Včera, osmého dne měsíce Dhu al-Hijjah, do češtiny přepisovaného jako dhu al-hidždža či dhú-l-hidždža, začal hadždž (psáno také hadž, navíc je toto slovo v některých jazycích femininem, ale přidržme se tradice českých arabistů a používejme ho nadále jako maskulinum). Na cestu se ovšem miliony poutníků vypravily už mnohem dříve. Ti majetnější – hadždž i s letenkami přijde jednoho člověka v přepočtu na cca 50.000 korun – před pár dny, ti chudí před několika týdny – většinou autobusy, aby ušetřili.

Kdo musí pouť vykonat?
Vykonat hadždž alespoň jednou v životě je povinností každého dospělého muslima, muže i ženy, pokud je to v jeho fyzických a finančních možnostech. Poutník by měl být po čas hadždže schopen zaopatřit jak sebe, tak blízké, kteří zůstali doma, a ještě před začátkem poutě by měl splatit dluhy. Vlády některých zemí proto vytváří speciální fondy, které poutníkům vypomáhají.

Pozor na ušlapání!
V zemích, kde je muslimů více, existují kvóty, kolik se jich vůbec může na pouť vydat. I tak dochází mezi cca třemi miliony poutníků každoročně ke zraněním a často i k úmrtím stovek lidí v následku umačkání davem. Varování před ušlapáním se letos nachází dokonce i na plechovkách a lahvích s vodou. Někteří poutníci s sebou přesto na hadždž berou i děti, těm se ovšem vykonaná pouť nepočítá, dokud nejsou svéprávné – tedy cca do dvanácti až patnácti let.

Vstupenka do ráje
Hadždž je jedním z pěti pilířů islámu, a patří tak k nejdůležitějším tradicím tohoto náboženství, a to bez ohledu na to, jestli jde o sunnity nebo šiíty. Tyto jinak spíše znepřátelené větve islámu udržují po čas hadždže mír. Prorok Mohammed totiž řekl: „Každý, kdo absolvuje hadždž, aniž by se přitom dopustil jakékoli nečistoty nebo zla, bude očištěn od všech svých hříchů jako právě narozené dítě.“ A tak je hadždž spolu s vyznáním víry v Boha a jeho Proroka, pravidelnou modlitbou, povinností odvádět zakát – tedy almužnu, a půstem v měsíci Ramadánu vlastně vstupenkou do Ráje.

Naplnění povinnosti
Slovo hadždž přitom znamená naplnění – tedy v podstatě naplnění povinnosti – a značí vlastně všechny poutě, specificky se pak používá právě pro tu v měsíci dhú-l-hidždža. Pouť do Mekky se přitom pravděpodobně konala už v pohanských dobách a Mohammed jí jen dal jiný význam. Sám hadždž se koná především na památku Abrahámovy oběti syna a obsahuje řadu předpisů. Jeho součástí je rituální oděv ihrám (dva kusy nešité bílé látky, aby si byli všichni muslimové rovni) a stejně nazývaná rituální čistota.

 

Rituály pěti dní
Hadždž začíná příchodem do Mekky a modlitbami. Ráno následujícího dne se věřící vydávají na posvátnou horu Arafát (Horu milosrdenství) a opět se modlí, oslavují Boha a prosí ho o odpuštění. Po západu slunce odchází do mešity Muzdalifa, kde přenocují. Před východem slunce míří do údolí Miná, v němž jsou tři kamenné pilíře, symbolizující Satana. Věřící na ně hází kameny, protože stejně si prý počínal Abrahám, když po něm Bůh žádal oběť Izmaela (v tom se muslimové liší od Židů a křesťanů – podle těch měl Abrahám obětovat Izáka) a Satan ho pokoušel – zaháněl Nepřítele házením kamenů. Pak je obětován beran nebo kozel, na počest toho, že Abrahámovi nakonec Bůh přikázal obětovat beránka místo syna. Kamenování Satana následuje sedminásobné obcházení Ka'by s modlitbou na rtech. Ka'ba – černý kámen – je považována za součást Abrahámova oltáře. Je také symbolem Boží jedinečnosti. Dotknout se Ka'by či ji políbit není povinné, ale řada poutníků se tak pokouší učinit, protože stejně se prý zachoval i Mohammed. Celý hadždž je tradičně ukončen modlitbou v Mekce 12. dne měsíce dhú-l-hidždža.

Hadždž je zásadní událostí pro muslimy celého světa. Stírá všechny sociální a národnostní rozdíly, není v něm místo pro vzájemnou nenávist. Přesto při něm každoročně umírají lidé... Příčinou je jejich velké množství (díky moderní dopravě se každoročně dostane do Mekky více poutníků), krátká doba, za niž je potřeba rituály stihnout, a nezvládnutá organizace.

Co si myslíte o hadždži? A o muslimech vůbec? Připadají Vám požadavky islámu přijatelné? Co říkáte na rostoucí přítomnost muslimů v Evropě? Bojíte se jich? Dokázala byste žít v muslimském státě? Nebo Vás naopak islám přitahuje a líbí se Vám? Četla jste Korán?

Reklama