„Pro společnost je zcela zásadní, jak ženy rodí a jak děti přicházejí na svět.“ (Suzanne Arms)

V týdnu od 7. do 13. května 2007 se koná Světovy týden respektu k porodu. Tento týden je každoročně vyhlašován v květnu po celém světě. Původní idea vznikla ve Francii. Týden upozorňuje na celospolečenský dosah fenoménu porodu a napomáhá prosazovat nejnovější výsledky vědeckých výzkumů do porodnické praxe.

PROČ?
Česká republika má velmi dobré výsledky v perinatální úmrtnosti. Stále však chybí důraz na kvalitu prožitku a pohody matek a dětí při nekomplikovaných porodech. Každý rok se v České republice narodí cca 100 tisíc dětí. Z demografického hlediska je to však málo a národ spěje k vymírání. Matčiny prožitky z prvního porodu významně ovlivňují její rozhodnutí mít další děti! Je zde však mnoho dalších faktorů.

- Neexistuje dostatečně hustá síť předporodních kurzů, kde se mohou nastávající rodiče kvalitně připravit.
- Zdravotní pojišťovny většinou neproplácejí předporodní kurzy.
- Ruší se menší porodnice, takže dostupnost se zhoršuje a péče se koncentruje do větších porodnic s neosobnějším a technizovaným přístupem k rodičkám.
- Dle statistik Ústavu pro zdravotnické informace proběhne celkem 85 % porodů fyziologicky tj. nekomplikovaně. Přesto je každá druhá rodička nastřižena, častým nešvarem je odnášení dětí bezprostředně po porodu z matčiny náruče.
- Nejsou dodržována doporučení WHO – Světové zdravotnické organizace pro péči při normálním porodu platná i pro ČR.
- Stoupá procento umělých zásahů (vyvolávání a urychlování porodu apod.).
- Komunikace zdravotnického personálu s rodící ženou a jejím doprovodem je často nedostatečná a manipulativní.
- Ženám je při porodu odpíráno lehké jídlo, není jim umožňována jiná poloha než gynekologická, která jde přímo proti fyziologii porodu.
- Je zpoplatněna účast otce při porodu.
- Rodička je nazývána pacientkou, ačkoliv jde ve většině případů o zdravou ženu.
- Českým ženám je velmi špatně dostupná docházková služba porodních asistentek do domácnosti v šestinedělí, kterou by proplácely zdravotní pojišťovny.
- Neexistuje státní podpora kojení a strategie.
- Veřejnost ale ani zdravotníci nejsou informováni o právech rodičů a dětí.

Pokusme se to změnit!

JAK?
- Mluvte o porodu, zajímejte se v místní porodnici, jak se tam dá porodit, dotazujte svoji zdravotní pojišťovnu, jaké služby proplácí v těhotenství, při porodu a šestinedělí.
- Ptejte se svých rodičů, jak jste přišli na svět, mluvte se svými dětmi, běžte na besedu či diskuzi, nebo se alespoň zapojte do diskuzí internetových.
- Zjistěte, co obnáší péče „baby-friendly“ a „mother-friendly“ a přemýšlejte o jednotlivých bodech.
- Seznamte se s okolními porodnicemi a porovnejte propagační materiály s realitou.
- Zjistěte, jak podporují normální porod, jak řeší komplikace a jak podporují kojení.
- Znáte místní mateřská centra a organizace, které poskytují informace o těhotenství, porodu a rodičovství?
- Podpořte je v jejich úsilí zlepšit přivádění dětí na svět.
- Sdílejte své zkušenosti a zážitky a pomozte dalším rodičkám prožít porod nejlepším možným způsobem s příslušnou intimitou a radostí. 

Už jen hovořit o porodu je stále pro většinu lidí velké tabu. I proto je velmi těžké poukazovat na problematickou péči a podmínky v českých porodnicích, diskutovat a zlepšovat je. Společenským úkolem Světového týdne respektu k porodu je toto tabu prolomit.  Nejenom na osobní úrovni jednotlivce, ale i na úrovni institucí jako jsou porodnice, mateřská centra, úřady zdravotních radů, ministerstva…

Světový týden respektu k porodu Vám k tomu dává prostor, inspiraci a informace.

K akci se přihlásilo již více než 40 místních iniciativ po celé ČR.  Více informací o programech a obrazový materiál na Světový týden respektu k porodu www.respektkporodu.cz

Ústřední akce:
Multimediální výstava Umění porodit www.vystava-porod.com
BabyExpo – jediný veletrh pro miminka a maminky www.babyexpo.cz
Mezinárodní kongres Normální porod www.normalniporod.cz