Andělé mívají mnoho podob - bývají dobří i zlí, krásní i děsiví, bezpohlavní i typicky ženští. Jak pohlíží na tyto éterické bytosti nejslavnější brazilský spisovatel a mág Paulo Coelho, zjistíte v tomto článku...

Je to sice již 19 let, co brazilský mág a spisovatel Paulo Coelho napsal knihu Valkýry, ve které se podrobně zabývá otázkou hledání Andělů a mluvení s nimi, nicméně český překlad toho titulu spatřil světlo světa až na sklonku minulého roku. Tento článek však není recenzí na jeho knihu, zajímali nás Andělé jako takoví...

Něco málo o příběhu v knize

CoelhoRomán, jak sám autor v několika rozhovorech potvrdil, je z velké části autobiografický a lze se v něm seznámit s mágovým čtyřicetidenním putováním Mohavskou pouští v roce 1988. I když se může zdát, že hlavním cílem poutníka je spatřit svého strážného Anděla a navázat s ním kontakt, reálným smyslem pouti se nakonec stane hledání ztracené sebejistoty a víry ve své kvality.

Autor se zde vyznává ze svých strachů a obav, ale také z obrovského daru poznání, který mu poušť poskytla - daru Lásky. Mág totiž při svém putování nachází nejen svoji osobní ochrannou bytost, která mu od té chvíle radí a pomáhá, ale znovu objevuje též lásku v sebe sama, lásku ke světu, jak jej Bůh stvořil, lásku ke svému Mistrovi a v neposlední řadě také lásku ke své ženě. Jakkoli se toto stručné shrnutí mystické pouti může zdát banální, skrývá se za ním daleko více, než je na první pohled patrné. Autor sám dodává ke svému hledání toto: „Jestliže přijmeme vše, co je v nás chybného - a přesto shledáme, že si zasloužíme veselý a šťastný život, pak rozevřeme veliké okno, kudy vstoupí Láska. Chyby postupně zmizí samy, protože šťastný člověk se neumí dívat na svět jinak než s Láskou - silou, jež obrozuje vše, co ve Veškerenstvu existuje.“

Krátce o Paulo Coelhovi

Narodil se 24. srpna 1947 v Rio de Janeiru, je pravděpodobně nejpopulárnějším brazilským spisovatelem. Jeho knihy jsou často silně autobiografické a pojednávají o zkušenostech s magií a duchovním rozvoji hlavních hrdinů.
Na výsluní ho vynesl román Alchymista vydaný v roce 1988, který se stal největším brazilským bestsellerem v historii brazilské literatury.

Jak vypadají Andělé podle Paula Coelha?

Jsou to bytosti tvořené ze světla. Nemají tedy žádný konkrétní tvar a vzhled jim vtiskne vždy až imaginace toho, komu se zjevují. Pokud se vám proto, milé čtenářky, někdy ukáže váš Anděl Strážný, vezme na sebe vždy takovou podobu, kterou nejsnáze přijmete. Spisovatel svého Anděla popisuje následovně: „Je místem, kde právě budu. Jeho plášť mě pokryje paprsky slunce ve dne a září hvězd v noci.“

Jak s Anděly mluvit?

Možnost rozhovoru s těmito astrálními bytostmi je podle Coelha podmíněna specifickou metodou zvanou channeling, která znamená napojení na vesmírný kanál, ze kterého můžete čerpat odpovědi na všechny otázky, které vás trápí. Nezbytným krokem ke správnému channelingu je pak vypořádání se s „Druhou myslí“, tedy stručně řečeno odblokování drobných starostí, které vám nedávají spát - například nutkavá píseň, která vám zní v hlavě, či co uvařit zítra k obědu - tedy věcmi, na které člověk myslí, aniž by to (zdánlivě) mohl ovlivnit. Dále je potřeba splnit ještě tři podmínky: Zrušit smlouvu, přijmout odpuštění a uzavřít sázku. Pak je možné slyšet svého Anděla a promlouvat s ním.

Proč vlastně promlouvat s Anděly?

Na tuto otázku odpovídá Coelho takto: „Nejsme sami. Svět se mění a my jsme částí této proměny. Andělé nás vedou a chrání. Přes všechny nespravedlnosti, přes strasti, které si nezasloužíme, protože se necítíme schopni změnit vše špatné v lidech a ve světě, přes skvělé argumenty velikého inkvizitora je Láska stále silnější a pomůže nám v růstu. A teprve pak budeme schopni pochopit hvězdy, Anděly a zázraky.“

Douška závěrem

Možná by každý z nás mohl občas vyslovit slova modlitby z Coelhovy knihy:

Dej, ať jsme pevní v lásce.
Ukaž nám naši lásku k nám samým.
Přinuť nás vyhledávat lásku bližního přes strach z odmítnutí,
přes přísné pohledy a tvrdé srdce některých lidí.
Dej ať nikdy nepřestaneme lásku hledat.
Budeme-li milovat, svět se změní - světlo lásky zažene tmu viny.

Zdroje