Nejpřitažlivější součást kočičího obličeje. Oči kočičí. Koťata mají očka modrá, následně se vybarvují do různých krásných barev. Levandulové, žluté, oranžové či zelené.

Této barevnosti v oku (tzv. iris) bývá někdy přisuzováno až magické působení. Prý kočky vidí do duše líp než kdokoliv jiný a nejvíce prý pronikavé zelené oči… Pravdou však zůstává, že barevnost v oku nemá žádný vliv na zrak, pouze překrývá ten nejúžasnější kočičí orgán. A koukání do duše je spíš o splynutí a citlivosti vůči člověku samotnému… Zaměřme se ale na zrak.

Jak vidí ty krásné kočičí oči?

Ještě před dvaceti lety se soudilo, že kočka vidí stejně jako pes, tedy černobíle. Kdepak, kočky rozeznávají i některé barvy. Vědci totiž v oku kočky objevili barevně citlivé buňky. Kontury objektů ale vidí spíše rozmazaně. Nejnovější výzkumy ukazují, že kočky vidí svět v modrých a zelených odstínech, červená se jim jeví jako šedá.

Tady malinko pochybuji, protože ze zkušenosti vím, že poměrně dost koček preferuje rudé hračky. Proč tedy, když šedivá je dosti nezajímavá???

Stejně je ale možné, že oblíbenost barev není dána plošně pro všechny kočky stejně, ale jde o individuální zkušenost spojenou s nějakou příjemnou událostí. Například barva misky na jídlo se může stát oblíbenou barvou… Faktem je, že když kočce změníte barvu této misky, bude zpočátku velmi nedůvěřivá.

 

A proč vůbec kočky nevidí barevně jako my lidi?

Patrně je takto vybavila příroda, protože jsou to lovci za soumraku a noci. Za svítání či soumraku je světlo, při němž barvy ztrácejí sytost a blednou. Matka příroda tedy usoudila, že pestré vidění je pro kočky zbytečné. Vybavila je ale dokonalým loveckým zrakem. Nejostřeji vidí na vzdálenost 2-6 metrů, na bližší vzdálenost jsou kočky silně dalekozraké a nemohou dost dobře vnímat věci těsně před čumákem.

Ovšem jejich mozkové buňky jsou schopny bleskurychlé reakce na sebenepatrnější pohyb v okolí. Pohyb registrují kočky výtečně, ale běda, když budoucí oběť ztuhne v nehybnosti. To se kočce přímo ztratí z očí a tím si často zachrání život. Pokud se tak nestane, následuje bleskurychlý propočet vzdáleností a sil a útok.

 

Tajemství zorniček

Za silného denního světla má kočka zorničku jen velmi úzkou a tímto prostorem vniká do oka světlo. Jejímu citlivému oku to úplně stačí

Panenky se kočce rozšiřují při denním světle vlivem emocí – strach, zájem nebo dychtivé očekávání… Je zajímavé sledovat hru zorniček, pokud si s kočkou hrajete na číhanou, přesně poznáte chvilky nejvyššího vzrušení... :)

 

Při soumraku či špatném osvětlení rozšířená panenka pohlcuje i to minimum světla, ovšem oko uvnitř světlo odráží zpět, a tak má kočka svůj obraz uvnitř oka laicky řečeno osvětlen dvakrát. Zásluhu na tom má tzv. tapetum, což je zvláštní potah uvnitř oka, který funguje jako zrcadlo a je mimo jiné příčinou zeleně fluoreskujících očí ve tmě při náhlém osvícení či při fotografování. A tak i za svitu měsíce kočka vidí přibližně stejně kvalitně jako člověk za denního světla. Za úplné tmy ale vidí stejně jako my – tedy nic…

 

Vidí vše, a nemusí ani hýbat hlavou

Kočka má úžasně široký úhel pohledu. A tak i když kouká zdánlivě kamsi do dáli, vidí a registruje dění kolem sebe a částečně vidí i za sebe. Několikahodinové sezení uprostřed louky je pro ni vzrušujícím trojrozměrným biografem…

Zmínit je třeba ještě vousy, které kočkám hodně pomáhají  v orientaci na nejbližší vzdálenost nebo v úplné tmě. Při doteku o vousy u očí kočka třeba zavírá reflexivně oko, aby si je neporanila, což je báječný vynález pro tvora, který se většinu času tiše plazí travním porostem.

Stejně tak vousy a zjitřený sluch do velké míry nahrazují zrak slepým kočkám, a i ty se pak dokáží orientovat v prostoru.

 

A jak na oči kočičí?

Nedívejte se na kočku nikdy upřeně! To je pro ni výzva k měření sil s rivalem a výzva k agresi. Minimálně kočka při upřeném pohledu zpozorní.

Naopak uklidnění přináší přivírání očí. Přivřete na kočku v pozoru oči a uvidíte, že vám velmi pravděpodobně odpoví klidným přivřením očí a zklidněním. Je to nejúčinnější druh komunikace mezi kočkou a člověkem, protože přivřené oči znamenají pohodu a klid.