biokráva

Příslovečná fronta na jatka vznikla jistě pohledem na skot, který je naháněn mezi tyče a těsně za sebou zabíjen jako na běžícím pásu. Protože jsme tak trochu nedůvěřovali informacím, že biomaso je poráženo humánním způsobem, rozhodli jsme se podívat na specializovaná jatka, ve kterých se toto maso produkuje.

Jak vypadá normální (konvenční) porážka?

Zvířata jsou převezena na jatka, kde jsou nejprve vážena (většinou dost nevybíravou metodou) a později uzavřena do menších komor - tam čekají na porážku. Porážka samotná probíhá tak, že zvířata v řadě (mezi ocelovými trubkami prakticky těsně za sebou) postupují a jsou často surově naháněna vstříc omračujícímu stroji. Je na ně stříkána voda, která má usnadnit jejich omráčení elektrickým proudem.
Vše probíhá pod dozorem veterináře, který vyčleňuje kusy trpící stresem - ty se zpracovávají jako maso druhotné kvality buď do podřadných salámů, jako krmivo do zoo, nebo jdou do kafilérie.

Jak vypadá porážka na biojatkách?

„Zvířata u nás nestojí frontu jako na konvenčních jatkách,“ vysvětlil nám Vavřinec Menšl z Bioparku, „nepodléhají tedy tak snadno stresu.“ Jak jsme pochopili, každý kus jde na porážku sám, ostatní zvířata to nevidí, zvíře nikdo nenahání, v poklidu je vypuštěno ze své kóje a širokou uličkou dobrovolně dojde do jateční komory, kde je omráčeno. Způsob omráčení je stejný jako u konvenčních jatek, tedy elektrickým proudem. „Dlouho jsme uvažovali nad tím, jak zvířata usmrtit, aby to bylo co nejméně drastické,“ dodává Menšl, „z toho důvodu je například jateční komora po každém poraženém kuse kompletně uklizena a umyta.“

Zvířata na biojatkách tedy nejsou přímo přítomny masivnímu porážení ve frontě, nikdo na ně nekřičí, nikdo je nepohání obuchy. Takový přístup daleko lépe splňuje požadavky wellfare. A když už jsme u slova wellfare, pojďme si ho trochu osvětlit...

BioparkWellfare

Český překlad životní pohoda je vlastně docela trefný. Diskuzi o humánním zacházení s hospodářskými zvířaty nastartovala kniha Anima Machine. Zde se také poprvé objevil požadavek na pět svobod pro hospodářská zvířata. Bioprodukce masa se snaží o dodržování těchto zásad.

Pět zvířecích svobod

  • Svoboda od hladu a žízně
  • Svoboda od nepohodlí
  • Svoboda od bolesti a nemocí
  • Svoboda od strachu a stresu
  • Svoboda přirozeného chování

Jak těchto svobod dosáhnout?

„Chov musí být co nejvíce podřízen přirozeným potřebám zvířat,“ vysvětlil nám jeden z farmářů Bioparku. Zvířata musí mít (pokud to počasí dovolí) stálý přístup ven, do přirozeného prostředí, kde si mohou kuřata kdykoli vytáhnout žížalu, ovce kdykoli uždíbnout kousek trávy. V konvenčním zemědělství se zvířata často dostanou ven až při převozu na porážku.

Biopark

www.biohovezi.cz
www.biokureci.cz
www.jehneci.cz

Kupujete si biovýrobky? Jste ochotni zaplatit více peněz za potraviny na oplátku za humánní zacházení se zvířaty?

Reklama