Na základě příběhu jedné ze čtenářek magazínu, která onemocněla leukémií, jsme se rozhodli zjistit více podrobností o dárcovství kostní dřeně. Přečtěte si, jak odběr probíhá a jaké podmínky musíte splnit...

bone

Čtenářka Margarita nás nedávno upozornila na osud své kamarádky z magazínu Žena-in.cz, která onemocněla leukémií. Tato čtenářka si přála zůstat v anonymitě, rozhodl jsem se ale zjistit o leukémii, respektive odběru kostní dřeně víc...

Jak se vůbec kostní dřeň odebírá?

Podle českého registru dárců krvetvorných buněk existují dva způsoby odběru. Samotná kostní dřeň se odebírá z pánevní oblasti a jde o zákrok, který probíhá v anestezii. „Odběr probíhá vpichy do pánevních kostí a odsátí kostní dřeně - maximálně 1500 ml, podle váhy dárce. Následuje dvou až třídenní pobyt na lůžkovém oddělení specializovaného odběrového centra a další několikadenní rekonvalescence v domácím prostředí. Při tomto „tradičním“ odběru je dárci odebrána menší část kostní dřeně z celkového množství v těle. Po odběru pobolívají vpichy v pánevních kostech a stav dárce se vrátí do normálu během týdne až čtrnácti dnů.“

Jak jsme se dále dozvěděli, zdravotní stav dárců po odběru kostní dřeně je dlouhodobě sledován. Dárci jsou zváni na kontrolní vyšetření krve jednou ročně po dobu deseti let po odběru.

Podmínky pro vstup do registru dárců krvetvorných buněk

  • věk 18 až 35 let
  • dobrý zdravotní stav (tedy neprodělala jste infekční žloutenku, tuberkulózu, těžké astma, AIDS, závažná onemocnění krve, cév, srdce, chronické onemocnění vnitřních orgánů, cukrovku a neužíváte-li dlouhodobě některé léky)
  • hmotnost alespoň 50 kg
  • ochota podstoupit několik „vstupních“ vyšetření (odběr krve)
  • ochota poskytnutí osobních údajů do databáze registru
  • ochota pomoci pacientovi nejen z České republiky, ale i odkudkoliv ze zahraničí
Užitečné odkazy...

Pokud se úspěšně přihlásíte, evidovat vás v registru budou do 60 let, nepožádáte-li o vyřazení nebo pokud nenastanou okolnosti, které by bránily případnému darování krvetvorných buněk (například vaše nové závažné onemocnění). Samotná pravděpodobnost, že budete vybrána jako vhodný dárce, není nikterak velká, může se tedy stát, že nikdy darovat nebudete.

Čtěte také...