Měly by mít homosexuální páry právo podstoupit umělé oplodnění nebo adoptovat potomka svého partnera? Více než polovina Čechů je pro!

Výzkum ukázal, že 56 procent Čechů by homosexuálním párům povolilo adoptovat biologické dítě svého registrovaného partnera. Právo podstoupit umělé oplodnění by lesbickým ženám neupíralo 51 procent dotázaných. Vůči adopci dítěte z dětského domova je česká veřejnost již skeptičtější. Právo adoptovat jej by registrovaným homosexuálním párům poskytla méně než polovina respondentů, svobodným homosexuálním jedincům pak jen třetina.

lesb

Největší obavy panují ohledně negativního vlivu absence vzoru obou pohlaví na vývoj dítěte vyrůstajícího s homosexuálními rodiči a jeho vrstevnických vztahů. Přibližně čtvrtina dotázaných má dokonce pocit, že z takových dětí se mohou stát, po vzoru svých rodičů, také homosexuálové.

Menší pochopení pro rodičovství gayů a lesbiček mají muži. Z hlediska věku se naopak jako nejliberálnější projevili mladí lidé ve věku 15-29 let.

Jaký názor máte na výchovu dětí homosexuálními páry vy?

 

 

Reklama