Národ český již pohříchu zapomněl na časy, kdy jeho zemi vládly vznešené rody slavných jmen. Dnes se pyšníme správou demokratickou, leč, jako každé cizí peří, příliš nám nesluší, ba co více, v podání novodobého „panstva“ připomíná leckdy spíše výstup tragikomický. Což není s podivem, neb klauny měl tento národ vždy excelentní.

Zavítá-li k nám však host vznešeného rodu, stále ještě nás v zádech zamrazí, a byť nám z bot čouhá chmel a konopí, snažíme se posbírat pozůstatky dvorské etikety. Leč naneštěstí jsou to pozůstatky vskutku žalostné – jak jinak by se mohlo stát, že by mnozí byli schopni oslovit britskou princeznu Annu, která k nám zavítá, aby zhlédla Velkou pardubickou steeplechase, „princezno“, místo „Vaše královská Výsosti“, jak se patří a sluší.

A víte Vy vůbec, jak se mají jednotliví páni a paní oslovovat? Ne? Tak prosím...

Erbovním měšťan Urozený a slovutný měšťane
Baron dříve Urozený nebo Blahorodý pane, dnes Excelence
Hrabě dříve Vysokorodý pane nebo Hraběcí milosti, dnes Excelence
Bezprostřední hrabata (rody rovné královským) Osvícenosti
Kníže dříve Knížecí Milosti, dnes Jasnosti (Durchlaucht)
Členové knížecí rodiny dle titulu, Jasnosti nebo Excelence
Vévoda mediatisovaný Výsosti
Vévoda titulární Jasnosti
Král a královna Veličenstvo
Členové královské rodiny Královská Výsosti

Titul Excelence původně patřil králům langobardským, franckým a do počátku 14. století také císaři. Dnes je vyhrazen také hrabatům a osobám vynikajícím stavem - prezidentům, předsedům vlád a ministrům, generálům, velvyslancům, arcibiskupům a biskupům.

Pokud před tituly od Excelence výše - tedy od barona - přidáte oslovení „Vaše", rozhodně neuděláte chybu. 

Zdroj: Heraldické minimum

Věděla jste, jak oslovit princeznu? Použila jste někdy nějaké z výše uvedených oslovení? Víte, jak správně oslovit kněze nebo mnicha? Jak se oslovuje císař či papež? A jestli se dává při oslovení přednost titulu vědeckému, akademickému či šlechtickému?

Reklama