Údaje na obalech by měli umět číst všichni spotřebitelé, pro diabetiky jsou však tyto informace doslova životně důležité. Musí si totiž hlídat a pečlivě počítat denní příjem sacharidů. Mají ovšem těžkou úlohu – se značením potravin to dnes není příliš růžové. Na jednu stranu podle průzkumu agentury Focus roste počet lidí, kteří nevěnují pozornost údajům na obalech potravin (v roce 2005 to bylo 49 %, letos již 56 %). Na druhou stranu je alarmující také výsledek testu občanského sdružení DiaDesatero, které zkoumalo 17 náhodně vybraných dia produktů z hlediska značení. Jen 5 výrobků bylo označeno správně!

K diabetickým výrobkům se přitom často diabetici utíkají jako ke své záchraně. Přes 70 % diabetiků, kterých je v České republice registrováno tři čtvrtě milionu, pravidelně kupuje v obchodech potraviny určené právě lidem s touto nemocí. Diabetici se ovšem mylně domnívají, že „dia“ cukrovinek mohou sníst, kolik se jim zlíbí. A to samozřejmě neplatí. Dia sladkost může mít vhodnější složení pro diabetika, ale musí být vždy započítána do celkového denního příjmu. Stejně jako všechny další potraviny.

DiaDesatero vám pomůže zbavit se mýtů opředených kolem dia potravin a zorientovat se v informační džungli.

Co musí diabetik sledovat

Základem léčby diabetu 2. typu je diabetická dieta, přičemž hlavním doporučením je vyloučení řepného cukru (sacharózy) z jídelníčku. Zároveň je většinou žádoucí, aby pacient zhubl, takže je nutné sledovat tuky.

„Diabetici musí pečlivě sledovat nutriční hodnoty: použitá sladidla, množství energie, obsah tuku, bílkovin a vlákniny. Každá dia potravina by měla uvádět i přepočet na výměnné jednotky, aby kupující věděl, kolik například čokolády může sníst,“ uvedla nutriční terapeutka Jitka Andrášková z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Nutno dodat, že tyto údaje musí sledovat diabetici na všech potravinách.

Informační dia chaos

Nevýhodou je nejednotnost v používání značení. Na výrobcích určených pro diabetiky nebo v dia koutcích lze najít označení: sugar free, bez cukru, bez přidané sacharózy, vhodné pro diabetiky, slazeno fruktózou, s náhradním sladidlem, light, diabetický výrobek, 0% cukru... Pravidla jsou přitom zákonem jasně daná. Výrobce potravin „vhodných pro diabetiky“ je povinen uvádět texty na spotřebitelský obal v souladu s platnou legislativou. Legislativa mimo jiné jednoznačně stanovuje i podmínky pro uvedená výživová  tvrzení:

-   Bez cukru (sugar free) - výrobek nesmí obsahovat více než 0,5 g cukru na 100 g nebo 100 ml.

-   Bez přidaného cukru – do výrobku nesmí být přidány cukry. Toto tvrzení musí být doplněno textem „obsahuje přirozeně se vyskytující cukry“.

-   S nízkým obsahem cukru - výrobek nesmí obsahovat více než 5 g cukru na 100 g výrobku nebo více než 2,5 g cukru na 100 ml.

Samostatné označení „dia“ není možné používat, povoleno je jen označení „vhodné pro diabetiky“ nebo „vhodné i pro diabetiky v rámci stanoveného dietního režimu“. To potom znamená, že tato potravina se řídí vyhláškou O potravinách určených pro zvláštní výživu.

Ze zákona musí být na všech výrobcích (nejen dia) uvedeno složení v českém jazyce, zejména kalorická hodnota, složení, obsah tuku, sacharidů a bílkovin.

Začarovaný cukr

Vůbec největší zmatky panují kolem cukru. Pro spotřebitele je důležité vědět, že pod pojmem „cukr“ se rozumí nejen sacharóza (řepný či třtinový cukr), ale např. i fruktóza (ovocný cukr), glukóza (hroznový cukr) či laktóza (mléčný cukr ze syrovátky či mléka). Takže pokud je na výrobku označeno, že je slazen fruktózou, znamená to, že obsahuje cukr. Fruktóza je sice pro diabetiky vhodnější, protože má nižší glykemický index, ale musí se s ní počítat v denním příjmu celkových cukrů.

Mezi dietními terapeutkami se zažilo dělení na sladidla náhradní a umělá. Mezi náhradní (cukry) patří například fruktóza nebo sorbit. Zvyšují kalorickou hodnotu i glykémii a musí se započítat do denní dávky sacharidů. Nemocní s diabetem je logicky mohou konzumovat jen v omezené míře. Mezi umělá sladidla patří ta nízkokalorická (mají o 30 % méně kalorií než cukr), například sorbitol, xylitol, maltitol, mannitol, a sladidla zcela nekalorická, kam patří třeba sacharin, aspartam, acesulfam K, cyklamát. Jsou téměř bez kalorií, takže jsou vhodná pro diabetiky, snižují energetickou hodnotu pokrmů a nápojů a nepodporují kazivost zubů ani jiné zdravotní obtíže.

