V přátelské talk show moderované Ondřejem Sokolem si povídala o budoucnosti bez kouře a o tom, jaké jsou možnosti pro kuřáky klasických cigaret, kteří chtějí udělat změnu, aby ve své touze po neuspěli. Také jsme ji vyzpovídali pro nás redakční rozhovor, děkujeme za odpovědi. Na naše otázky odpovídala odbornice, která působí jako terapeut v psychoterapeutickém poradenství a klinický logoped, Petra Petrlíková.

62864b8cf3ef8obrazek.png
Foto: V IQOS prodejnách vám profesionálně vyškolený personál pomůže při přechodu na bezdýmnou alternativu nebo poradí s výběrem vhodného zařízení. Tento servis je pak k dispozici ve všech obchodech IQOS po celé ČR.
Richard Navara

Jak vnímáte moderní alternativy klasických cigaret jako jsou bezdýmná zařízení?
Přechod na méně rizikové bezdýmné alternativy, jako jsou elektronické cigarety nebo například zařízení na nahřívaný tabák, je určitě lepší volba. Další zdroje napomáhající v této cestě je samozřejmě pomoc psychoterapeutická nebo pomoc medikací.

Co když někdo nechce přestat s kouřením, ale vadí mu, že kouření je velmi nezdravé a on pak zapáchá klasickým odérem z cigaret, je pro něj cesta bezdýmná alternativa?
U bezdýmných zařízení nedochází k hoření, nevzniká tak kouř, který obsahuje velké množství škodlivých látek, tedy známý dehet. Uživatele navíc nemusí trápit ani nepříjemný zápach – vlasy, kůže i oblečení zůstávají čisté.

p1.jpg
Foto: Richard Navara

Jsou bezdýmná zařízení pomyslnou berličkou i pro ty, kteří chtějí přestat s kouřením úplně, ale nemají dost silnou vůli, jejich cíl je velmi vzdálený?
Ano. Pokud někdo opravdu chce přestat s kouřením, je to podle mě jeden z možných postupných kroků, jak se dostat ke svému vysněnému cíli. Takový mezičlánek a také dobrá zkušenost, že změna je možná. Člověka tato zkušenost, kterou se potencuje důvěra ve změnu, velmi motivuje.

62864ae7e008dblobid0.jpg
Foto: Richard Navara

Byla jste hostem naší akce spojené se značkou IQOS, jak se vám akce líbila?
Akce byla velmi zdařilá obsahem i formou. Vyzdvihla bych především příjemnou a spontánní atmosféru, která nebyla strojená a všichni přítomní dospělí se nejen pobavili, ale také mohli v klidu vyzkoušet bezdýmná zařízení, všemu porozumět a sami si mezi sebou mohli sdělovat své vlastní zkušenosti s kouřením, resp. s odvykáním nebo užíváním jiných alternativ kouření.

62864ae83add7blobid1.jpg
Foto: Richard Navara

Co si myslíte, že bylo přínosem pro přítomné dospělé kuřáky, kteří si chtěli vyzkoušet bezdýmnou alternativu?
Přínosem byla určitě vlastní zkušenost, která je vždy důležitější než zkušenost přenesená a možnost sdílení. Zbavení se ostychu v atmosféře nekritizující zlozvyk, ale spíše podpůrné a pomáhající v duchu „nejste v tom sami“.

Děkujeme za odpovědi.

p2.jpg
Foto: Richard Navara

Naše články:

Reklama