Otázku, zda je možné si při mateřské vydělat nějaké peníze navíc, si jistě položila nejedna z nás. Při současné maximální výši rodičovského příspěvku není ani divu. Zorientovat se ale dnes v tom, jaké jsou možnosti, jakou formu zvolit a jaké podmínky musíme splnit, abychom o příspěvek státní sociální podpory nepřišly, už není tak jednoduché. Pro ty z vás, které o přivýdělku na mateřské či rodičovské dovolené uvažují, jsme připravili stručné shrnutí toho nejdůležitějšího a pár praktických rad, které vám snad toto rozhodování usnadní.

Mateřská dovolená

Nejprve je nutné definovat rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. Na mateřskou dovolenou má nárok žena, která dítě porodila, a to po dobu 28 týdnu. Na mateřskou se nastupuje 6 až 8 týdnů před plánovaným termínem porodu a podle data porodu se pak dobere zbytek až do výše 28 týdnu. V praxi to znamená, že pokud na mateřskou nastoupíte 8 týdnů před lékařem určeným termínem a pak 14 dní přenášíte, po porodu už vám zbývá k dobrání jen 18 týdnů. Pokud naopak porodíte předčasně, máte po porodu tuto dobu adekvátně prodlouženou. Pro naše účely je důležité to, že žena ze zákona výslovně nesmí pracovat 6 týdnů před porodem a 6 týdnů po něm – tedy v tzv. šestinedělí. Po dobu mateřské dovolené pak žena, která na ni má nárok (platila si nemocenské pojištění minimálně 270 dní v posledních 2 letech před porodem) pobírá peněžitou pomoc v mateřství. Ta činí zjednodušeně řečeno přibližně 2/3 průměrného platu, který žena pobírala 12 měsíců před odchodem na mateřskou dovolenou.

baby

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená je oproti mateřské dostupná i mužům, kteří při ní také mohou čerpat rodičovský příspěvek. Čtěte také Muž na rodičovské: je divný? Začíná po skončení dovolené mateřské a nastoupit na ni může maminka, nebo tatínek (v průběhu rodičovské dovolené se partneři mohou dokonce prostřídat), dle dohody. Rodičovský příspěvek již není vázán na nemocenské pojištění, jedná se o dávku státní sociální podpory, která je vyplácena paušálně. Jde o 220 000,- Kč, o jejichž čerpání, respektive o době, do které si výplatu dávky rozložíme, se rozhodujeme sami. Nejvyšší možná suma, kterou můžeme čerpat, je 11.500,- Kč měsíčně. Pokud si nastavíme tuto částku, doba nutná pro vyčerpání celého paušálu bude 19 měsíců.

Za jakých okolností si mohu přivydělat?

Přivydělat si je možné při mateřské i rodičovské dovolené. Podmínkou je to, že musíte svému dítěti zajistit odpovídající péči a patřičný dohled. Tedy, pokud se z důvodu pracovních povinností nemůžete dítěti věnovat sama, musíte mu obstarat hlídání. Pozitivem je, že lze využít nejenom placených zařízení typu jesle a chůva, ale i např. babičku, či jinou zletilou osobu na hlídání. Čtěte také Jesličky Ano/Ne? Jedinou podmínkou zde je, že u dítěte do dvou let věku je zaveden limit 46 hodin měsíčně, které smí strávit v jeslích či mateřské škole.

Chci pracovat pro svého původního zaměstnavatele

Pracovat pro svého původního zaměstnavatele je možné již při mateřské dovolené, jen to nesmí být na stejnou smlouvu jako před porodem. Pokud chcete pro původního zaměstnavatele přesto pracovat a domluvíte se s ním, mělo by se jednat o jinou činnost. Neměla byste pro něj tedy vykonávat stejnou práci, jako před porodem. Je ale možné uzavřít smlouvu jinou, případně se domluvit na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.

Chci pracovat pro jiného zaměstnavatele

Pokud se rozhodnete pracovat při mateřské či rodičovské dovolené pro jiného zaměstnavatele, nemělo by se jednat o stejný druh práce, jako jste vykonávala pro zaměstnavatele původního. Kdyby to tak bylo, potřebovala byste k tomu totiž od svého původního zaměstnavatele povolení. Výjimkou jsou zde publicistická, vědecká, pedagogická, literární a umělecká činnost.

Jakou formu přivýdělku zvolit?

Zaměstnat se můžete nechat na klasickou pracovní smlouvu, na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Můžete dokonce začít podnikat, nebo při rodičovské dovolené v podnikání pokračovat. Jednotlivé formy a jejich specifika si nyní probereme.

Klasická pracovní smlouva

Při mateřské dovolené se můžete nechat zaměstnat na základě klasické pracovní smlouvy na plný nebo zkrácený úvazek, pokud splníte všechny výše uvedené podmínky. Tj., zejména zajištění odpovídající péče pro dítě a výkon jiné činnosti, než před porodem, či pro původního zaměstnavatele, pokud mi to tento výslovně nedovolí. Po skončení mateřské dovolené, po nástupu na rodičovskou je již možné pokračovat v činnosti, kterou jste pro zaměstnavatele vykonávala dříve.

Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ)

Pokud jste před porodem nepodnikala, můžete s tím právě teď začít. Vaše podnikání bude v tomto případě bráno jako vedlejší činnost a výše výdělku není nikterak omezena. Vaše podnikání bude v tomto případě dokonce zvýhodněno lepšími podmínkami při placení záloh na zdravotní a sociální zabezpečení.

Pokud jste před porodem podnikala a platila si z tohoto podnikání nemocenské pojištění, ze kterého nyní čerpáte peněžitou pomoc v mateřství, není možné, abyste v tomto druhu podnikání pokračovala. Zde je nutné zvážit, zda např. pozměnit druh podnikání, nebo počkat a pokračovat v činnosti až při dovolené rodičovské, kde již tato omezení neplatí.

Dohoda o provedení práce (dále jen DPP)

Nejčastější a nejoblíbenější forma přivýdělku při mateřské a rodičovské dovolené má sice svá limitující specifika, ale i celou řadu výhod. Mezi omezující kritéria patří to, že DPP mohu uzavřít maximálně na 300 hodin ročně. Na druhou stranou ale mohu tuto smlouvu uzavřít i s více zaměstnavateli, a to na 300 hodin ročně s každým.

Velkou výhodou DPP je pak to, že pokud odměna z činnosti nepřesáhne částku 10 000 Kč měsíčně, nemusíte z ní ani vy, ani zaměstnavatel platit sociální a zdravotní pojištění.  Pokud částka nepřesáhne ani 5 000 Kč měsíčně, můžete se také rozhodnout, zda u zaměstnavatele podepíšete, či nepodepíšete přihlášení k dani z příjmu. 

Dohoda o pracovní činnosti (dále jen DPČ)

Další možností, jak si přivydělat je DPČ. Zde jsou omezení taková, že týdně nesmíte odpracovat víc, než 20 hodin, tedy polovinu běžné pracovní doby. Zdravotní a sociální se neodvádí, pokud odměna za práci nepřesáhne měsíčně 2 500 Kč. Pro zdanění zde platí stejná pravidla a hranice 5 000 Kč, stejně jako u DPP.

Čtěte také:

Reklama