Na dnešní den připadá mezinárodní den koktavosti. Jak se zbavit této poruchy řeči, která postižené jedince každodenně omezuje, a jak ji u svého dítěte odhalit? Odborné rady a péči vám s ochotnou poskytne Česká asociace pro koktavost.

Koktavost je řečová porucha, při které je plynulost řeči neúmyslně přerušována opakováním jednotlivých slabik či částí slov nebo jejich nechtěným prodlužováním. Řeč je v některých případech proložena neúmyslnými pauzami, kdy koktavý člověk není schopen vydat žádný zvuk (tzv. řečové bloky). Všeobecně vžitá představa, že koktavost se vyznačuje pouze rychlým opakováním několika slabik, není tedy pravdivá. Lidé trpící touto poruchou bývají označováni jako balbutici.

Hlavním problémem mnohých balbutiků je právě nechtěné opakování částí slov a protahování samohlásek představuje spíše mechanismus, který má toto opakování částečně eliminovat. Pojem koktavost zastřešuje různě vážné řečové poruchy. Mnozí balbutici se snaží vyhýbat se mluvení na veřejnosti nebo se snaží záměrně nepoužívat taková slova, u kterých předpokládají vznik řečového bloku. Toto vyhýbavé chování ale vede často k uzavření se do sebe, úzkosti, stresu, hanbě a pocitu „ztráty kontroly“ během mluvení. Koktavost je často spojována s úzkostlivostí koktavého, ve skutečnosti zde však nebyla prokázána žádná souvislost (často naopak úzkostlivost vzniká až jako následek koktavosti). U koktavých lidí také nebyla zjištěna nižší inteligence než u zbytku populace.

Jak ale tuto vadu rozpoznat a léčit již postižené jedince? Tím se zabývá Česká asociace pro koktavost, která poskytuje podporu koktajícím a jejich rodinám. Patříte-li k těm, kteří touto vadou trpí, neváhejte využít jejich služeb.

Více informací naleznete na: www.denkoktavosti.cz

Znáte někoho ve vašem okolí, kdo touto poruchou trpí? Nebo samy osobně s ní bojujete, pokud ano, tak jak?

Reklama