Víte, jaké položky vašeho vyúčtování elektřiny platíte a komu které peníze jdou? Některé formulace jsou pro laika mnohdy nepochopitelné. Prozradíme vám, co je to třeba „Poplatek OTE“...

elektřina

Vyúčtování elektřiny - jeden by řekl „nic složitého, prostě dostanu jednou za čas složenku a zaplatím ji“. Jenže víte přesně, co na vyúčtování jednotlivé položky znamenají?

Jako vzorový tu máme příklad nejmenované firmy, která platí měsíčně zálohy a jednou za rok dostane kompletní vyúčtování. To vypadá asi takto (pro zvětšení si na obrázek jednou a pak podruhé klikněte)...

Jednotlivé položky vzorového vyúčtování jsou...

 • Silová energie: Jde o vlastní odebranou elektřinu, která byla do domácnosti nebo (v našem případě) firmy dodána. Tyto peníze jdou našemu dodavateli elektřiny (v tomto případě PRE) a pokud by se nám výše platby nelíbila, můžeme ji ovlivnit přechodem k jinému dodavateli.
 • Měsíční poplatek za odběrné místo: Tato položka odráží stálé náklady, vynaložené na obchodní činnost spojenou s dodávkou silové elektřiny. Určuje ji dodavatel a nemá na ni vliv náš odběr elektřiny. Opět se u každého dodavatele může lišit.
 • Daň z elektřiny: Podle zákona č. 261/2007 Sb. je dodaná elektřina zatížena daní, kterou musí konečný zákazní (domácnost, firma) přiznat a zaplatit (kromě případů, kdy je dodaná elektřina od této daně osvobozena). Jde tedy o položku, kterou dodavatel přepošle státu do veřejného rozpočtu.
 • Obchod s elektřinou: Součet předchozích tří položek, tedy Silové energie, Měsíčního poplatku za odběrné místo a Daně z elektřiny.
 • Použití sítí: Tuto položku zaplatíte provozovateli distribuční soustavy (tedy fyzická či právnická osobě, která je držitelem licence na distribuci elektřiny) za použití distribučních zařízení a sítí, jinými slovy za použití vedení. Jednotková cena je regulovaná Energetickým regulačním úřadem, ale výsledná platba za použití sítí může být různá, protože se vztahuje k množství elektřiny skutečně odebrané z distribuční soustavy. Tuto položku budete mít u každého distributora stejnou.
 • Hl. jistič / Měsíční platby za příkon od 3x20 A do 3x25 A: Opět platíte provozovateli distribuční soustavy za obdobných regulačních podmínek, jako Použití sítí. Cena je však účtována v závislosti na jmenovité proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem a účtuje se nezávisle na výši spotřeby. Tuto položku budete mít také u každého distributora stejnou.
 • Distribuční služby PRE: Součet předchozích dvou položek, tedy Použití sítí a Hl. jističe/ Měsíční platby za příkon od 3x20 A do 3x25 A.
 • Systémové služby: Tato částka putuje provozovateli přenosové soustavy (v naší zemi společností ČEPS, a. s.). Z pohledu zákazníka slouží zejména k zajištění spolehlivosti a kvality dodávky elektřiny z přenosové soustavy a obnovy provozu při rozpadu elektrizační soustavy. Cena této položky je regulovaná Energetickým regulačním úřadem. Platba za systémové služby se vztahuje k vašemu skutečně odebranému množství elektřiny, ale vzhledem k regulaci ji budete mít u každého distributora stejnou.
 • Obnovitelné zdroje: Položka slouží ke krytí nákladů provozovatele distribuční soustavy, spojených s povinným výkupem energie z obnovitelných zdrojů energie a ze zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla (energie větru, slunečního záření, vody, půdy, vzduchu, biomasy, skládkového plynu, kalového plynu, bioplynu a geotermální energie). Cena této položky je regulovaná Energetickým regulačním úřadem. Tuto položku budete mít také u každého distributora stejnou.
 • Poplatek OTE: Tyto peníze zaplatíte společnosti Operátor trhu s elektřinou, a. s., která hlídá odchylky na trhu s elektřinou. Cena je vztažena k množství elektřiny skutečně dodané zákazníkům do odběrných míst. Cena této položky je opět regulovaná Energetickým regulačním úřadem a je tedy jednotná.
 • Regulované služby: Součet předchozích tří položek, tedy Distribučních služeb PRE, Systémových služeb a Poplatku OTE.
 • Celkem: Součet položek Obchod s elektřinou a Regulované služby.

To vše se ještě musí zdanit, takže výsledná suma je o 20 procent vyšší.

Asi nejdůležitější informace z celého vyúčtování je, že můžete změnit svého dodavatele, a tím snížit náklady na Obchod s elektřinou. Regulované služby však budete mít u všech dodavatelů stejné a snížíte je jen svou vlastní nižší spotřebou.

 • Článek vznikl ve spolupráci s: ČEPS, a.s. (www.ceps.cz)

čeps

Kam dál?