci lety k potlačení přirozeného tělesného pachu. Relativně málo se toho doposud vědělo o psychologických efektech jejich užívání na lidskou sebedůvěru a vnímání vlastní atraktivity.

Zajímavý výzkum realizovali vědci na fakultě biologie Univerzity v Liverpoolu ve Velké Británii ve spolupráci s AXE. Provedli slepé testování, při němž zkoumali vliv používání deodorantu na lidské chování a sebedůvěru.

Věděly jste, že spotřeba deodorantů napříč zeměmi se značně liší?
Podle průzkumu, který si nechala vypracovat společnost Unilever výrobce deodorantů AXE, spotřebují v Anglii průměrně 5,6 deodorantů na osobu za rok, zatímco v České republice jsou to jen 2 deodoranty. V Rusku je spotřeba ještě více než o polovinu nižší. Průměrný Rus si za rok koupí jen 0,7 deodorantu.

Mužští účastníci experimentu dostali buď aerosolový sprej s obsahem parfému a antimikrobiálních složek nebo totožný sprej bez aktivních složek. Během několika následujících dnů byly sledovány účinky experimentu na obě skupiny na základě měření sebedůvěry a vnímaní své vlastní atraktivity.

S testovanými muži byla po dvou dnech používání natočena krátká videa, v nichž se měli vžít do role, kdy se představují atraktivní ženě. Přestože ženy mezi skupinami nevypozorovaly rozdíly v atraktivitě jejich členů na základě fotografií, ty samé ženy při zhlédnutí videí s testovanými muži uváděly skupinu, která používala aktivní sprej jako atraktivnější.

Důležitost čichového smyslu ve vzájemných sociálních vazbách a chování mezi zvířaty je známým faktem. Naproti tomu u primátů, a zvlášť u člověka, byl čich v minulosti považován za méně důležitý smysl. Vědci se v posledních dvou desetiletích snaží tento názor vyvrátit. Výzkumy ukazují, že pach ovlivňuje lidské chování více, než si mnozí z nás mysleli. Již od útlého věku identifikují děti po čichu matku, čichový aparát pomáhá při vytváření prvních vazeb u prepubertálních dětí a svou roli hraje i při reprodukčním chováním v pozdějším věku. Pach lidského těla podává informace o ovulačním cyklu, dominanci či genetické spřízněnosti jedinců.

Kromě vlivu na samotné uživatele parfémů, ovlivňuje jejich využívání skrze nositele i jeho okolí, zvláště silný vliv pak má na vztahy, sexuální přitažlivost a významně působí při pracovních pohovorech.

Milujme se a voňme se!

Zdroj: tisková zpráva

Reklama