V dnešní době existuje celá řada metod, jak se učit cizí jazyk. Některé jsou více efektivní, jiné méně. Obecně platí, že bychom jednotlivé možnosti měli kombinovat. Jak na to?

O výuce cizích jazyků jsme hovořili s Janou Kadlíkovou, metodičkou jazykových škol Skřivánek.

Existuje nějaká univerzální metoda, která by nám výuku jazyků maximálně usnadnila?
Univerzální metoda bohužel neexistuje - jednak proto, že je každý ovlivněn svými individuálními možnostmi a schopnostmi, či proto, že každému vyhovuje něco jiného. Nicméně po několika desetiletích praxe se jako nejúčinnější metoda ukázala tzv. komunikativní neboli přímá metoda výuky cizích jazyků. Ta spočívá v tom, že je důležité úspěšně komunikovat a nezaobírat se každou chybou, kterou děláme. Přičemž platí, že čím zkušenější jsme, tím více bychom se měli chybám vyvarovat. Na začátku to však nesmí být překážkou - důležité je mluvit. Lektor by měl studenta podporovat, aby jazyk používal a snažil se ho používat za každou cenu a nikoliv aby se zaměřoval na gramatickou správnost, což je rozdíl oproti tomu, jak jsme byli zvyklí se učit v dřívějších dobách.

learning

Není lepší odcestovat na delší dobu do země, kde se mluví daným jazykem?
Takové řešení je pochopitelně nejvhodnější, nicméně většina lidí si ho nemůže dovolit - kvůli penězům, rodině či jiným individuálním důvodům. Pro všechny, kterým to nevyhovuje, proto existuje zmíněná komunikativní metoda, která se snaží reálné prostředí maximálně simulovat. Ideálním zprostředkovatelem této metody jsou jazykové školy. Jejich lektoři jsou de facto takovými průvodci, kteří pomohou vést nás od neefektivního biflování k reálnému používání jazyka prostřednictvím autentických materiálů.

Výuka s lektorem však, předpokládám, k dokonalému osvojení jazyka stačit nebude?
Ano, vždy je důležité, aby se student do výuky jazyka ponořil. Lektoři dokážou doporučit vhodné zdroje odpovídající konkrétním jazykovým dovednostem a velká část vzdělávání je potom čistě na nás samotných. Dnes je však jednoduché obklopit se cizím jazykem i doma - můžeme se dívat na filmy, poslouchat rádio, číst na internetu, stáhnout si mobilní aplikace a podobně. U začátečníků je zároveň ideální mít oporu v českém jazyce - například formou titulků u filmů. To vše jsou situace, ve kterých se setkáme s autentickým využitím jazyka a rodilými mluvčími, což napomáhá objevovat daný jazyk a osvojovat si slovní zásobu.

learning

A jak je na tom sebevzdělávání?
Klasické vzdělávání z učebnic pro samouky je na ústupu. Dnes se stále častěji setkáváme s takzvanou distanční formou vzdělávání. Tedy online kurzy, které ihned vyhodnocují vypracovaná cvičení a umožňují nám dělat je opakovaně, čímž máme příležitost poučit se z vlastních chyb. I tyto formy vzdělávání však doporučujeme kombinovat s klasickou výukou. Lektoři totiž mají nenahraditelnou funkci - odpoví na všechny naše otázky, detailně vysvětlí, čemu nerozumíme, a poradí, na co si dát pozor či jaké jsou nejčastější chyby, které dělají čeští mluvčí.

Vyzkoušejte si online výuku, mobilní aplikaci či jazykové kurzy plné pestrých aktivit u Skřivánka! Unikátní výukovou metodu Effecto si zdarma můžete vyzkoušet na ukázkové hodině v rámci Dnů otevřených dveří, které probíhají v týdnu od 8. září po celé České republice. Součástí ukázkové hodiny je unikátní seminář na téma „Jak se efektivně učit (nejen) cizí jazyk“.

Skřivánek

http://www.skrivanek.cz/cz/

http://effecto.skrivanek.cz/

Reklama