Co ukázal test

Občanské sdružení DiaDesatero provedlo v loňském roce test, jehož cílem bylo zjistit, zda jsou výrobky pro diabetiky správně a srozumitelně značeny, a to zejména s ohledem na cukr. Celkem bylo testováno 17 produktů zakoupených v běžné maloobchodní síti. Co se týká vhodnosti složení z pohledu cukru, ani jeden z testovaných výrobků nebyl slazen sacharózou. 10 produktů bylo slazeno fruktózou, 7 produktů výhradně sladidly.

Výsledky testu z hlediska souladu značení s legislativou jsou ale alarmující: ze 17 produktů bylo správně označeno jen 5 – tři výrobky značky Dianella (Ring, DeliKat a Viva), sušenky BeBe Dobré ráno a oplatky Napolitanke Hazelnut. Tyto výrobky jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují všechny potřebné údaje. Značení je přehledné, srozumitelné a jasné. Výrobky Dianella navíc obsahují i přepočet na výměnné jednotky a podrobnou přehlednou tabulku s rozdělením živin. U ostatních výrobků došlo ke klamání spotřebitele, k porušení Zákona o potravinách a Nařízení EP a Rady č.1924/2006!

Za nejzávažnější prohřešek proti legislativě lze považovat fakt, že 8 výrobků bylo dokonce označeno jako sugar free nebo bez cukru, přičemž jako jedna ze základních surovin byla použita  fruktóza – ovocný cukr. A to může mít pro člověka nemocného cukrovkou neblahé zdravotní následky. Šlo o produkty: oplatky Klaranky, polomáčené sušenky Clara, oplatkové trojhránky Holzer, čokoládové trojhránky Nový věk, Medový perník Dialine, plněné trubičky Holzer, oplatky Silueta, Grahamky.

Na tyto zásadní nedostatky a prohřešky proti legislativě byla upozorněna Státní zemědělská a potravinářská inspekce, zatím ovšem bez úspěchu. V obchodech  se stále vyskytují klamavě značené výrobky vhodné pro diabetiky, a to nejen od českých výrobců.

Jak se dobře orientovat

Vzhledem k nepřesnostem ve značení potravin platí u diabetiků dvojnásob: čtěte pečlivě obaly a sledujte údaje o složení výrobku, který konzumujete. Kupujte jen jasně značené produkty! Tady jsou některá praktická doporučení.

1.  Nespoléhejte na heslovité nápisy na obalech (0 % cukru apod.) a vždy pečlivě projděte složení výrobku.

2.  Pozorně sledujte i to, zda jsou nutriční hodnoty uvedené ve 100 g nebo v celém výrobku. Mohou odpovídat celému výrobku, přičemž výrobek váží např. 35 g, nebo naopak odpovídají 100 g a potravina váží 75 g. Je nutné si hodnoty přepočítat podle skutečné váhy potraviny.

3.  BE nebo VJ – chlebová neboli výměnná jednotka. Pokud je tato jednotka uvedena na obalu, usnadní vám práci s přepočítáváním.

4.  Udělejte si jasno v cukrech (rozdělte si je na papírek do sloupečků podle obsahu kalorií). „Já například sladidla doporučuji nakupovat v lékárnách, kde jsou zvyklí hlídat dobu expirace. Magistři mívají i dobrý přehled o výrobcích na trhu a rozliší, zda se jedná o nízkokalorické, kalorické nebo nekalorické sladidlo, a případně vás seznámí i s novinkami,“ uvádí Jitka Andrášková, nutriční terapeutka z Nemocnice u sv. Anny v Brně.

5.  Nezapomeňte se podívat na kalorickou hodnotu. Výrobek může být bez cukru, ale zase může obsahovat dvojnásobek kalorií oproti „sladkému“ ekvivalentu.  

6.  Označení „light“ znamená, že se jedná o produkt se sníženým obsahem tuků, nikoliv cukru.

7.  Pokud máte zhoršený zrak, nezapomeňte si vzít brýle nebo lupu. Na obalech nehledejte automaticky tabulku s nutričními hodnotami, protože u některých výrobků jsou tyto hodnoty zahrnuty přímo v textu. Text bývá někdy bohužel příliš drobný a špatně čitelný.

8.  Důležité je také znát výrazy pro označení jedné látky. Cukry mohou být například uvedeny jako sacharidy, glycidy nebo karbohydráty.

_________________________________________________________________________________

V České republice má cukrovku 750 tisíc lidí, tedy 7,5 % populace, a stejný počet lidí může mít podle lékařů diabetes zatím v neprojeveném stádiu. To znamená, že až 15 % dospělých může trpět diabetem! V Evropě nám patří smutné prvenství – největší přírůstky nových cukrovkářů – každý rok zhruba 50 tisíc nových pacientů. Ještě nedávno bylo v České republice kolem 3 % diabetiků, dnes je to více než dvojnásobek. Hrozivá je i genetická zátěž populace 20-25 %, což znamená, že ve stáří bude mít cukrovku každý 4.-5. z nás.

Občanské sdružení DiaDesatero, které spojuje odborníky na problematiku diabetu, chce povzbudit všechny diabetiky ke změně životního stylu. Cílem DiaDesatera je informovat média a nejširší veřejnost o nemoci, která je považována za epidemii 21. století. 

www.diadesatero.cz

Reklama