K rozhovoru s Karin Řehákovou, psychoterapeutkou, arteterapeutkou, speciální pedagožkou a snovou terapeutkou (v pohádce o Harry Potterovi by Karin Řeháková vyučovala obranu proti černé magii) mě vedl nepříjemný zážitek s třídní učitelkou mého 11letého syna.

ilustrační fotoNa půdě školy jsme vedli jako rodiče jednání s výchovnou poradkyní, zástupkyní ředitele a touto třídní učitelkou, jelikož jsem měla důvodné obavy, že se neřídí závěry z ped.-psych. poradny a že našemu synovi  v učení nepomáhá - spíše naopak. Když jednání, které bylo velmi vyhrocené a velmi nepříjemné, skončilo, došlo mi, že jsem se setkala vědomě s jistou formou černé magie. Bytostně jsem cítila, jak se mě tato paní snaží silou svého projevu ovládnout, vmanévrovat mě do své moci a totálně ochromit moji vůli. Takové jednání jsem opravdu ještě nikdy nezažila, v jazyce magiků by se jí říkalo černý kouzelník či mág, v jazyce dnešním je to manipulátor, který se snaží o to obrat Vás o vlastní vůli a místo ní pak nastolit svou vlastní.       

Jak z tvého pohledu přeložit výraz černá magie v komunikaci 
Spojení těchto dvou pojmů zní možná trochu nezvykle,ale je výstižné... V tomto případě je jasné, že se nejedná o temného čaroděje s hůlkou,ale o intenzivní negativní energii, která nás v komunikaci s určitou osobou může oslabovat až emočně i funkčně paralyzovat. Slovo má neuvěřitelnou moc a sílu, a to jak v rovině negativního působení, tak i v rovině uzdravující a posilující. Známe to všichni z pohádek - sílu kleteb neboli uřknutí sudiček nad kolébkou, či naopak přiřknutí vlastností, které umožní zázraky. I ta nejčernější magie má vždy svůj bílý protipol. Schopnost nebo potřeba vzbuzovat v druhém negativní pocity. jako např,pocity viny, nekompetentnosti a nehodnoty s určitým záměrem je obyčejná manipulace. Manipulátor se může v tu chvíli cítit jako vítěz situace,,ale je to velká komunikační prohra,nenaváže možný vztah.

Čtěte také:

Jak rozeznáme, že se s námi pokouší někdo manipulovat? 
Velmi citlivým ukazatelem je naše tělo. To často předběhne rozumové vyhodnocení situace. Naší nevýhodou může být, že nepříjemné jednání se bude odehrávat v instituci, která našeho komunikačního partnera odborně zaštituje. Často v komunikaci s odbornou personou jsme tendenční příjmat jeho odborný názor, který je posvěcen jeho vzděláním. Ale ve chvíli, kdy naše tělo začne vysílat zprávy o své nepohodě, je jasné, že je něco špatně. Třesou se nám nohy, nedýcháme, svírá se krk nebo se nám zvedá žaludek. Tyto fyzické vjemy nesou informace o tom, co skutečně prožíváme i v rovině duševní. (Nejraději bych utekla,něco nemohu VYDÝCHAT, je mi z toho zle...) Zvláště dech je v tomto případě stěžejním faktorem. Čím mělčeji a méně dýchám, méně okysličuji mozek - tudíž mi to „méně myslí“ a můj hlas je skřípnutý a zalykám se. Čili pravý opak, co bych v této situaci potřebovala. Zkrátka - pokud se necítím jako rovnocenný komunikační partner, je čas tento způsob rozhovoru zastavit a pokusit se ho změnit.

Lze se tomuto vůbec bránit, a pokud ano, jakým způsobem?
Jak jsem již zmínila, existují „protikouzla“. Hůlkou bílého kouzelníka může být asertivita.

Lidová moudrout praví, že štěstí přeje připraveným. V tomto případě to platí dvojnásob. V ideálním případě – když víme, že nás čeká nepříjemný pohovor, tak se na něj důkladně připravíme. Jasně si stanovíme, s jakým cílem do komunikace vstupujeme a s jakým výsledkem z ní chceme odejít...

Základ je rozpoznat, že je se mnou manipulováno. Ve chvíli, kdy si tuto skutečnost uvědomím, mám šanci tok nagativní energie, kterou cítím, přerušit a vyjádřit potřebu tento způsob hovoru změnit. Pokud naše situace vyžaduje, aby vztah s komunikačním partnerem v budoucnu pokračoval, ujistím ho o tom, že mám skutečný zájem problém řešit, ale nerozumím sdělenému. Někdy stačí jen slovo nerozumím. Co se stane? Zastavím rozjetý proces (někdy promyšleného a připravovaného sdělení) a dávám šanci, aby byla pro mne nepříjemná informace přeparafrázována (sdělena jinými slovy), která nebudou zatížena silným emočním zabarvením, a pro mne tudíž přijatelná. Změní se energetické pole. Další možností je vlastní parafrázování sdělené informace „rozumím správně tomu, že…?) Zjednodušeně řečeno - hlavní kouzlo, jak ustát manipulaci, je PEČLIVĚ ODDĚLIT VLASTNÍ INFORMACI OD EMOCÍ -TEDY REAGOVAT POUZE NA INFORMACI. Možností je celá řada. Nutno však dodat, že to, jak reagujeme na manipulaci, často souvisí s naším vlastním pocitem hodnoty, zkušenostmi z rodinných systémů a prožitých podobných situací a spoustou dalších faktorů. A to je věc, kterou nevyřeší sebelepší techniky či literatura. Důležité je trénovat a vnitřně si osvojovat zdravé životní postoje. Ty se pak mohou stát těmi zázračnými předměty či pomocníky, které v pohádkách pomáhají vyhrávat těžké úkoly, nebo onou bílou magií...

A situace, která se vyvine náhle?
Nenechat se vtáhnout do nevýhodné pozice, kdy jsme zaskočeni. Nereagovat - neodpovídat ihned. Získat čas na rozmyšlenou. Nebát se být autentický - slovně popsat, že jsem nastalou situací překvapena a dohodnout si jiný termín, kdy se na řešení mohu připravit. Pokud to není možné, tím, že přeparafrázuji sdělené vlastními slovy (tím se ujistím, zda jsem opravdu dobře pochopila sdělené), získám čas na rozmyšlenou. Samozřejmě čím více je zasažena osobní rovina, tím je těžší impulzivně nereagovat. Ale i tyto situace a dovednosti se dají dobře natrénovat.

Domníváte se, že bychom takovou průpravu pro život potřebovali všichni?
Jednoznačně ano. Myslím, že i naše doba, kdy ve velké míře komunikujeme formou mailových zpráv a sms, nahrává tomu, že se můžeme v přímé komunikaci poněkud obtížněji orientovat. Ráda bych připoměla význam neverbální komunikace, která je často v přímém hovoru to ono zásadní, co může i banální informaci významě zkomplikovat. A jako terapeut musím dodat, že zdravé sebevědomí je tím nejlepším ochranným či obranným štítem proti černým mágům a energetickým upírům. :-)

Reklama