Při zařizování bytu pro potřeby miminka jsme se dostali k bodu očisty (miminka :-) ) 

Uvažovali jsme, jak vyřešit koupání miminka, a naskytla se nám následující řešení:

1/ Ocelová konstrukce na vanu, jež obsahuje přebalovací pult, pod kterým je zasunuta vanička. Nevýhodou je zde umístění baterie na delší straně vany - musí být v čele.

2/ Vanička ve vaně - je nutné ohýbat záda

3/ Vanička mimo koupelnu (na stole, na židlích) - nevýhodné z hlediska manipulace s vodou

4/ Vanička vedle vany - nepraktické z hlediska přístupu k vodě a kvůli ohýbání zad (a manipulace s dítětem)

5/ Dítě ve vaně – nelze hlavně z hygienických důvodů u novorozence

Po zvážení všech variant jsme došli k rozhodnutí, že musíme/chceme koupat v koupelně na vaně. Manžel nelenil, zamyslel se a vyšla z toho jednoduchá dřevěná konstrukce, do které se vanička “posadí”.

Budete potřebovat: šikovného kutila, 2 dřevěné latě 2 x 5 cm (délka dle šířky vany), 1 lať 2 x 2 cm (délka dle dětské vaničky), 16 vrutů délky 1,5 cm (pro připevnění úhelníků), 16 vrutů délky 5 cm (pro připevnění špalíků), 4 úhelníky (pro fixaci latí), 8 špalíků z latě 2 x 3 cm, každý špalík o délce cca 6 cm. Konstrukce je zamýšlena na klasickou vanu.

Konstrukci tvoří dvě latě 2 x 5 cm položené na užší stranu (mají vyšší nosnost) a dlouhé přes celou šířku vany, a to včetně jejích okrajů. V místech, kde latě leží na okrajích vany, je vyříznut profil tohoto okraje, tak aby latě dobře sedly na vanu.
Kvůli bezpečnosti je třeba konstrukci zajistit proti posunutí a pádu. V našem případě toto zajišťuje na zadní straně zeď a vepředu jsou na latě zespodu přišroubovány špalíky umístěné tak, aby se opřely o přední vnitřní stěnu vany.

Kolmo na obě nosné latě je připevněna podélná lať 2 x 2 cm. Tato fixuje vzájemnou polohu nosných latí a zároveň podélně podpírá dětskou vaničku (je v její podélné ose). Spojení lišt je provedeno následovně: do nosných lišt jsou v místě křížení s podélnou lištou shora vyříznuty zářezy široké 2 cm a hluboké 1 cm, do podélné lišty v místě křížení s nosnými lištami jsou zespoda vyrobeny zářezy o šířce 2 cm a hloubce 1 cm.

Po sesazení konstrukce (zasunutí lišt do zářezů) je třeba latě vzájemně spojit. My jsme to vyřešili vzájemným sešroubováním pomocí úhelníků (jako další variantu je možné použít kvalitní lepidlo). Umístění podélné latě vůči nosným latím by mělo být provedeno tak, aby vanička byla co nejblíže k okraji vany. Rozteč nosných latí (tj. vzdálenost zářezů na podélné lati) je asi 50 cm pro klasickou dětskou vaničku.

Na závěr je třeba ještě zajistit, aby vanička pevně seděla v konstrukci. To je vyřešeno pomocí 6 špalíků umístěných na horní straně všech latí. Umístění špalíků je třeba přizpůsobit tvaru a velikosti dětské vaničky.

Vzhled celé konstrukce je vidět na přiložených fotografiích. Samozřejmě, vaší tvořivosti se meze nekladou a konstrukci si můžete upravit podle vlastních představ.

P.S. Konstrukci používáme k naší spokojenosti již přes 8 měsíců.
P.P.S: Celková váha konstrukce nepřesáhne 1 kg.

   
Reklama