Slovo „dula“ jsem poprvé slyšela minulý týden, když jsem dostala pozvánku na tiskovou konferenci. Nejdřív jsem si pod tímto názvem představila něco jako jeskyni a pak se mé myšlenky přenesly k šamanství. Na moje překvapení se pod dulou skrývá žena s velice delikátním posláním…

Na mé zvídavé otázky o dulách odpovídaly paní Vlasta Jirásková a Míla Kramná z České asociace dul.

Co slovo dula znamená?

„Dula je starý řecký název. Používal se na označení žen - otrokyň, které pečovaly o děti. Dnes se tento název používá pro speciálně vyškolenou ženu, jež nabízí psychickou a fyzickou oporu rodící ženě a její rodině. Dula je běžnou součástí společnosti rodičky například v USA, které se k tradici dul vrátily jako první. Nejdřív však duly pomáhaly jenom při kojení. Až pak, na základě pozitivních zkušeností a zvyšujících se nároků těhotných žen, se jejich působnost rozšířila.“

 

Jakým způsobem může dula pomáhat?

 

„Dula ženě poskytuje především emocionální  podporu a potřebné informace již během těhotenství, ženu (i jejího partnera) citlivým způsobem doprovází při porodu a je nápomocná i v šestinedělí.
Jejím cílem je přispívat k dobré duševní a tělesné pohodě matek a novorozenců. Je taky připravena ženu doprovázet jak při porodu v nemocnici, tak v porodním domě nebo při porodu v domácnosti (za přítomnosti porodní asistentky či lékaře).“   

Vzpomněla jste porodní asistentku…

„Mnoho lidí si plete dulu s porodní asistentkou. Porodní asistentka je na rozdíl od duly zdravotnickou pracovnicí. Dula zdravotnickou péči neposkytuje. Doplňuje práci lékařů a porodních asistentek, přičemž nezasahuje do jejich kompetencí. Dula v sobě chová dostatek lásky, aby mohla mateřským způsobem pečovat o „nově zrozenou matku“ (mothering the mother).“

 

V čem spočívá přínos duly pro ženu a její rodinu?


Dula se staví k porodu jako k jednomu z klíčových okamžiků v životě ženy. Chápe fyziologii porodu i emocionální potřeby ženy. Dula se již v době těhotenství seznámí s rodičkou, s jejími přáními a představami o porodu. Pečuje o ženu, která si to přeje po celou dobu porodu, a určitý čas i po narození dítěte. Při samotném porodu pomáhá vytvořit takovou atmosféru, kdy se žena cítí bezpečně, může se uvolnit a plně se na svůj porod soustředit. Při práci je diskrétní a nezasahuje do vztahu partnerů ani do vztahu mezi rodiči a zdravotníky. Dula má nenahraditelnou roli při doprovodu žen, které k porodu nedoprovází partner ani jiná blízká osoba. Výzkumy ukazují, že přítomnost duly u porodu pozitivně ovlivňuje jeho délku a možný výskyt komplikací. Její přítomnost snižuje: počet císařských řezů (o 45 %), délku první doby porodní (o 25 %), použití oxytocinu (o 50 %), užívání léku proti bolestem (o 31 %),  použití kleští (o 34 %), žádosti o epidurální anestezii (až o 60 %). Péče duly o matku a novorozence má pozitivní vliv na kojení, na délku času, který matka s dítětem tráví, na výskyt poporodní deprese apod.  Matky doprovázené dulami také samy hodnotí osobnost svého dítéte, jeho schopnosti a zdravotní stav pozitivněji…“


Zdroj: Česká asociace dul, více informací můžete získat na www.duly.cz  

Reklama