Poruchy spánku postihují značnou část populace. Z této nesourodé skupiny poruch spánku je to zejména nespavost, jejíž důsledky se projeví sníženou fyzickou a psychickou výkonností s dopadem v pracovní i sociální oblasti. U velké části postižených pak může být příčinou vzniku nebo rozvoje dalších zdravotních potíží. Předpokladem úspěšné léčby je pečlivá anamnéza, správně stanovená diagnóza a komplexní individualizovaná léčba. Potřeba spánku mezi zdravými jedinci značně kolísá. Asi 25-35 % dospělé populace má se spánkem určité potíže.

Asi 17 % populace považuje tyto potíže za závažné. Spánek zabírá v průměru asi jednu třetinu života, je považován za samozřejmost, a teprve je-li narušen, stává se problémem. Insomnie je definována jako stav, kdy je spánek vnímán nemocným jako obtížně dosažitelný, přerušovaný, krátký, nedostatečný, neosvěžující. Přestože nespavost a následná denní ospalost patří mezi nejčastější lidské stesky, zůstává až 85 % závažných případů nespavosti neléčených.

Podmínkou je správné časové umístění spánku v rámci dvaceti čtyř hodinového cyklu (pro většinu lidí v noci). Jako normální se udává rozpětí 6 až 9 hodin denně. Tato potřeba je zčásti dána zvykem, zčásti individuální dispozicí fyzicky odpočívat ve spánku a zčásti nutností duševně relaxovat. Insomnie je tedy subjektivně vnímaný relativní úbytek kvality nebo kvantity spánku, případně obojího, doprovázený důsledky při denním bdění.

 

Přehled léčebných možností při insomnii zahrnuje vedení deníku spánku, dodržení pravidel spánkové hygieny, léčbu základní nemoci, behaviorálně kognitivní léčbu, relaxační léčbu, léčbu omezováním spánku, farmakoterapii, přírodní léčbu.


Jednou z možností léčby nespavosti je použití bylinných přípravků, jejichž jednotlivé složky i kombinace se v historii lidstva (ale i celé živočišné říše) dlouhodobě osvědčovaly, i když byly používány často jen intuitivně, aniž by byly vydávány za oficiální prostředky. Snad většina z nás ví, jak krásně se spí po pivu (vždy ale v přiměřené dávce), obsahujícím mimo jiné chmelový extrakt. Již dávní Číňané, Řekové, ale i naše babičky a další popisují výborný zklidňující a duševně relaxační efekt kozlíku lékařského. Podobně uklidňuje přítomností některých látek šálek dobrého zeleného čaje. Mezi tyto látky se řadí L-theanin, který stále nabývá většího významu. L-theanin má uklidňující účinky tím, že zvyšuje aktivitu alfa vln a dokáže tak přispět k dobré kvalitě spánku.

Všechny tyto látky (chmel, kozlík lékařský, L-theanin) jsou právě pro své zklidňující účinky přítomny v přípravku Benosen od společnosti Walmark.

Na základě těchto údajů a zkušeností můžeme přípravek Benosen doporučit jako velmi dobře tolerovatelné přírodní hypnotikum pro nespavce v chronickém stresu současného hyperaktivního životního stylu. 

 

Pokud trpíte poruchami spánku, můžeme vám doporučit rostlinný přípravek Benosen od firmy Walmark.
Doplněk stravy Benosen je určen především osobám s poruchami spánku, ať již se jedná o nemožnost v krátké době usnout, noční probouzení, neosvěžující spánek, nedostatečný pocit odpočinku další den nebo i abnormální jevy jako je somnambulismus (náměsíčnost), noční můry, noční děsy.
Je rovněž vhodný pro osoby s pocitem psychického vypětí, úzkostmi nebo depresivními náladami pro celkovou relaxaci organismu.

Obsahuje rostlinné extrakty, které pomáhají odstranit napětí a stres, navodit celkovou relaxaci organizmu, a urychlovat tak usínání.

 

Kombinace přírodních extraktů a aminokyseliny L-theanin je velmi dobrá pro řešení problémů s nespavostí

Benosen:

·         napomáhá rychlejšímu usnutí

·         blahodárně ovlivňuje kvalitu spánku

·         přispívá k celkové relaxaci organizmu

·         pomáhá odstraňovat napětí a stres

·         je vhodný při depresivních náladách

 

Více na www.benosen.cz 

Reklama