607d4a16b7048obrazek.png

Hygiena rukou je základním hygienickým návykem, který předchází přenosu mnoha infekcí. Při návštěvě zdravotnických zařízení je správná dezinfekce zcela zásadní. Pacienti i návštěvníci v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních však často nemají správné informace o problematice prevence a přenosu infekcí. Pomoci jim mohou tři krátká instruktážní videa, která odpoví na základní otázky týkající se správné hygieny rukou: proč, kdy a jak?

První videoklip se zabývá otázkou PROČ je hygiena rukou u pacientů a návštěvníků zdravotnických institucí důležitá. Divákům sděluje, že dezinfekce rukou brání přenosu mikroorganismů. A že každý z nás hraje v tomto ohledu významnou roli, protože může chránit své příbuzné a další pacienty.

Druhé video vysvětluje, KDY je správný čas pro dezinfekci rukou. Odpovídá také na to, ve kterých situacích je dezinfekce rukou vůbec užitečná. Diváci se naučí dezinfikovat si ruce ve správný okamžik, aby mohli účinně snížit pravděpodobnost přenosu mikroorganismů.

To, JAKÝM způsobem jsou ruce správně dezinfikovány, ukazuje třetí video: diváci se dozví, že je důležité používat dostatečné množství dezinfekčního prostředku (3 ml!) a důkladně si toto množství rozetřít na rukou, zejména mezi prsty a palcem po dobu 30 sekund.

Edukativní filmy pro pacienty a návštěvníky zdravotnických institucí vytvořila skupina HARTMANN ve spolupráci s německou institucí BODE SCIENCE INSTITUTE, aby motivovala tuto cílovou skupinu k provádění dezinfekčních opatření. Obě společnosti stojí za vývojem dezinfekčního prostředku Sterillium, který v loňském roce oslavil 55 let své existence na trhu a stal se neodmyslitelnou součástí ambulancí, ordinací a operačních sálů a synonymem alkoholové desinfekce rukou.

Reklama