Co naplat. Domácí úkoly zatím neodmyslitelně k většině škol patří, přesto se názory na ně různí. Přesto bych řekla, že domácí úkoly nemusí být vnímány pouze negativně, záleží jen na úhlu pohledu a na tom, jak se k nim postavíme a jak je dětem zadáme.
 
Zeptáte-li se dítěte, jestli má rádo domácí úkoly, většinou odpoví, že ne. Přesto se najdou i výjimky. Většinou však jde o žáky pozitivně motivované, které nikdo k učení nutit nemusí, naopak dělají práci navíc a sami se učí dopředu, protože je žene touha po poznání. Takových dětí ale mnoho není. Přesto je možné zavedením správného řádu a použitím několika jednoduchých rad tuto každodenní povinnost zpříjemnit a udělat z ní dětem výzvu.
                       
Pokud chceme, aby naše dítě dělalo úkoly bez křiku (natož aby je dělalo rádo), musíme začít u sebe. Zcela určitě není dobré, abychom dítě, sotva vyjde ze školních vrat, zpovídali, kolik má domácích úkolů a co má za známky. Pokud chcete, aby vše probíhalo v klidu, usmějte se na dítě, obejměte ho a řekněte mu, že ho rádi vidíte. Domácí úkoly a známky nikam z tašky neutečou. Zkuste strávit čas, než dojedete domů, něčím příjemným. Po příchodu do bytu se také hned nevrhejte po aktovce. V klidu se převlečte, udělejte si svačinu a teprve potom se začněte zajímat o to, co bylo ve škole. Sedněte si ke stolu a společně se proberte všemi sešity, abyste zjistili, co se ten den dítě učilo, jak mu to šlo a co má za domácí úkol. Odpusťte si věty typu: „No, ty toho zase máš. Ta učitelka se snad zbláznila.“ Jak se pak má cítit dítě, když vy jste otrávení, sotva otevřete tašku.

5bb48ef1b5242obrazek.jpgNevěšte hlavu, pokud dítěti nejde práce rychle od ruky. Důležité je, aby ji dělalo v klidu a beze stresu. Dobré také je, zkoušet nácvik čtení, psaní i počítání různými způsoby a na různých místech. Číst se dá vlastně všechno a všude, číst můžete i společně před spaním. Stejně tak počty nemusíte procvičovat u stolu, ale kdekoli a jakkoli. Zahrajte si „marťanskou“ násobilku, bingo na vyjmenovaná slova, vymýšlejte příběhy, skládejte básničky atd. Pokud dítěti nejde psaní, dejte mu na stůl tác s moukou nebo pískem, ať trénuje správné tvary tam. Může psát i na tabuli křídou, na velký papír, na chodník … fantazii se meze nekladou. Zapojte do procvičování i běžné domácí činnosti. Dítě bude spokojené a bude brát učení jako hru, nikoli jako povinnost. Je jasné, že pokud má za úkol vypočítat sloupečky příkladů, tak je prostě vypočítat musí; pokud má napsat stránku v písance nebo opsat či doplnit nějaké cvičení, tak to také bude muset udělat, ale nemusí to být s křikem. I tyto úkoly lze dělat formou hry. Dejte si například závod (Stihneš příklady vypočítat dřív, než já nakrmím psa? Napíšeš stránku v písance dřív, než já umyji nádobí?).

Dalším stěžejním bodem jsou rituály, které si pro domácí úkoly vytvořte. Najděte spolu s dítětem nejvhodnější čas a místo, kdy se bude úkolům věnovat. Začleňte je do chodu rodiny, pomáhejte dítěti s přípravou a budete si jistí, že vás v dalších letech studia vašeho dítěte nezaskočí zjištění, že se vaše dítě neumí učit nebo na to není zvyklé.
 
Je na každém z vás, jakou metodu zvolíte, aby domácí příprava byla bez slziček a naopak vzbouzela ve vašem dítěti touhu po poznání. Každé dítě je ale jiné a na každé platí něco jiného.
           
Jak vypadá takový smysluplný domácí úkol?
·         jedná se o zajímavý problém nebo praktický úkol, který nemá nic společného s rutinou a který zaujme dětskou mysl natolik, že bude mít samo chuť zjistit o problematice více
·         je tvůrčí a dává prostor vlastní aktivitě
·         zasahuje do více různých oborů a probouzí v dětech zájem o různé oblasti

5bb48f218003cobrazek.pngNicméně, ať už jsou domácí úkoly jakkoli atraktivní, není dobré jimi dítě přetěžovat. Dopřejte sobě i jemu čas na odpočinek a užívejte si společně volné chvíle, kterých je bohužel díky povinnostem čím dál tím méně.

Mgr. Jana Kovaříková, www.scio.cz

Vzdělávací společnost Scio vznikla již v roce 1995 a od té doby chceme měnit svět v oblasti vzdělávání. Nabízíme kvalitní alternativu ve většině vzdělávacích oblastí. Vycházíme ze soudobých vědeckých poznatků. Hledáme inovativní řešení. Usilujeme o lepší vzdělávání a rozvoj dětí a podporujeme rozvoj moderního vzdělávání nejen ve škole, kterých máme v dnešní době už 10.

Čtěte také: