Vedete zrovna letos své dítě do první třídy? Nebo se to chystáte udělat napřesrok a chcete budoucího žáčka dobře připravit a to bez mučení? Pak možná právě na Vás čeká v knihkupectví publikace PaeDr. Dany Kutálkové – Jak připravit dítě do první třídy.

Příběhy z praxe

Paní doktorka není žádný suchar. Provází čtenáře častými příklady s praxe. Přitom nezahlcuje odbornými pojmy. Dokonce to ani není ten typ, co k němu přijdete s problémem a on vychrlí, že se to jmenuje LMD, dostanete na to „papír“  a jste prostě už navždy označkovaní a věnujete se odstraňování potíží místo toho, aby se někdo ptal na jejich příčinu. Tento způsob - přišít „potížistům“ rovnou nějakou tu poruchu je dnes poměrně běžný. 
Paní doktorka na to jde právě naopak. Snaží se vysvětlit, proč k problému došlo. Poukazuje  na často banální důvody neúspěchu ve škole. Děťátko si totiž třeba jen málo hrálo venku nebo mu například byla předkládána příliš náročná literatura a stačí tedy jen pozměnit přístup v těchto směrech.

Praktické rady, cvičení a hry aneb školákem snadno

Abyste nemuseli někde hledat, jak se ta která potíž dá odstranit a vývojová nerovnost vyrovnat, má pro Vás autorka ke každému zmíněnému problému sérii her a cvičení. Možná přijde někomu zvláštní, že to nejsou žádné speciální hry, ale obyčejné a často známé hry pro celou rodinu, venku v přírodě nebo doma. Některé snad ani nejsou  hry – jen činnosti, na které bychom neměli při cíleném rozvoji schopností, vědomostí a dovedností zapomínat.

Pro lepší představu 

Pro lepší představu uvádím příklad: V rámci trénování obratnosti je zařazené také plavání. Hra je nejspíš pro ty, co neumí plavat a jmenuje se Na Zaháněnou. Dva stojí proti sobě čelem, cákají na sebe a snaží se, aby se druhý otočil nebo couvl. Kdo se otočí k soupeři zády nebo couvá, prohrává. Lze počítat trestné body za otočení a nebo hrát až do okamžiku, kdy jeden ze soupeřů couvne za vymezenou hranici.

Aktivní dítě - připravený předškolák

Z publikace je cítit velká snaha o to, aby rodiče pochopili, že dnešní dítě má všechno strčené až pod nos. Vylepšuje to sice jeho orientaci například v technice, ale zhoršuje zase v jiných schopnostech a dovednostech. Příkladem může být zrakové a sluchové vnímání. „Dítě se totiž postupně učí slyšet, ale neposlouchat a nebo se dívá, ale vlastně nevidí, protože nevnímá.“ Důležité je zprostředkovat dostatek podnětů a zážitků a umět rozhodnout, v kterých schopnostech dítěti pomůže civilizace a které budou chybět, pokud je dostatečně nerozvineme. Cílem přípravy na první třídu totiž v žádném případě není naučit dítě dopředu číst a psát, ale všestranně rozvíjet dětskou osobnost tím, že se jí budeme aktivně věnovat.

Jak připravit dítě do první třídy vydalo nakladatelství Grada v roce 2005. Autorkou je PaedDr. Dana Kutálková.