5f2bf0258d251shutterstock-275504699.jpg
Foto: Shutterstock

Lesní zákon umožňuje každému vstupovat do lesa a pro vlastní potřebu si tam nasbírat lesní plody nebo suchou kles ze země. Návštěva lesa má ovšem i výjimky.

„Vstup do lesa může být dočasně omezen či vyloučen z důvodu jeho ochrany nebo v zájmu zdraví či bezpečnosti osob. Takové omezení je pouze dočasné. Není povoleno vstupovat do míst oplocených či označených zákazem vstupu nebo do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

V lese platí zákaz narušování klidu a ticha, nesmí se tam kouřit a odhazovat doutnající předměty a odpadky či rozdělávat oheň. Zákon dále zakazuje brát si semenáčky a sazenice stromů nebo keřů, popřípadě sbírat semena lesních dřevin a jmelí.

Co se týče spaní pod širákem, v lese můžete přenocovat téměř kdekoli. Výjimkou jsou klidové zóny národních parků a národních přírodních rezervací, kde se nesmí chodit mimo vyznačené trasy. Navíc na území Národního parku České Švýcarsko platí zákaz přespávání pro celé území.

„Je potřeba rozlišovat přenocování a táboření, které je možné pouze na vyhrazených místech. Tábořením se rozumí přenocování se zvýšeným komfortem, tedy nejčastěji s postavením stanu a rozděláním ohně. Zatímco přenocování znamená přespat pouze ve spacím pytli. Obecně platí, že by neměly po vás v přírodě zůstat žádné stopy či odpadky,“ vysvětluje rozdíl Eduarda Hekšová.

Až o sto tisíc chudší

V případě, že člověk poruší uvedené zákazy, jedná se o přestupek, za který může dostat pokutu až 15 tisíc korun. Až o 30 tisíc můžete přijít, pokud necháte v lese volně pobíhat svého čtyřnohého mazlíčka. To zakazuje zákon o myslivosti.

Další omezení turistických a rekreačních činností může být stanoveno v návštěvním řádu národního parku, který je zveřejněn na jeho webových stránkách. Porušení návštěvního řádu je rovněž přestupkem, za který může být uložena pokuta až do výše 20 000 korun.

Pokud jde o území národních přírodních rezervací, i zde byste neměla vstupovat či vjíždět mimo vyznačené cesty. Zakázána je rovněž jízda na kole mimo silnice, místní komunikace a vyhrazená místa. V národních přírodních rezervacích a přírodních rezervacích pak není povolen sběr rostlin či odchyt živočichů.

„Vykonávání činností zakázaných ve zvláště chráněných územích je přestupkem, za který vám hrozí pokuta až do výše 100 000 korun,“ uzavírá Eduarda Hekšová.

Reklama